Thứ hai 20/05/2024 22:05 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bình Phước: Xử lý tài sản công cấp huyện, xã thuộc diện phải sắp xếp lại

17:30 | 11/03/2024

(Xây dựng) – UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc xử lý trụ sở, tài sản công đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023-2030.

Bình Phước: Xử lý tài sản công cấp huyện, xã thuộc diện phải sắp xếp lại
Công tác lập danh sách, tổ chức kiểm tra các trụ sở, tài sản công đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo diện phải sắp xếp lại được tiến hành từ nay đến tháng 5/2024.

UBND tỉnh Bình Phước cho biết, căn cứ vào Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, tỉnh Bình Phước cùng nhiều quy định của các cấp, Bình Phước xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện việc xử lý trụ sở, tài sản công đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp lại.

Theo UBND tỉnh Bình Phước, công tác xử lý trụ sở, tài sản công thuộc diện phải sắp xếp lại tại các huyện, xã phải bảo đảm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm; đúng tiêu chuẩn, định mức do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành; đúng mục đích sử dụng được Nhà nước giao, đầu tư xây dụng, mua sắm, cho thuê; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt… số tài sản dôi dư sau khi sắp xếp lại sẽ tạo nguồn tài chính để bổ sung vào ngân sách Nhà nước.

Kế hoạch có lộ trình rõ ràng, trong đó chia thành 02 giai đoạn: Giai đoạn 2023-2025 tập trung thực hiện trên địa bàn huyện Hớn Quản, thị xã Chơn Thành, thị xã Bình Long. Giai đoạn 2026-2030 thực hiện tại huyện Phú Riềng, thị xã Phước Long, huyện Bù Đăng, huyện Đồng Phú.

Căn cứ vào đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tự kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng; lập danh mục và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với tài sản công đang quản lý, sử dụng, gửi cơ quan quản lý cấp trên để tổng hợp. Cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp báo cáo và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với tài sản công đang quản lý, sử dụng của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đồng thời, căn cứ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và hiện trạng quản lý sử dụng tài sản công của các đơn vị, các huyện rà soát, xây dựng, lập phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị, thuộc phạm vi quản lý của địa phương, tham mưu báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đối với các cơ sở nhà, đất đề xuất phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Công Danh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load