Thứ năm 20/06/2024 04:31 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Dương: Bảo đảm cung ứng điện, cung cấp than, điện khí cho sản xuất điện

09:25 | 15/03/2024

(Xây dựng) – UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các Sở, ngành liên quan triển khai nhiều nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện, cung cấp than, khí cho hoạt động sản xuất điện, không để thiếu điện mùa cao điểm.

Hải Dương: Bảo đảm cung ứng điện, cung cấp than, điện khí cho sản xuất điện
UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các Sở, ngành liên quan phải triển khai các biện pháp hiệu quả bảo đảm cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện.

UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương và các đơn vị có liên quan rà soát tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trong quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp để chỉ đạo để đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh phối hợp với các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền để xác định, lựa chọn chủ đầu tư triển khai các dự án nguồn điện, lưới điện theo tiến độ quy hoạch được duyệt. Là đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 14/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh; kịp thời tổng hợp, báo cáo các khó khăn, vướng mắc để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong việc giải quyết các thủ tục về đầu tư xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn và lưới điện trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan có liên quan chủ động tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh trong đó có các dự án năng lượng, điện lực thuộc Quy hoạch điện VIII để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan chủ động tham mưu UBND tỉnh báo cáo định kỳ hàng năm, báo cáo đột xuất, kịp thời Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan về tình hình sử dụng đất công trình năng lượng cho các dự án năng lượng, điện lực thuộc kế hoạch để thực hiện Quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh.

Vị Thủy

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load