Thứ hai 04/12/2023 19:02 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2

19:23 | 22/08/2023

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Công ty Truyền tải điện 2 xin hướng dẫn về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2.

Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2
Phối cảnh dự án Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2 (Ảnh: TL).

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 134 Luật Xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt của dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công chỉ được điều chỉnh khi điều chỉnh dự án theo quy định. Các trường hợp được điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng được quy định tại khoản 1 Điều 61 của Luật Xây dựng năm 2014, khoản 18 và điểm c khoản 64 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14.

Đối với các dự án đầu tư điều chỉnh, khoản 2 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ đã quy định cụ thể các trường hợp Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh (bao gồm cả Tổng mức đầu tư điều chỉnh) phải được các cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. Thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Đối với dự án Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2, nếu thuộc trường hợp điều chỉnh dự án quy định tại điểm d khoản 1 Điều 61 Luật Xây dựng “Khi chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh công bố trong thời gian thực hiện dự án lớn hơn chỉ số giá xây dựng được sử dụng để tính dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư dự án được duyệt” thì được điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư. Theo đó, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng được thực hiện đối với phần chi phí dự phòng theo yếu tố trượt giá. Tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh gồm phần tổng mức đầu tư không điều chỉnh và phần tổng mức đầu tư điều chỉnh; nội dung liên quan đến phần tổng mức đầu tư điều chỉnh phải được thẩm định theo quy định.

Tuệ Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load