Thứ hai 24/06/2024 11:03 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Gia Lai: Hơn 213 tỷ đồng vốn đầu tư công được kéo dài thời gian thực hiện từ năm 2023 sang năm 2024

07:47 | 16/05/2024

(Xây dựng) - HĐND tỉnh Gia Lai vừa thông qua Nghị quyết số 348/NQ-HĐND, thống nhất kéo dài thời gian bố trí vốn, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương từ năm 2023 sang năm 2024, nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả của các dự án trọng điểm.

Gia Lai: Hơn 213 tỷ đồng vốn đầu tư công được kéo dài thời gian thực hiện từ năm 2023 sang năm 2024
Hơn 213 tỷ đồng vốn đầu tư công được kéo dài từ năm 2023 sang 2024.

Theo đó, có hai dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương sẽ kéo dài thời gian bố trí vốn sang năm 2024, bao gồm: Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, vay vốn ADB-Tiểu dự án tỉnh Gia Lai với tổng vốn năm 2023 kéo dài sang 2024 là hơn 13,2 tỷ đồng; Dự án Tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Gia Lai với tổng vốn năm 2023 kéo dài sang 2024 là hơn 50,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thống nhất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công từ năm 2023 sang năm 2024, với tổng nguồn vốn tiếp tục triển khai và giải ngân gần 150 tỷ đồng.

Cụ thể: Vốn ngân sách tỉnh đầu tư kéo dài hơn 125,9 tỷ đồng, phân bổ cho 8 dự án, trong đó có: Vốn cân đối theo tiêu chí hơn 48,2 tỷ đồng cho 6 dự án; Tiền sử dụng đất hơn 50,1 tỷ đồng cho 1 dự án; Vốn xổ số kiến thiết hơn 27,5 tỷ đồng cho 1 dự án; Vốn ngân sách tỉnh phân cấp huyện, thị xã, thành phố đầu tư kéo dài hơn 9,8 tỷ đồng cho 13 dự án, gồm; Vốn cân đối theo tiêu chí hơn 5,2 tỷ đồng cho 7 dự án, trong đó có 3 dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương; Tiền sử dụng đất hơn 4,5 tỷ đồng cho 6 dự án; Vốn tăng thu, kết dư, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách Nhà nước huyện, thành phố, thị xã đầu tư kéo dài hơn 14,2 tỷ đồng cho 13 dự án.

HĐND tỉnh đã giao UBND tỉnh tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết này, chịu trách nhiệm về tính chính xác và nguyên nhân kéo dài thời gian bố trí vốn, thực hiện và giải ngân các dự án từ năm 2023 sang năm 2024. Đồng thời, UBND các cấp sẽ điều chỉnh thời gian thực hiện đối với những dự án đã được HĐND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư có thời gian hoàn thành trong năm 2023 sang năm 2024.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND các cấp và các cơ quan liên quan sẽ giám sát việc thực hiện nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Bá Tứ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load