Thứ tư 22/05/2024 00:40 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Tĩnh: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024

15:54 | 11/04/2024

(Xây dựng) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 với chủ đề “Trách nhiệm, hiệu quả, thực chất, thi đua đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ”.

Hà Tĩnh: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024
Toàn dân đồng lòng chung tay xây dựng Nông thôn mới.

Mục tiêu tổng quát của phong trào thi đua nhằm thúc đẩy tăng trưởng, phát triển sản xuất, kinh doanh trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Triển khai đồng bộ Quy hoạch tỉnh; tập trung thu hút đầu tư, tạo chuyển biến mạnh trong giải ngân đầu tư công, triển khai các dự án trọng điểm; tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp; tập trung cao chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về du lịch, dịch vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Tổ chức triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, bảo đảm quy trình, hiệu quả. Quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và tăng cường hợp tác quốc tế.

Chỉ thị đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP từ 8 đến 8,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 83 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt 100 triệu đồng/ha; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 48.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 2,4 tỷ USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 17.500 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa đạt 8.100 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu đạt 9.400 tỷ đồng; thành lập mới 1.100 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc; duy trì 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm 20 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 05 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu 100% huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới; tỷ lệ đô thị hóa đạt 32%.

Hà Tĩnh: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024
Các công trình dự án đảm bảo tiến độ là mục tiêu để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 23,5%, tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 13,2%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94%; có 11,4 bác sĩ/01 vạn dân; có 31 giường bệnh/01 vạn dân; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,6 đến 01%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76%; giải quyết việc làm mới cho 23.000 người; tốc độ đổi mới công nghệ đạt 23%; duy trì tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 100%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã được công bố đạt 90%; 93,2% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa; 98% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Tỷ lệ chất thải rắn được phân loại, thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn đạt 90%; tỷ lệ che phủ rừng 52%; 86,8% dân số đô thị sử dụng nước sạch; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó nước đạt tiêu chuẩn đạt 70%; Có 98% xã, phường, thị trấn đạt cơ sở vững mạnh toàn diện.

Uyên Uyên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load