Thứ tư 30/11/2022 02:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khó khăn nguồn vốn, Thái Nguyên bãi bỏ chủ trương đầu tư 2 dự án cụm công nghiệp

22:20 | 04/11/2021

(Xây dựng) - Tại kỳ họp chuyên đề vừa được tổ chức, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV đã thông qua Nghị quyết bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng 2 Cụm công nghiệp.

kho khan nguon von thai nguyen bai bo chu truong dau tu 2 du an cum cong nghiep
Ngày 22/02/2017, Sở Công Thương phối hợp với UBND huyện Phú Lương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 2, xã Sơn Cẩm (ảnh TL).

Theo đó, 2 Cụm công nghiệp được bãi bỏ chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng là Cụm công nghiệp Hà Thượng, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ và Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 2, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên.

Trước đó, Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 2 và Cụm công nghiệp Hà Thương đã được HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua chủ trương đầu tư tại Văn bản số 522/HĐND-VP ngày 31/10/2018, Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 9/7/2020.

Đến nay, 2 dự án trên đã thực hiện xong công tác lập quy hoạch chi tiết, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và các công việc khác thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư, các nội dung công việc tiếp theo là phối hợp với UBND thành phố Thái Nguyên, UBND huyện Đại Từ để triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp đảm bảo tiến độ.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và chính sách của Nhà nước về đất đai có sự thay đổi nên việc triển khai thực hiện dự án còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai “tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất làm chủ đầu tư dự án đầu tư hạ tầng…”.

Do vậy, chỉ có tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính mới được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp hiện nay chưa phải là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính nên không thuộc đối tượng được giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 2 và Cụm công nghiệp Hà Thượng.

Mặt khác, do nguồn vốn ngân sách Nhà nước còn hạn chế không có khả năng cân đối; nguồn vốn ứng trước của các nhà đầu tư thứ cấp và nguồn vốn huy động hợp pháp khác đều rất khó khăn, do đó chủ đầu tư sẽ không có khả năng để tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

Để có đủ nguồn vốn đầu tư triển khai thực hiện dự án xây dựng Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 2, xã Sơn Cẩm thành phố Thái Nguyên và Cụm công nghiệp Hà Thượng, xã Hà Thượng huyện Đại Từ, theo UBND tỉnh Thái Nguyên là cần thiết thực hiện chuyển hình thức đầu tư công sang hình thức đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách thông qua việc mời gọi, lựa chọn doanh nghiệp, nhà đầu tư mới có đủ năng lực để tiếp tục triển khai thực hiện dự án và quy hoạch chi tiết đã phê duyệt.

Được biết, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hà Thượng có quy mô 49,19ha với tổng mức đầu tư gần 347 tỷ đồng; Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 2 có quy mô 29,74ha với tổng mức đầu tư trên 227 tỷ đồng.

Nguyễn Thành

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load