Thứ năm 18/07/2024 11:23 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cam Ranh (Khánh Hoà): Nghiệm thu thanh quyết toán thiếu căn cứ Gói thầu dịch vụ công ích hơn 43 tỷ đồng

15:51 | 24/11/2022

(Xây dựng) - Hơn 43 tỷ đồng là số tiền mà Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra trong việc thanh quyết toán thiếu căn cứ gói thầu dịch vụ công ích của UBND thành phố Cam Ranh trong giai đoạn 2019-2021. Ngoài ra, công tác tổ chức đấu thầu, đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích chưa đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Cam Ranh (Khánh Hoà): Nghiệm thu thanh quyết toán thiếu căn cứ Gói thầu dịch vụ công ích hơn 43 tỷ đồng
Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh - đơn vị được UBND thành phố Cam Ranh phê duyệt kết quả đặt hàng dịch vụ công ích chưa đảm bảo đúng theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Công tác tổ chức đấu thầu, đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích chưa đúng quy định

Trước đó, thực hiện Quyết định số 468/QĐ-KTNN ngày 04/4/2022 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 và Chuyên đề thực hiện đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công ích giai đoạn 2019 - 2021 của tỉnh Khánh Hoà; Tổ kiểm toán thuộc Đoàn kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII đã tiến hành kiểm toán tại thành phố Cam Ranh (Khánh Hoà) từ ngày 09/5/2022 đến ngày 16/5/2022.

Thông báo Kết quả kiểm toán đã chỉ ra công tác tổ chức đấu thầu, đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích của UBND thành phố Cam Ranh còn sai sót, chưa đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Cụ thể, ngày 10/10/2021, UBND thành phố Cam Ranh đã ban hành Quyết định số 1113/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đặt hàng dịch vụ công ích (dịch vụ chôn lấp rác, duy trì cây xanh đô thị) năm 2021 trên cơ sở Tờ trình của phòng Tài chính - Kế hoạch. Theo Kiểm toán Nhà nước, việc phê duyệt kết quả đặt hàng để thực hiện các gói thầu dịch vụ công ích của UBND thành phố Cam Ranh chưa đảm bảo điều kiện chỉ có một nhà cung cấp đăng ký thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước để thanh toán cho dịch vụ công ích.

Nghiệm thu thanh quyết toán thiếu căn cứ hơn 43 tỷ đồng

Bên cạnh công tác tổ chức đấu thầu, đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích của UBND thành phố Cam Ranh còn sai sót, chưa đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật. Điều đáng quan tâm đó chính là việc Kiểm toán Nhà nước cho rằng, tại Hồ sơ Duy trì cây xanh giai đoạn 2019 - 2021 với tổng giá trị quyết toán 43.140.128.000 đồng cụ thể, nghiệm thu thiếu căn cứ để xác định khối lượng thực hiện hợp đồng làm cơ sở thanh quyết toán (nhật ký thi công, nhật ký giám sát). Được biết, Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh (CADOCO) là đơn vị được UBND thành phố Cam Ranh phê duyệt thực hiện các gói thầu duy trì cây xanh đô thị nêu trên.

Cam Ranh (Khánh Hoà): Nghiệm thu thanh quyết toán thiếu căn cứ Gói thầu dịch vụ công ích hơn 43 tỷ đồng
UBND thành phố Cam Ranh là chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán thiếu căn cứ hơn 43 tỷ đồng gói thầu duy trì cây xanh trên địa bàn

Để làm rõ nội dung này, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã đề nghị Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh cung cấp cụ thể các tuyến đường, khu vực (cơ sở tính khối lượng) mà đơn vị đang thực hiện duy trì cây xanh tại thành phố Cam Ranh; cũng như trách nhiệm của đơn vị đối với các hồ sơ thanh quyết toán thiếu cơ sở. Tuy nhiên, trong văn bản trả lời phóng viên, Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh cho biết “…đơn vị trúng thầu thực hiện việc duy trì, chăm sóc cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Cam Ranh theo hợp đồng ký kết giữa Công ty và Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Cam Ranh (đại diện cho chủ đầu tư là UBND thành phố Cam Ranh). Khối lượng duy trì chăm sóc cây xanh, hồ sơ thanh quyết toán… thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết giữa 02 bên” và đề nghị phóng viên liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư là UBND thành phố Cam Ranh để cung cấp cụ thể các nội dung cần thiết.

Trước đó, liên quan đến nội dung này, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã liên hệ UBND thành phố Cam Ranh theo phiếu đề nghị cung cấp thông tin và liên lạc qua điện thoại với ông Lê Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh nhưng chưa nhận được phúc đáp.

Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của Báo điện tử Xây dựng, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hoà về triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công ích giai đoạn 2019 - 2021. Ngày 03/11/2022, UBND thành phố Cam Ranh đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh về thực kiện các kết luận của Kiểm toán Nhà nước, cho rằng: “Nội dung này, thành phố Cam Ranh đã cung cấp và có giải trình trong thời gian thực hiện kiểm toán. Tuy nhiên, việc cung cấp hoá đơn tiền nước tưới cây cung cấp chậm do đây là hoá đơn điện tử khi cần thiết mới in ra và thành phố Cam Ranh đã cung cấp cho Kiểm toán Nhà nước vào cận ngày kết thúc thời gian kiểm toán… đối với nội dung này sẽ chuyển công tác thanh quyết toán sang năm sau”. Như vậy, mặc dù UBND thành phố Cam Ranh cho rằng đã cung cấp các hoá đơn và giải trình trong thời gian thực hiện kiểm toán, nhưng trong Thông báo Kết quả kiểm toán số 460/TB-KTNN ngày 28/7/2022 của Kiểm toán Nhà nước do Phó Tổng kiểm toán Vũ Văn Hoạ ký vẫn kiến nghị thực hiện các nội dung đã nêu ở trên?!

Cần xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân xử lý theo quy định pháp luật

Ngoài ra, trong Thông báo Kết quả kiểm toán số 88/TB-KVVII ngày 01/8/2022 của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII về kết quả kiểm toán tại thành phố Cam Ranh. Kiểm toán Nhà nước đã đề nghị UBND tỉnh Khánh Hoà chỉ đạo các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tồn tại liên quan đến đặt hàng chỉ định các gói thầu dịch vụ công ích không đáp ứng điều kiện, ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh quyết toán thiếu cơ sở, không đủ căn cứ xác định khối lượng gói thầu.

Mặt khác, trong báo cáo gửi UBND tỉnh Khánh Hoà mới đây của UBND thành phố Cam Ranh chưa thể hiện nội dung xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xử lý theo quy định của pháp luật theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Như vậy, có thể nói, việc để xảy ra những sai sót như kết quả kiểm toán đã nêu, dư luận đặt câu hỏi, liệu rằng việc xử lý trách nhiệm của các phòng, ban, liên quan và trách nhiệm của người đứng đầu UBND Cam Ranh sẽ được thực hiện như thế nào?

Phi Long

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load