Thứ năm 30/05/2024 06:56 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Tĩnh: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

18:01 | 25/04/2024

(Xây dựng) - Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, Sở Tài chính Hà Tĩnh đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban Quản lý dự án chuyên ngành, Ban Quản lý dự án khu vực, các chủ đầu tư triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Tĩnh: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm của Hà Tĩnh còn chậm so với kế hoạch vốn được giao, vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý giải ngân đạt 9,7% kế hoạch.

Đến nay, 16/24 địa phương, đơn vị của Hà Tĩnh có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư cấp tỉnh quản lý đạt dưới 9,7% kế hoạch vốn giao, trong đó có 6 địa phương, đơn vị chưa giải ngân vốn gồm: Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, Sở Giao thông Vận tải, Trường Cao đẳng Y tế, UBND huyện Nghi Xuân, UBND xã Hương Vĩnh, UBND xã Hương Liên.

Có 42 dự án (bao gồm cả nguồn năm trước chuyển sang) chưa giải ngân vốn đầu tư cấp tỉnh quản lý theo các quyết định giao, trong đó có các dự án được giao vốn lớn như: Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 4 bệnh viện đa khoa; Dự án hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng khu vực Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh và vùng phụ cận; Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung bộ; Dự án đường vành đai phía Đông, thành phố Hà Tĩnh; Dự án hạ tầng khu du lịch biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân; Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C đoạn Thiên Cầm - Quốc lộ 1 và đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tĩnh...

Theo đó, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn Hà Tĩnh đến ngày 20/4 đạt 1.130.583 triệu đồng, bằng 21,6% kế hoạch Thủ tướng giao và bằng 24,7% kế hoạch vốn đã phân bổ.

Trong đó: Vốn bộ, ngành quản lý giải ngân đạt 171.875 triệu đồng, bằng 20,9% kế hoạch vốn Thủ tướng giao; vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý giải ngân đạt 231.394 triệu đồng, bằng 8,7% vốn Thủ tướng giao, bằng 9,7% kế hoạch vốn đã phân bổ; vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã quản lý giải ngân đạt 727.314 triệu đồng, bằng 41,3% kế hoạch vốn Thủ tướng giao, bằng 52,7% kế hoạch vốn đã phân bổ.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm còn chậm so với kế hoạch vốn được giao, vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý giải ngân đạt 9,7% kế hoạch vốn đã phân bổ, bao gồm: Nhóm nguồn vốn ODA giải ngân đạt dưới 7,8% kế hoạch vốn giao, vốn các Chương trình mục tiêu từ ngân sách Trung ương giải ngân đạt 6,3% kế hoạch vốn giao.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban Quản lý dự án chuyên ngành, Ban Quản lý dự án khu vực, các chủ đầu tư triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023 và Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024; của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công điện số 11/CĐ-BKHĐT ngày 12/12/2023; của UBND tỉnh tại các Văn bản: số 433/UBND-TH1 ngày 22/1/2024, 1764/UBND-TH6 ngày 1/4/2024 và các văn bản có liên quan; phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong việc triển khai, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc UBND các huyện thực hiện phân bổ và giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 đối với các nguồn vốn ngân sách Trung ương và tỉnh hỗ trợ có mục tiêu về cho cấp huyện; đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh hoàn thiện các thủ tục đầu tư của các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới để phân bổ hết số vốn kế hoạch năm 2023, 2024 là 196.774 triệu đồng. Trong đó, đầu tư các công trình nước sạch là 130.728 triệu đồng; đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, vốn vay ODA là 66.046 triệu đồng.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện phân bổ và giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 đối với các nguồn vốn ngân sách Trung ương và tỉnh hỗ trợ có mục tiêu về cho cấp huyện; tập trung ưu tiên trong chỉ đạo điều hành, thực hiện cơ chế phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện và giải ngân vốn cho các dự án, chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Các chủ đầu tư phối hợp với kho bạc Nhà nước thực hiện chuyển nguồn đối với các dự án được giao vốn đầu tư từ các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, 2023, các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 chưa giải ngân hết sang năm 2024 để tiếp tục triển khai thực hiện và giải ngân vốn đến 31/12/2024.

Đồng thời, ban hành kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng nguồn vốn của dự án và phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện cho từng dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; thường xuyên kiểm tra, giám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, khai thác, cung ứng và kiểm soát giá nguyên, nhiên, vật liệu, các thủ tục liên quan đến đất đai; đôn đốc các nhà thầu, tư vấn tổ chức thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án…

Trần Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load