Thứ năm 18/07/2024 12:34 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khánh Hòa: Thành phố Cam Ranh chỉ đạo rà soát gói thầu hơn 43 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh

16:37 | 07/12/2022

(Xây dựng) – Sau bài phản ánh và yêu cầu cung cấp thông tin của Báo điện tử Xây dựng, UBND thành phố Cam Ranh chỉ đạo các phòng, ban kiểm tra về việc hơn 43 tỷ đồng là số tiền mà Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra trong việc thanh quyết toán thiếu căn cứ Gói thầu dịch vụ công ích của UBND thành phố Cam Ranh trong giai đoạn 2019-2021.

Khánh Hòa: Thành phố Cam Ranh chỉ đạo rà soát gói thầu hơn 43 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh
UBND thành phố Cam Ranh là chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán thiếu căn cứ hơn 43 tỷ đồng gói thầu duy trì cây xanh trên địa bàn.

Theo đó, ông Lê Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh giao phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì phối hợp Phòng Kinh tế, Quản lý đô thị, Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các nội dung mà Báo điện tử Xây dựng phản ánh.

Liên quan đến việc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 và chuyên đề thực hiện đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công ích giai đoạn 2019-2021 của tỉnh Khánh Hòa, kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII đã chỉ rõ: Công tác tổ chức đấu thầu, đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích của UBND thành phố Cam Ranh còn sai sót, chưa đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Theo Kiểm toán Nhà nước, việc phê duyệt kết quả đặt hàng để thực hiện các gói thầu dịch vụ công ích của UBND thành phố Cam Ranh chưa đảm bảo điều kiện chỉ có một nhà cung cấp đăng ký thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước để thanh toán cho dịch vụ công ích.

Khánh Hòa: Thành phố Cam Ranh chỉ đạo rà soát gói thầu hơn 43 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh
Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh - đơn vị được UBND thành phố Cam Ranh phê duyệt kết quả đặt hàng dịch vụ công ích chưa đảm bảo đúng theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh công tác tổ chức đấu thầu, đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích của UBND thành phố Cam Ranh còn sai sót, chưa đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật. Điều đáng quan tâm đó chính là việc Kiểm toán Nhà nước cho rằng, tại Hồ sơ Duy trì cây xanh giai đoạn 2019-2021 với tổng giá trị quyết toán 43.140.128.000 đồng cụ thể, nghiệm thu thiếu căn cứ để xác định khối lượng thực hiện hợp đồng làm cơ sở thanh quyết toán (nhật ký thi công, nhật ký giám sát).

Ngoài ra, trong Thông báo kết quả kiểm toán số 88/TB-KVVII ngày 01/8/2022 của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII về kết quả kiểm toán tại thành phố Cam Ranh. Kiểm toán Nhà nước đã đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tồn tại liên quan đến đặt hàng chỉ định các gói thầu dịch vụ công ích không đáp ứng điều kiện, ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh quyết toán thiếu cơ sở, không đủ căn cứ xác định khối lượng gói thầu.

Hoàng Sơn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load