Thứ sáu 14/06/2024 06:15 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bình Dương: Kiến nghị xử lý thu hồi ngân sách Nhà nước gần 12 tỷ đồng

21:36 | 30/11/2023

(Xây dựng) - Trong năm 2023, ngành Thanh tra Bình Dương đã tiến hành 80 cuộc thanh tra hành chính tại 161 đơn vị, kiến nghị xử lý thu hồi ngân sách Nhà nước gần 12 tỷ đồng, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng trình tự và thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Bình Dương: Kiến nghị xử lý thu hồi ngân sách Nhà nước gần 12 tỷ đồng
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra tỉnh Bình Dương năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác thanh tra tỉnh Bình Dương, trong năm 2023, Thanh tra các cấp, các ngành đã chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra theo kế hoạch, cũng như thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Nội dung các cuộc thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội của các ngành, các cấp và việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực.

Theo đó, năm 2023 toàn ngành Thanh tra Bình Dương đã tiến hành 80 cuộc thanh tra hành chính tại 161 đơn vị. Qua công tác thanh tra hành chính, kiến nghị xử lý thu hồi ngân sách Nhà nước gần 12 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 5 tổ chức, 26 cá nhân vi phạm. Đồng thời, tiến hành 612 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 4.381 tổ chức, cá nhân. Qua công tác thanh tra chuyên ngành, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 45 tỷ đồng. Riêng Thanh tra tỉnh, đã và đang thực hiện 12 cuộc thanh tra tại 32 đơn vị, đã ban hành 3 Kết luận thanh tra, báo cáo và dự thảo kết luận thanh tra 4 cuộc, đang tiếp tục triển khai thực hiện 5 cuộc thanh tra.

Cũng trong năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh Bình Dương đã thực hiện tốt về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cơ bản được thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Cụ thể, đã giải quyết 1.266/1.356 đơn, đạt tỷ lệ 93,36% (so với cùng kỳ, số lượng đơn thuộc thẩm quyền có giảm, năm 2022 đã giải quyết 1.644/1.733 đơn, đạt tỷ lệ 94,86%).

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương biểu dương những thành tích của toàn ngành Thanh tra tỉnh năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo, hoạt động thanh tra cần bám sát và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đổi mới trong xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch thanh tra đảm bảo đạt kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nhất là đối với các dự án đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành thanh tra trong thời gian tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng đề nghị, Thanh tra các cấp, các ngành cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế tại địa phương.

Yphong

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load