Thứ ba 21/05/2024 17:11 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Dự án không có cấu phần xây dựng, áp dụng định mức thế nào?

14:14 | 14/01/2023

(Xây dựng) - Địa phương của bà Thái Liên đang triển khai một số dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng (các dự án thiết bị chuyên ngành y tế; thiết bị chuyên ngành giáo dục; thiết bị chuyên ngành khoa học công nghệ) theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

Dự án không có cấu phần xây dựng, áp dụng định mức thế nào?
Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, quá trình triển khai công tác lập, thẩm định các chi phí chuẩn bị đầu tư, xác định tổng mức đầu tư và dự toán dự án, địa phương gặp khó khăn, vướng mắc do các Bộ, ngành trung ương chưa quy định tiêu chuẩn, định mức, nội dung chi tiết và phương pháp xác định chi phí theo quy định tại Khoản 4 Điều 27 và Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Vì vậy, chưa có cơ sở xác định đối với các chi phí liên quan đến định mức (chi phí tư vấn, chi phí quản lý và các thành phần chi phí khác) trong tổng mức đầu tư, dự toán dự án không có cấu phần xây dựng thuộc các ngành, lĩnh vực nêu trên.

Trong khi đó, tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng đã bao gồm quy định về định mức dự toán khảo sát; xây dựng; lắp đặt hệ thống kỹ thuật, thiết bị công nghệ; thí nghiệm... và định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Bà Liên hỏi, đối với các dự án không có cấu phần xây dựng nêu trên, địa phương áp dụng các định mức quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng để xác định chi phí chuẩn bị đầu tư, tổng mức đầu tư và dự toán dự án thì có phù hợp hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng phục vụ việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (các dự án có cấu phần xây dựng).

Việc xác định, quản lý chi phí dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng như nội dung hỏi của bà Liên được thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư công, Chương II Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực quy định tiêu chuẩn, định mức, nội dung chi tiết và phương pháp xác định chi phí làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư dự án thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; phương pháp xác định tổng mức đầu tư thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.

Đỗ Quang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load