Thứ năm 20/06/2024 23:05 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Có phải gia hạn hợp đồng khi bổ sung khối lượng phát sinh?

16:12 | 03/05/2024

(Xây dựng) - Việc điều chỉnh hợp đồng đã ký kết chỉ được thực hiện trong thời gian thực hiện hợp đồng được quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 50/2021/NĐ-CP).

Có phải gia hạn hợp đồng khi bổ sung khối lượng phát sinh?
Ảnh minh họa.

Ông Vũ Văn Thanh (Quảng Ninh) công tác tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh. Đơn vị ông đang thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước thủy lợi. Trong quá trình thực hiện dự án, đơn vị gặp tình huống như sau:

Gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với thời gian thực hiện 45 ngày, loại hợp đồng trọn gói. Nhà thầu tư vấn đã hoàn thành khối lượng công việc thiết kế bản vẽ thi công – dự toán theo đúng hợp đồng với thời gian thực hiện 45 ngày. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, chủ đầu tư phê duyệt. Công trình được đấu thầu triển khai thi công xây dựng. Trong quá trình triển khai thi công xây dựng có phát sinh các công việc:

- Một số mỏ khai thác đất đắp đập theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt có trữ lượng nhỏ hơn thiết kế do chiều dày lớp khai thác mỏng;

- Do nhu cầu giao thông của nhân dân trong khu vực trong thời gian thi công cần phải bổ sung 2 tuyến đường giao thông tạm. Do đó, cần phải bổ sung khối lượng khảo sát địa chất, và thiết kế tuyến đường giao thông tạm.

Căn cứ Quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, khi điều chỉnh khối lượng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp thỏa thuận không được thì khối lượng các công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới.

Chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn đã thỏa thuận thành công, thống nhất ký kết phụ lục hợp đồng làm cơ sở thực hiện và thanh quyết toán. Giá trị bổ sung không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt.

Sau khi nhà thầu tư vấn hoàn thành khối lượng công việc theo phụ lục hợp đồng ký kết, được chủ đầu tư nghiệm thu, nhà thầu lập hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí gửi Kho bạc Nhà nước.

Sau khi kiểm tra hồ sơ thanh toán, Kho bạc Nhà nước có ý kiến: "Thời điểm chủ đầu tư ký phụ lục hợp đồng với nhà thầu tư vấn nằm ngoài thời gian thực hiện hợp đồng (45 ngày) nêu trên nên không được thanh toán. Yêu cầu chủ đầu tư phải trình cấp quyết định đầu tư cho phép gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng theo thời gian bắt đầu cần bổ sung khối lượng phát sinh".

Ông Thanh hỏi, khi điều chỉnh bổ sung khối lượng phát sinh hợp lý ngoài hợp đồng tư vấn đã ký kết (khối lượng trong hợp đồng đã hoàn thành toàn bộ) như trên, đơn vị ông có phải trình cấp có thẩm quyền cho phép gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn đã phê duyệt trong quyết định kế hoạch đấu thầu không?

Đa số các gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công nếu cần điều chỉnh đều thuộc quá trình thi công xây dựng, ngoài thời gian thực hiện gói thầu tư vấn được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Do nội dung câu hỏi chưa nêu rõ thời điểm ký kết hợp đồng, các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp hợp đồng trọn gói thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP thì:

Việc điều chỉnh bổ sung khối lượng công việc thực hiện theo các quy định tại Khoản 3 Điều 36, Điểm a Khoản 2 Điều 37.

Thẩm quyền điều chỉnh giá và tiến độ thực hiện hợp đồng thực hiện theo các quy định tại Khoản 4 Điều 36, Khoản 3 Điều 39.

Việc điều chỉnh hợp đồng đã ký kết chỉ được thực hiện trong thời gian thực hiện hợp đồng được quy định tại Khoản 1 Điều 36.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký. Đối với hợp đồng tư vấn, nghĩa vụ của bên nhận thầu tư vấn được quy định tại Khoản 2 Điều 26.

Đề nghị ông Thanh nghiên cứu các ý kiến nêu trên, nội dung hợp đồng đã ký, quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng để xem xét, xác định việc điều chỉnh hợp đồng đã ký kết, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Khánh Diệp

Theo

Cùng chuyên mục
 • Quy định về dùng chứng chỉ hành nghề thay chứng chỉ chức danh nghề

  (Xây dựng) - Ông Trần Hải Tuấn (Long An) hỏi, viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp kỹ sư (V.05.02.07), có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì chứng chỉ hành nghề này có thay thế được chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quản lý dự án đường bộ để chuyển xếp vào chức danh nghề nghiệp Quản lý dự án đường bộ hạng III (V.12.23.03) hay không?

 • Điều chỉnh giá thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước áp dụng theo quy định nào?

  (Xây dựng) - Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2014 có quy định giá thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại thì áp dụng giá thuê theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 • Tính tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

  (Xây dựng) – Trong trường hợp Nhà nước có điều chỉnh tiền lương cơ bản thì UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm điều chỉnh tăng giá thuê nhà ở tương ứng với tỉ lệ tăng của tiền lương.

 • Điều kiện tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên

  (Xây dựng) - Ông Nguyễn Đình Chiến (Hà Nội) hỏi, trường hợp thiếu các điều kiện về nội dung quy định tại Điểm a, b và c Khoản 1, Khoản 4 Điều 15 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD thì có được tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên hay không?

 • Căn cứ thay thế nhà thầu thi công

  (Xây dựng) - Gia đình ông Ngô Tuấn Anh (Hà Nội) đang thi công phá dỡ nhà cũ để xây dựng lại theo giấy phép được UBND quận cấp. Ông đã ký hợp đồng với 1 đơn vị phá dỡ có pháp nhân hợp pháp, đã lập biện pháp thi công (bản vẽ và thuyết minh) và đã được UBND phường phê duyệt lệnh khởi công theo đúng quy định.

 • Khoảng cách an toàn về môi trường đối với cụm công nghiệp

  (Xây dựng) - Khoảng cách ly (khoảng cách an toàn về môi trường) của các xí nghiệp công nghiệp tuân thủ theo quy hoạch xây dựng được duyệt.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load