Thứ hai 04/03/2024 07:29 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Có kinh phí cho việc xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách?

18:58 | 12/12/2022

(Xây dựng) - Ông Nguyễn Văn Tiến (Gia Lai) được biết, hàng năm, cán bộ phụ trách công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán các công trình thuộc dự án đầu tư cấp huyện làm chủ đầu tư được hưởng chế độ phục vụ cho việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình theo một tỷ lệ nhất định.

Có kinh phí cho việc xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách?
Ảnh minh họa (nguồn: Internet).

Bộ phận của ông Tiến cũng làm công việc xét duyệt và thẩm định quyết toán ngân sách hàng năm (đối với nguồn chi thường xuyên và chi không thường xuyên) theo quy định phải thực hiện tại Thông tư số 137/2017/TT-BTC nhưng lại không có quy định rõ ràng về việc được hưởng chế độ như nêu trên.

Ông Tiến hỏi, tại sao lại có sự phân biệt đó trong khi trách nhiệm về công việc như nhau? Hiện có văn bản nào quy định về nội dung ông đang thắc mắc không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công: Hiện nay được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.

Tại Điều 46 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP quy định về chi phí kiểm toán độc lập và chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán đã quy định về: Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (Điểm c Khoản 1) và nội dung chi cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán gồm: (1) Chi trực tiếp cho công tác thẩm tra quyết toán, phê duyệt quyết toán; (2) Chi trả cho các chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn thực hiện thẩm tra quyết toán trong trường hợp cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán ký kết hợp đồng theo thời gian với các chuyên gia hoặc thuê tổ chức tư vấn; (3) Chi công tác phí, văn phòng phẩm, dịch thuật, in ấn, hội nghị, hội thảo, mua sắm máy tính hoặc trang thiết bị phục vụ công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán; (4) Các khoản chi khác có liên quan đến công tác thẩm tra quyết toán, phê duyệt báo cáo quyết toán (Điểm b Khoản 2).

Việc xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm: Hiện nay được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước (Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm).

Theo đó, việc xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm là trách nhiệm của các cơ quan đơn vị gồm: (1) Đơn vị dự toán cấp trên; (2) Đơn vị dự toán cấp I; (3) Cơ quan tài chính các cấp và là việc thường xuyên hàng năm của các cơ quan đơn vị.

Kinh phí phục vụ việc xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách Nhà nước được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách Nhà nước và chi tiêu theo chế độ Nhà nước quy định đối với cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiến Hào

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load