Thứ hai 24/06/2024 10:17 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Tĩnh: Đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

08:52 | 01/02/2024

(Xây dựng) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Chỉ thị số 02 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2024.

Hà Tĩnh: Đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
Ảnh minh họa.

Theo đó, đối với việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2024, giao Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện và hướng dẫn các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nội dung yêu cầu của Bộ Tài chính tại Văn bản số 405/BTC-ĐT ngày 11/01/2024.

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần xác định thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung ưu tiên trong công tác chỉ đạo, điều hành hàng tháng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, làm chậm tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Cần tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn, đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 433/UBND-TH1 ngày 22/01/2023 theo đúng quy định của pháp luật, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2024 đạt 100% kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao; thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện từng dự án để kịp thời điều chuyển vốn từ các dự án không giải ngân được sang các dự án có khả năng giải ngân tốt theo quy định, không để lãng phí, kém hiệu quả.

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nội dung nêu trên; định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo đúng chỉ đạo tại Văn bản số 433/UBND-TH1 ngày 22/01/2023 của UBND tỉnh.

Phương Dung

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load