Thứ hai 22/04/2024 18:50 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Có được điều chỉnh giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng?

07:54 | 08/02/2024

(Xây dựng) - Chủ đầu tư A và nhà thầu B ký hợp đồng thi công xây dựng gói thầu C (là gói thầu quy mô lớn) thuộc lĩnh vực giao thông, trong đó giá trị hợp đồng đã ký kết là 500 tỷ đồng, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng theo mức tối thiểu là 2% x 500 tỷ đồng = 10 tỷ đồng.

Có được điều chỉnh giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng?
Ảnh minh họa.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng (lúc này nhà thầu đã thi công phần khối lượng đạt 50% giá trị hợp đồng đã ký kết, tương ứng 250 tỷ đồng) thì có phát sinh khối lượng và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán cho phần phát sinh này với giá trị phần phát sinh là 100 tỷ đồng.

Khi ký kết phụ lục hợp đồng để bổ sung giá trị 100 tỷ đồng này vào hợp đồng, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu phải bổ sung bảo đảm thực hiện hợp đồng cho phần giá trị bổ sung này với giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng bổ sung là 2% x 100 tỷ đồng = 2 tỷ đồng để bảo đảm tổng giá trị của bảo đảm thực hiện hợp đồng sau điều chỉnh là 12 tỷ đồng. Tuy nhiên nhà thầu không đồng ý với nội dung này.

Lý do nhà thầu đưa ra là, tại Khoản 5.1 Điều 5 Phụ lục III Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 3/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng quy định: Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có giá trị và có hiệu lực tới khi nhà thầu đã thi công, hoàn thành công trình, hoặc hạng mục công trình tương ứng với hợp đồng đã ký kết được chủ đầu tư nghiệm thu và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành công trình.

Căn cứ quy định này thì nhà thầu có ý kiến rằng giá trị của bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng. Trường hợp giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng thay đổi thì sẽ thay đổi tương ứng theo tỷ lệ 2% x 350 tỷ đồng (gồm 250 tỷ đồng phần khối lượng còn lại và 100 tỷ đồng phần khối lượng phát sinh) = 7 tỷ đồng; giá trị này đang thấp hơn giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng ban đầu của nhà thầu là 10 tỷ đồng. Vì vậy nhà thầu không đồng ý thực hiện điều chỉnh bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Ông Lê Quốc Oai (Thanh Hóa) hỏi, bảo lãnh thực hiện hợp đồng có được thay đổi, điều chỉnh về giá trị trong quá trình thực hiện hợp đồng hay không?

Trong trường hợp như trên, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu bổ sung bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với phần khối lượng phát sinh (không giảm trừ phần khối lượng đã thực hiện của nhà thầu) thì có đúng quy định của pháp luật hay không?

Nhà thầu không đồng ý với nội dung do chủ đầu tư yêu cầu bổ sung bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với phần khối lượng phát sinh có đúng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Do nội dung hỏi chưa nêu rõ thời điểm ký kết hợp đồng xây dựng, nguồn vốn đầu tư xây dựng, quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể, bao gồm việc áp dụng các quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 3/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.

Trường hợp hợp đồng đã ký kết thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP thì bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định Điều 16 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Theo đó, bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng là việc bên nhận thầu thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời gian thực hiện hợp đồng.

Do vậy, trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên thay đổi, điều chỉnh, bổ sung các nghĩa vụ phải thực hiện theo hợp đồng đã ký kết thì bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng cần điều chỉnh cho phù hợp với các nghĩa vụ được các bên thống nhất sửa đổi, bổ sung, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng phải tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan khác.

Đỗ Quang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Đăng ký kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại đâu?

  (Xây dựng) - Công ty của bà Lê Thị Hồng Chuyên có trụ sở tại Thành phố Hà Nội. Công ty vẫn thực hiện công bố hợp quy, đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu vật liệu xây dựng tại Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội từ khi Bộ Xây dựng ban hành các quy chuẩn về vật liệu xây dựng và chấp hành đúng các quy định.

  14:11 | 29/03/2024
 • Xây nhà máy trong khu công nghiệp có phải lập quy hoạch chi tiết?

  (Xây dựng) - Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với một khu công nghiệp là căn cứ lập dự án, cấp giấy phép đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp, đồng thời để xác định cơ cấu chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với từng lô đất…

  15:40 | 27/03/2024
 • Điều kiện chuyển chức danh nghề nghiệp ngành Xây dựng

  (Xây dựng) - Việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp được thực hiện khi viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp đang giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới.

  09:56 | 18/03/2024
 • Điều kiện áp dụng chào hàng cạnh tranh cho gói thầu xây lắp

  (Xây dựng) - Cơ quan ông Nguyễn Anh Phong (Sơn La) đang trình Sở chuyên ngành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, trong đó có đề nghị áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh cho gói thầu xây lắp công trình đơn giản.

  08:54 | 18/03/2024
 • Thẩm quyền cấp phép xây dựng trong khu công nghiệp

  (Xây dựng) - UBND cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng thuộc chức năng và phạm vi quản lý.

  08:28 | 17/03/2024
 • Điều chỉnh mục tiêu dự án nhà ở xã hội được thực hiện như thế nào?

  (Xây dựng) - Kể từ thời điểm Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 có hiệu lực thi hành, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có đề xuất điều chỉnh mục tiêu dự án thuộc trường hợp phải điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

  08:20 | 16/03/2024
 • Tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên vào thời gian nào?

  (Xây dựng) – Pháp luật về nhà ở không có quy định về thời gian tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên là đầu năm, giữa năm hay cuối năm mà chỉ quy định điều kiện tổ chức hội nghị nhà chung cư.

  13:09 | 15/03/2024
 • Quy định sử dụng vật liệu xây không nung tại các dự án

  (Xây dựng) – Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật đối với vật liệu xây không nung đến nay đã được ban hành đồng bộ, đủ căn cứ làm cơ sở cho các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện, thúc đẩy và phát triển vật liệu xây không nung.

  12:17 | 14/03/2024
 • Căn cứ xác định cấp công trình nông thôn mới kiểu mẫu

  (Xây dựng) - Cấp công trình xây dựng phục vụ thiết kế xây dựng công trình được quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, cấp công trình phục vụ quản lý các nội dung khác được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

  17:14 | 13/03/2024
 • Áp dụng các định mức khi lập dự toán xây dựng thế nào?

  (Xây dựng) - Dự toán xây dựng công trình được lập theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

  09:01 | 13/03/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load