Thứ sáu 19/07/2024 22:05 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nghệ An: Huy động hơn 39.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023

09:50 | 26/06/2024

(Xây dựng) – Trong giai đoạn 2021-2023, tỉnh Nghệ An đã huy động được hơn 39.000 tỷ đồng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Nghệ An: Huy động hơn 39.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023
Ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào ”Nghệ An chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021-2023.

Đó là một trong những nội dung thống kê được tổng hợp báo cáo tại Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và phong trào thi đua Nghệ An chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2021-2023, triển khai kế hoạch năm 2024 của UBND tỉnh sáng ngày 24/6/2024.

Theo đó, giai đoạn 2021-2023, phong trào xây dựng NTM tiếp tục được tỉnh quan tâm, đẩy mạnh thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt phù hợp với tình hình thực hiện. Cùng với chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân tiếp tục tích cực hưởng ứng, đóng góp kinh phí cũng như ngày công để xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Trong 3 năm qua, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình NTM hơn 39.000 tỷ đồng.

Trong giai đoạn này, có 39 xã đạt chuẩn NTM, 81 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 12 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 4 huyện đạt chuẩn NTM. Như vậy, lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 319/411 xã đạt chuẩn NTM, 83 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 12 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM. Có 212 thôn/bản đạt chuẩn NTM. Bình quân tiêu chí NTM cả tỉnh là 17 tiêu chí/xã.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến hết năm 2023 đạt khoảng 40,5 triệu đồng/người/năm (tăng 8,5 triệu đồng/người/năm so với cuối năm 2020).

Bên cạnh đó, các địa phương đã xây dựng được 374 Vườn chuẩn NTM, 483 sản phẩm được công nhận OCOP, nâng tổng số sản phẩm OCOP toàn tỉnh có được đến nay là 567 sản phẩm.

Xây dựng NTM giai đoạn 2021-2023 tiếp tục tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ, sức sống và diện mạo nông thôn. Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp và làm mới tương đối đồng bộ; tư duy kinh tế nông nghiệp bước đầu lan tỏa, tác động vào quá trình phát triển kinh tế ở nông thôn. Môi trường, cảnh quan nông thôn ngày càng được cải thiện theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Nông thôn đang dần trở thành những “miền quê đáng sống”, là nơi “để đi về”.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả, song thực tế triển khai thực hiện phong trào xây dựng NTM vẫn còn gặp một số vướng mắc, hạn chế cần phải tháo gỡ, một số vấn đề mới nảy sinh. Hệ thống văn bản pháp lý, văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình ở cấp Trung ương chậm được ban hành, một số hướng dẫn của một số Bộ, ngành cao hơn so với quy định của Thủ tướng Chính phủ nên thiếu khả thi.

Nghệ An: Huy động hơn 39.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023
Quang cảnh Hội nghị.

Kết quả đạt chuẩn xã NTM của một số vùng vẫn còn khoảng cách chênh lệch lớn, chưa bền vững. Chất lượng đạt chuẩn và công tác duy trì bền vững kết quả của một số xã sau đạt chuẩn NTM còn hạn chế, đặc biệt là tiêu chí môi trường, thu nhập, an ninh trật tự xã hội. Nhiều địa phương đã được công nhận đạt chuẩn NTM nhưng rà soát lại theo bộ tiêu chí của giai đoạn 2021-2025 lại không đạt. Chất lượng các công trình cơ sở hạ tầng sau khi đạt chuẩn ở một số địa phương đã có dấu hiệu xuống cấp do chưa được quan tâm, duy tu bảo dưỡng thường xuyên...

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2023. Để tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đảm bảo thực chất, đi vào chiều sâu và bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị các Sở, ngành, địa phương cần đánh giá kỹ lưỡng những kết quả đạt được trong 03 năm qua. Trong đó, tập trung phân tích, làm rõ những mặt được, những mặt chưa được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần khắc phục, tác động, ảnh hưởng của Chương trình đến phát triển kinh tế - xã hội của từng xã, huyện và cả tỉnh, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm.

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát các định hướng trọng tâm; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả của Chương trình. Nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng NTM nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế để đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả Chương trình.

Nghệ An: Huy động hơn 39.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023
Hạ tầng xã NTM kiểu mẫu Hưng Tân (Hưng Nguyên) khang trang, sạch đẹp.

Các địa phương quyết liệt thực hiện Chương trình tổng thể xây dựng NTM, các chương trình chuyên đề trong xây dựng NTM theo hướng đi sâu vào chất lượng. Cần phát huy vai trò, ý nghĩa của Chương trình trong phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, du lịch, bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các địa phương. Tăng cường hướng dẫn người dân phát triển sản phẩm OCOP, khởi nghiệp trong nông nghiệp, để người dân phát huy được tính “chăm chỉ, tự lực, hợp tác”, tự hào về các sản phẩm do mình tạo ra và làm giàu trên chính mảnh đất của mình. Cùng với đó, tiếp tục ưu tiên tập trung nguồn vốn ngân sách Nhà nước, huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ, đầu tư cho xây dựng NTM.

Nhân dịp này, có 22 tập thể và 35 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào ”Nghệ An chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021 -2023.

Quang Hợp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load