Thứ sáu 14/06/2024 05:36 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khối Doanh nghiệp Trung ương hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022

19:43 | 06/01/2023

(Xây dựng) – Ngày 6/1, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Khối Doanh nghiệp Trung ương hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Khối Doanh nghiệp Trung ương vượt 20% kế hoạch năm 2022

Báo cáo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải cho biết, năm 2022, bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; lạm phát tăng cao; xu hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ; suy giảm tăng trưởng, nguy cơ suy thoái kinh tế; rủi ro tài chính, tiền tệ, bất động sản và mất an ninh năng lượng, lương thực đang hiện hữu tại đa số các quốc gia trên thế giới.

Ở trong nước, hậu quả của dịch bệnh cần thời gian để khắc phục. Tác động của nhiều yếu tố bất lợi bên ngoài tạo sức ép lớn với điều hành kinh tế vĩ mô, nhất là về lạm phát, tỷ giá, lãi suất, giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào biến động mạnh. Chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao, nhiều thị trường lớn, truyền thống của nước ta suy giảm. Đặc biệt, tình hình khó khăn càng làm những bất cập và điểm yếu bên trong của nền kinh tế bộc lộ rõ nét hơn.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã nỗ lực khắc phục các khó khăn với phương châm công tác năm 2022 là “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị thích ứng an toàn, phục hồi và phát triển”. Cụ thể, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chỉ đạo các đơn vị linh hoạt thích ứng với trạng thái bình thường mới; triển khai nghiêm túc và nề nếp các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong doanh nghiệp.

Các Đảng ủy trực thuộc đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty và ngân hàng trong Khối tiếp tục khẳng định, nêu cao vai trò chủ đạo, dẫn dắt của doanh nghiệp Nhà nước, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022, tăng trưởng cao so với năm 2021, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

Theo tổng hợp từ các đơn vị trong Khối, tổng doanh thu của các tập đoàn và tổng công ty trong Khối ước đạt trên 2,02 triệu tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch năm và tăng 33,4% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế của các đơn vị tổng hợp ước đạt 195 nghìn tỷ đồng, vượt 61% kế hoạch năm, tăng 40,5% so với năm 2021. Nộp ngân sách Nhà nước của các đơn vị ước đạt 242 nghìn tỷ đồng, vượt 25,6% kế hoạch năm, tăng 6,4% so với năm 2021.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thăm hỏi động viên gia đình chính sách, khó khăn trên cả nước với tổng số tiền trên 2.810 tỷ đồng.

Khối Doanh nghiệp Trung ương hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải báo cáo tình hình hoạt động của Khối Doanh nghiệp Trung ương trong năm 2022.

7 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng và doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có những đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước trong năm 2022. Đảng ủy Khối đã có những nỗ lực rõ nét, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ về các mặt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị với kết quả cao hơn năm 2021.

Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng quy định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các Đảng ủy trực thuộc thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, quyết định, kết luận về công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty và ngân hàng trong Khối thích ứng, linh hoạt trong bối cảnh nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp. Các đơn vị trong Khối tiếp tục thực hiện các nội dung chuẩn bị cho công tác cổ phần hóa. Đảng ủy Khối cũng tích cực tham gia nghiên cứu, đề xuất với Trung ương về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối.

Tuy nhiên, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị Đảng bộ Khối cần nghiêm túc phân tích, đánh giá sâu hơn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đã chỉ ra trong Báo cáo tổng kết năm 2022, nhất là các nguyên nhân chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, Đảng bộ Khối cần thảo luận thật kỹ, xác định được bài học và kinh nghiệm từ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế để có các giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Trong năm 2023, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị các cấp ủy Đảng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Một là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Hai là tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao hiệu quả của công tác chính trị, tư tưởng. Ba là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, gắn với thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ và các chủ trương, đường lối của Đảng.

Khối Doanh nghiệp Trung ương hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022
Tham dự Hội nghị có đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư và các Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương.

Bốn là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Năm là tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng. Sáu là các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp thực hiện tốt vai trò, chức năng, phát huy vai trò trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Bảy là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 24-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải thay mặt Đảng bộ Khối cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Trần Tuấn Anh. Trong năm 2023, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quyết tâm phát huy những kết quả đã đạt được và vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Dịch Phong

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load