Thứ hai 04/12/2023 09:56 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đề xuất mới về khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

08:54 | 29/06/2023

(Xây dựng) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, thay thế Nghị định số 43/2018/NĐ-CP.

Đề xuất mới về khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải
Sau gần 05 năm Nghị định số 43/2018/NĐ-CP và công tác quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải đã phát sinh những hạn chế, bất cập cần được giải quyết, khắc phục.

Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải. Qua tổng hợp báo cáo tổng kết, đánh giá cho thấy, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2018/NĐ-CP đã tạo ra hành lang pháp lý cần thiết, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải.

Tuy nhiên, qua gần 05 năm triển khai thực hiện, quy định tại Nghị định số 43/2018/NĐ-CP và công tác quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải đã phát sinh những hạn chế, bất cập cần được giải quyết, khắc phục để tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác đối với các tài sản này.

Sau khi rà soát Nghị định số 43/2018/NĐ-CP thì cần chỉnh sửa 31 Điều, bổ sung 02 Điều, thay thế 01 Điều tại Nghị định để phù hợp với các quy định pháp luật chuyên ngành và pháp luật khác có liên quan. Vì vậy, việc Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải (thay thế cho Nghị định số 43/2018/NĐ-CP) là cần thiết và có cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn.

Việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, bảo đảm các tài sản kết cấu hạ tầng đều xác định được chủ thể chịu trách nhiệm trước Nhà nước trong quản lý, hạch toán tài sản, khai thác tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý qua các thời kỳ.

Nguyên tắc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và bổ sung các nguyên tắc sau đây:

Việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải theo phương thức cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản và phương thức khác được thực hiện đối với toàn bộ hoặc một phần của từng tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải. Trường hợp khai thác một phần của từng tài sản thì phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến việc quản lý, sử dụng và khai thác đối với phần tài sản còn lại.

Trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng theo dự án có sử dụng vốn đầu tư công được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm cả trường hợp dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, mở rộng tài sản khác (không phải là tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải) nhưng trong dự án có nội dung đầu tư vào tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải) thì việc đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về hàng hải, pháp luật có liên quan. Trong đó quy định cụ thể về trách nhiệm bàn giao, quản lý tài sản đối với trường hợp: Chủ đầu tư dự án không phải là đối tượng được giao quản lý tài sản; Chủ đầu tư dự án là đối tượng được giao quản lý tài sản.

Quy định về việc lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an khi thực hiện giao, khai thác, xử lý tài sản có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia.

Quy định việc quản lý, sử dụng đối với đất, mặt nước gắn với tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về hàng hải và pháp luật khác có liên quan.

Khánh An

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load