Thứ hai 04/03/2024 22:17 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hưng Yên: Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân đùn đẩy, né tránh trách nhiệm hoặc gây phiền nhiễu, tiêu cực đối với nhà đầu tư

08:25 | 09/12/2023

(Xây dựng) – UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, chủ đầu tư dự án căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, phạm vi quản lý chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ nhằm nâng cao công tác quản lý về đầu tư.

Hưng Yên: Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân đùn đẩy, né tránh trách nhiệm hoặc gây phiền nhiễu, tiêu cực đối với nhà đầu tư
UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Cục Thuế tỉnh thường xuyên rà soát các dự án chậm nộp tiền sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, nhất là đối với các dự án nhà ở, đô thị, kinh doanh bất động sản (Trong ảnh: Phối cảnh Công viên trung tâm và khu đô thị mới đông Khoái Châu).

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Hưng Yên, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của các Luật: Đầu tư công, Đầu tư, Xây dựng, Đấu thầu và các nghị định của Chính phủ, thông tư, hướng dẫn của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính cũng như các chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về công tác quản lý đầu tư, đầu thầu, xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; thực thi đầy đủ, nhất quán các quy định của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, năng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư. Tuyệt đối không đặt ra các rào cản, điều kiện đầu tư kinh doanh bất hợp lý, thủ tục hành chính trái pháp luật gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xác định rõ trách nhiệm, nâng cao nhận thức, tinh thần và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức trong hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân đùn đẩy, né tránh trách nhiệm hoặc gây phiền nhiễu, tiêu cực đối với nhà đầu tư…

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan khi thẩm định, tham mưu UBND tỉnh về chủ trương đầu tư tiếp nhận dự án cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp nhận các dự án đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp và các dự án đầu tư có nguy cơ ô nhiễm môi trường, trường hợp đặc biệt tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định cụ thể.

Nâng cao công tác phối hợp trong việc thẩm định, tiếp nhận dự án. Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng trọng tâm vào nội dung được lấy ý kiến và chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Phải thẩm định chặt chẽ hồ sơ dự án đầu tư, đánh gia đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan, đặc biệt là về năng lực tài chính, nguồn vốn đầu tư, phương án huy động vốn, các cam kết hỗ trợ tài chính. Ưu tiên thu hút các dự án sản xuất với công nghệ tiên tiến, hiện đại, thiết bị mới và có xuất xứ từ các nước phát triển, ít gây ô nhiễm môi trường.

Để hạn chế việc lợi dụng sự thông thoảng của pháp luật về đầu tư để trục lợi, yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung rà soát, phân loại các dự án không triển khai, chậm triển khai và đề xuất các giải pháp xử lý dứt điểm đối với từng nhóm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền của tỉnh báo cáo kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Tăng cường thanh tra, giám sát các dự án đầu tư, nhất là dự án không triển khai, dự án chậm tiến độ để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật, kiên quyết không đề kéo dài các vi phạm trong các dự án đầu tư. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phố hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu thu hồi đất đối với dự án không đưa đất vào sử dụng, sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật đất đai… Cục Thuế tỉnh thường xuyên rà soát các dự án chậm nộp tiền sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, nhất là đối với các dự án nhà ở, đô thị, kinh doanh bất động sản; kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét với các dự án thuộc đối tượng này, tránh để các trường hợp nhà đầu tư chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước trong thời gian dài, không có khả năng thanh toán, gây khiếu kiện, mất an ninh trật tự.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát, giám sát các dự án đầu tư trên địa bàn quản lý. Khi phát hiện dự án chưa đủ điều kiện pháp lý (chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, cho thuê đất, giao đất, chưa cấp phép xây dựng) nhưng đã triển khai xây dựng thì phải phối hợp ngay với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và đơn vị quản lý chuyên ngành để kiểm tra, yêu cầu dừng triển khai, đề xuất biện pháp xử lý theo quy định. Trường hợp để xảy ra vấn đề nêu trên tại địa phương nào thì Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tại địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình hoạt động đầu tư, kinh doanh. Trường hợp các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã phải báo cáo xin ý kiến của cấp có thẩm quyền thì phải nêu rõ quan điểm, phương án giải quyết cụ thể các vướng mắc, khó khăn của nhà đầu tư và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh khi không thực hiện đúng các nội dung nêu trên.

Vị Thủy

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load