Thứ năm 20/06/2024 16:10 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Doanh nghiệp có được tự chỉ định thầu không?

08:34 | 30/06/2023

(Xây dựng) - Dự án của doanh nghiệp tư nhân không sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Nhà đầu tư tự quyết định hình thức, quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu phù hợp.

Doanh nghiệp có được tự chỉ định thầu không?
Dự án của doanh nghiệp tư nhân không sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Nhà đầu tư tự quyết định hình thức, quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu phù hợp.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Bình, công ty ông là doanh nghiệp tư nhân đang thực hiện dự án xây dựng khu chung cư có giá trị khoảng 150 tỷ đồng thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, vốn đầu tư của tư nhân.

Ông Bình hỏi, trường hợp này doanh nghiệp có phải lập hồ sơ và thông báo đấu thầu trên mạng không? Doanh nghiệp có được quyền tự chỉ định thầu không? Nếu được chỉ định thì có giới hạn giá trị không (toàn bộ là thầu xây lắp)? Trường hợp không lập hồ sơ mời thầu hoặc không lập hồ sơ chỉ định thầu doanh nghiệp ông có được ký hợp đồng với 1 nhà thầu thi công không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Đấu thầu (được sửa đổi tại Điểm b Khoản 1 Điều 99 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư), trường hợp lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp Nhà nước thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp là doanh nghiệp Nhà nước thì việc lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên áp dụng quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Đấu thầu.

Trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp tư nhân được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất thì không thuộc trường hợp áp dụng quy định tại Điều 3 Luật Đấu thầu để lựa chọn nhà thầu xây lắp trong quá trình thực hiện dự án.

Dự án của doanh nghiệp tư nhân không sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Nhà đầu tư tự quyết định hình thức, quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu phù hợp.

Khánh Hòa

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load