Thứ năm 20/06/2024 02:30 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Xây dựng: Phấn đấu sớm hoàn thiện dự thảo 5 Nghị định, 1 Quyết định, 2 Thông tư

20:50 | 03/04/2024

(Xây dựng) – Để sớm đưa Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 vào cuộc sống, Bộ Xây dựng đã và đang triển khai các bước theo lộ trình cụ thể, thực hiện theo đúng trình tự theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng: Phấn đấu sớm hoàn thiện dự thảo 5 Nghị định, 1 Quyết định, 2 Thông tư
Bộ Xây dựng đã tập trung nghiên cứu, hoàn thành xây dựng dự thảo các văn bản và đã đăng tải công khai để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân, các đối tượng chịu sự tác động.

Triển khai xây dựng 5 Nghị định, 1 Quyết định, 2 Thông tư

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, nhằm triển khai Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2024 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 6.

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành thực hiện xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật. Cụ thể, Bộ Xây dựng xây dựng 5 Nghị định (Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản).

Bên cạnh đó là 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà công vụ và 2 Thông tư (Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở; Thông tư ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản).

Bộ Quốc phòng xây dựng 1 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Bộ Công an xây dựng 1 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở trong Công an nhân dân. Bộ Tài chính xây dựng 1 Thông tư quy định việc sử dụng kinh phí để xây dựng, điều tra thu thập thông tin, cập nhật, duy trì, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; hướng dẫn xác định giá cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật về giá; hướng dẫn quản lý và sử dụng số tiền thu được từ cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Ngoài ra, Luật Nhà ở năm 2023 cũng quy định trách nhiệm của HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Theo đó, HĐND cấp tỉnh căn cứ điều kiện của địa phương ban hành cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn phù hợp với thẩm quyền và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đối với khu vực đô thị, việc phát triển nhà ở chủ yếu được thực hiện theo dự án, có các cơ cấu loại hình, diện tích nhà ở phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Đối với các khu vực còn lại thì căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, UBND cấp tỉnh quy định cụ thể các địa điểm, vị trí phải phát triển nhà ở theo dự án.

UBND cấp tỉnh cũng quy định điều kiện về đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân.

Đối với các đô thị không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 83, UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện của địa phương để quy định tiêu chí đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại mà chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội.

UBND cấp tỉnh quy định khung giá thuê nhà ở xã hội, khung giá thuê nhà ở lưu trú cho công nhân; quy định việc phối hợp cung cấp thông tin về nhà ở giữa cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận và cơ quan quản lý nhà ở tại địa phương để bảo đảm thống nhất về các thông tin nhà ở, đất ở ghi trong hồ sơ nhà ở; ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo để gửi Bộ Tư pháp thẩm định

Về cơ bản, nội dung các văn bản đang được Bộ Xây dựng dự thảo sẽ cụ thể hóa và hướng dẫn, quy định chi tiết những nội dung được Luật giao.

“Các văn bản sẽ khắc phục một số tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ để quản lý về lĩnh vực nhà ở, tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa pháp luật nhà ở, kinh doanh bất động sản với các pháp luật khác có liên quan”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh.

Hiện tại, Bộ Xây dựng đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập; tập trung nghiên cứu, hoàn thành xây dựng dự thảo các văn bản và đã đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân, các đối tượng chịu sự tác động.

Bộ cũng đã họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập lấy ý kiến góp ý cho dự thảo các văn bản; Triển khai tổ chức 2 cuộc Hội thảo tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh để lấy ý kiến rộng rãi của các địa phương, hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh đó, Bộ đã tổ chức các Hội nghị chuyên sâu để lấy ý kiến đối với từng nhóm vấn đề như: Làm việc với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về chính sách nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, đồng thời có văn bản hướng dẫn, đôn đốc 2 Bộ ban hành các nội dung được Luật giao; làm việc với các thành phố lớn (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng) về chính sách cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cũng cho biết thêm, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến góp ý, Bộ Xây dựng hiện đang tiếp thu, hoàn thiện lại dự thảo các Nghị định, Quyết định gửi sang Bộ Tư pháp thẩm định trước khi hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành.

Đồng thời xem xét, ban hành các Thông tư theo thẩm quyền; phấn đấu hoàn thành để kịp thời có hiệu lực thi hành đồng bộ với Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, Luật Đất đai năm 2024 trong trường hợp Chính phủ báo cáo Quốc hội thông qua có hiệu lực từ 01/7/2024.

Yến Mai

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load