Thứ năm 23/05/2024 16:52 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đồng Tháp: Tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công phát triển đô thị chưa đạt yêu cầu

16:21 | 23/10/2023

(Xây dựng) – Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Thông báo số 442/TB-VPUBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn tại cuộc họp trực tuyến về tình hình triển khai các dự án đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025 lĩnh vực phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hiện nay tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực phát triển đô thị chưa đạt yêu cầu đề ra, chỉ hoàn thành 08/47 dự án.

Đồng Tháp: Tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công phát triển đô thị chưa đạt yêu cầu
Một góc đô thị thành phố Cao Lãnh.

Theo số liệu báo cáo của Sở Xây dựng, hiện nay tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực phát triển đô thị chưa đạt yêu cầu đề ra (hiện nay chỉ hoàn thành 08/47 dự án), tỷ lệ giải ngân thấp, địa phương chưa đề xuất danh mục kêu gọi đầu tư dự án phát triển đô thị gắn với công trình theo mục tiêu nguồn vốn; đồng thời, một số địa phương đề xuất điều chỉnh danh mục đầu tư làm ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thành các dự án vào năm 2024.

Giao UBND huyện Lai Vung khẩn trương rà soát các dự án (đường Đ-02, thị trấn Lai Vung; đường Đ-05, trung tâm xã Tân Thành) gắn với quy hoạch để sớm triển khai thực hiện, để báo cáo UBND tỉnh. Giao UBND huyện: Cao Lãnh, Lấp Vò, Châu Thành rà soát, báo cáo lý do điều chỉnh, định hướng kêu gọi đầu tư, cam kết thời gian hoàn thành dự án gửi Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với UBND huyện: Cao Lãnh, Lấp Vò, Châu Thành đề xuất, tham mưu UBND tỉnh. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với UBND huyện Thanh Bình, UBND thành phố Hồng Ngự về đề xuất điều chỉnh vốn nội bộ giữa các dự án. Báo cáo cụ thể phương án phân bổ vốn hỗ trợ địa phương phát triển đô thị đảm bảo mục tiêu hoàn thành các dự án đến năm 2024.

Giao UBND huyện, thành phố nghiêm túc định kỳ ngày 29 hàng tháng báo cáo rà soát danh mục dự án để đánh giá tiến độ thực hiện (tiến độ giải ngân (so với tháng trước); thủ tục triển khai, danh mục kêu gọi đầu tư; khó khăn, vướng mắc; kiến nghị) gửi Sở Xây dựng (đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư) tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 10 hàng tháng. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Trước đó, ngày 14/8/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1901/SXD-KTQH.HTKT về việc báo cáo định kỳ về tình hình triển khai các dự án đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 – 2025 lĩnh vực phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, gửi UBND tỉnh Đồng Tháp.

Theo Báo cáo Sở Xây dựng Đồng Tháp, với 44 dự án và vốn hỗ trợ của tỉnh là 1.560 tỷ đồng (do huyện Lai Vung chưa báo cáo 03 dự án với số tiền hỗ trợ của tỉnh là 110 tỷ đồng). Các địa phương đã triển khai hoàn thành 08 dự án, đang tổ chức thi công 14 dự án, đã phê duyệt 39 dự án (bao gồm 22 dự án đã và đang thi công) và chưa phê duyệt 5 dự án.

Cụ thể như sau: 08 dự án đã hoàn thành, 03 dự án tại thành phố Hồng Ngự: Dự án đường Lê Quý Đôn, đường Tố Hữu, đường Xuân Diệu, đường Phan Văn Cai; Dự án đường Nguyễn Văn Linh (Trần Hưng Đạo đến Lê Duẩn), đường Võ Văn Kiệt (Nguyễn Huệ đến Bờ kè); Dự án đường Nguyễn Văn Phấn, đường Nguyễn Quang Diêu, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Có 03 dự án tại huyện Hồng Ngự: Dự án cải tạo hạ tầng đô thị khu vực chợ Thường Thới; Dự án cải tạo hạ tầng đô thị Đường Nguyễn Văn Phối; Dự án cải tạo hạ tầng đô thị Khu hành chính huyện Hồng Ngự. Có 01 dự án tại huyện Cao Lãnh là dự án hoàn thiện mặt đường nội ô thị trấn Mỹ Thọ. Có 01 dự án tại huyện Tháp Mười là dự án chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân.

14 dự án đang tổ chức thi công: Có 02 dự án tại thành phố Cao Lãnh: Dự án đường Nguyễn Thị Lựu và dự án đường Nguyễn Văn Tre đạt khoảng 1% khối lượng. Có 02 dự án tại thành phố Sa Đéc: Dự án đường N7 (đoạn từ đường Hoa Sa Đéc đến ĐT.848) đạt 10% khối lượng và dự án cầu và đường Nguyễn Tất Thành đạt khoảng 68% khối lượng. Có 02 dự án tại thành phố Hồng Ngự: Dự án chỉnh trang đô thị khu đô thị An Thạnh đạt 16% khối lượng và dự án hạ tầng khu đô thị Bắc An Thành đạt khoảng 7% khối lượng. Có 01 dự án tại huyện Hồng Ngự: Dự án đường 30/4 (mở rộng) đạt 75% khối lượng. Có 02 dự án tại huyện Tam Nông: Dự án cầu qua kênh Hậu thị trấn Tràm Chim (Đường Tràm Chim) đạt khoảng 90% khối lượng; Dự án Đường Tràm Chim nối dài (từ tiếp giáp cầu qua kênh Hậu đến đường Đ-03) - đường Đ-03 (từ đường Tràm Chim nối dài đến đường Đ-06) đạt khoảng 5% khối lượng.

Có 02 dự án tại huyện Tháp Mười: Dự án cầu kênh Nguyễn Văn Tiếp A đạt khoảng 49% khối lượng và dự án hạ tầng Khu đô thị Bắc Mỹ An, đạt khoảng 54% khối lượng. Có 02 dự án tại huyện Cao Lãnh: Dự án bờ kè hoa viên cặp Quốc lộ 30 (cặp sông Xóm Giồng) đạt khoảng 10% khối lượng và dự án trục đường vào khu đô thị mới Thống Linh đạt khoảng 80% khối lượng. Có 01 dự án tại huyện Lấp Vò: Dự án Rạch Ngã Cạy (đoạn từ rạch Cái Dâu đến vòng xoay đường Nguyễn Huệ) đạt khoảng 60% khối lượng. 05 dự án chưa được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật: Có 03 dự án tại huyện Lấp Vò: Dự án trục đường chính đô thị khu dân cư phía Nam thị trấn Lấp Vò; Dự án Khu dân cư đường Đ5 xã Vĩnh Thạnh và dự án Khu dân cư phía Nam trung tâm xã Tân Khánh Trung.

Có 02 dự án tại huyện Cao Lãnh: Dự án Đường 307 nối dài tại thị trấn Mỹ Thọ và dự án đường Đ-06 tại trung tâm xã Mỹ Hiệp.

Theo số liệu báo cáo của các địa phương đến nay giải ngân khoảng 546,069 tỷ của tỉnh. Trong đó: Thành phố Hồng Ngự giải ngân 119,0/180 tỷ đồng đạt 66,11%; thành phố Sa Đéc giải ngân 127,93/200 tỷ đồng đạt 63,97%; Huyện Tháp Mười giải ngân 57,06/130 tỷ đổng đạt 43,89%; Huyện Tam Nông giải ngân 47,3/110 tỷ đồng đạt 43,0%; thành phố Cao Lãnh giải ngân 98,5/250 tỷ đồng đạt 39,4%; Huyện Hồng Ngự giải ngân 26,0/100 tỷ đồng đạt 26,0%; Huyện Tân Hồng giải ngân 22,5/100 tỷ đồng đạt 22,5%; Huyện Cao Lãnh giải ngân 28,39 tỷ/130 đồng đạt 21,84%; Huyện Lấp Vò giải ngân 13,00/160 tỷ đồng đạt 8,13%; Huyện Thanh Bình giải ngân 6,39/100 tỷ đồng đạt 6,39%; Huyện Châu Thành chưa giải ngân theo số tiền hỗ trợ của tỉnh.

Các địa phương đã quan tâm kêu gọi đầu tư phát triển đô thị đối với các dự án hạ tầng đô thị (20 dự án hạ tầng), các dự án phát triển đô thị đã được đưa vào danh mục phát triển nhà ở trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở. Một số nhà đầu tư đã quan tâm các dự án như Dự án Khu đô thị thông minh tại thị trấn Thường Thới Tiền, dự án Khu đô thị An Thạnh tại thành phố Hồng Ngự, dự án Khu dân cư Hòa An tại thành phố Cao Lãnh, dự án Tổ hợp khu đô thị tại thành phố Sa Đéc, dự án khu dân cư, chợ Tam Nông tại thị trấn Tràm Chim, dự án Khu đô thị Bắc Mỹ An tại thị trấn Mỹ An, dự án Khu đô thị Cái Tàu Hạ tại thị trấn Cái Tàu Hạ… Tuy nhiên, đến thời điểm này các dự án nêu trên chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư theo quy định…

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Vĩnh Phúc: Thực hiện mục tiêu xanh hóa không gian đô thị

  (Xây dựng) – Vĩnh Phúc là tỉnh có tốc độ đô thị hóa nhanh với gần 30 đô thị, nhiều khu, cụm công nghiệp đang hoạt động. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch đô thị, phát triển hệ thống cây xanh nhằm xanh hoá không gian đô thị, cân bằng môi trường sống.

  22:02 | 20/05/2024
 • Thị trấn Tiền Hải (Thái Bình): Đủ điều kiện để xét nâng lên đô thị loại IV

  (Xây dựng) - Sáng 20/5, Đoàn công tác liên ngành của Bộ Xây dựng do ông Lê Hoàng Trung - Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, khảo sát thực trạng phát triển đô thị tại khu vực thị trấn Tiền Hải mở rộng.

  21:11 | 20/05/2024
 • Lạng Giang (Bắc Giang): Tập trung nguồn lực xây dựng thị trấn Vôi

  (Xây dựng) - Thực hiện quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đang tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội, phát triển đô thị thị trấn Vôi, phấn đấu đưa thị trấn Vôi trở thành đô thị loại IV trong năm 2024.

  21:04 | 20/05/2024
 • Quảng Trị: Đề nghị công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại II

  (Xây dựng) – UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng về việc đề nghị công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Trị.

  13:22 | 20/05/2024
 • Hạ Long hướng tới thành phố của hoa và lễ hội

  (Xây dựng) - Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU của Thành ủy (gọi tắt là Chị thỉ 20) về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Trên tinh thần kiến thiết đi đôi với quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, cảnh quan môi trường để đô thị phát triển bền vững, thành phố của hoa và lễ hội.

  11:47 | 20/05/2024
 • Lục Ngạn: Phát triển đô thị bền vững, tạo động lực phía Đông tỉnh Bắc Giang

  (Xây dựng) – Theo chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025, huyện Lục Ngạn sẽ thành lập thị xã Chũ và huyện Lục Ngạn mới. Trước ngưỡng cửa lịch sử, huyện Lục Ngạn đang dồn toàn lực hoàn thành và nâng cao các tiêu chí, gắn việc phát triển đô thị với bảo vệ môi trường, hài hòa với thiên nhiên.

  09:25 | 19/05/2024
 • Bắc Ninh: Trình Chính phủ Đề án thành lập thị trấn Nhân Thắng, huyện Gia Bình

  (Xây dựng) - Việc thành lập thị trấn Nhân Thắng thuộc huyện Gia Bình được đánh giá là phù hợp với hiện trạng phát triển, phù hợp với các quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; đây cũng là quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các cấp của tỉnh Bắc Ninh.

  21:51 | 17/05/2024
 • Bắc Ninh: Đề án thành lập thị trấn Nhân Thắng được cử tri tán thành cao

  (Xây dựng) – UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phát đi thông báo, về việc hoàn thiện xong quy trình lấy ý kiến cử tri bổ sung đối với Đề án thành lập thị trấn Nhân Thắng thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

  21:28 | 17/05/2024
 • Sơn La: Xây dựng thị trấn Phù Yên thành đô thị trung tâm

  (Xây dựng) – UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 874/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đến năm 2035.

  15:26 | 17/05/2024
 • Thành phố Hòa Bình đạt 4/5 tiêu chí đô thị loại II

  (Xây dựng) - Để thành phố Hòa Bình được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1826/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị tỷ lệ 1/10.000 thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2045.

  15:20 | 17/05/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load