Thứ sáu 14/06/2024 16:34 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Mua sắm vật tư có được chỉ định thầu rút gọn?

10:45 | 28/07/2023

(Xây dựng) – Một công ty có 100% vốn Nhà nước, thực hiện chế độ hạch toán kế toán, sản xuất kinh doanh theo đặt hàng, giao nhiệm vụ của cấp trên. Nguồn vốn để thực hiện có nguồn gốc từ ngân sách nhà Nước, sản phẩm tạo ra phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

Mua sắm vật tư có được chỉ định thầu rút gọn?
Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Công ty thực hiện chỉ định thầu rút gọn đối với 1 gói mua sắm vật tư đặc chủng (keo - được sản xuất theo đặt hàng) có giá trị 122 triệu đồng có vi phạm quy định về đấu thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Luật Đấu thầu (Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 99 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư) quy định trường hợp lựa chọn đấu thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp Nhà nước thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo đó, việc áp dụng Luật Đấu thầu đối với việc lựa chọn nhà thầu nhằm bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp Nhà nước được thực hiện theo quy định nêu trên.

Bên cạnh đó, hạn mức áp dụng hình thức chỉ định thầu được quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Tiến Hào

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load