Thứ tư 24/04/2024 22:28 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bắc Giang: Đô thị Chũ sẽ trở thành thành phố vào năm 2045

19:24 | 02/03/2024

(Xây dựng) - Theo Quyết định số 185/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị Chũ vừa được UBND tỉnh Bắc Giang ban hành, đô thị Chũ sẽ được xây dựng để bảo đảm đủ tiêu chí trở thành thị xã vào năm 2024, đô thị loại III sau năm 2030 và phát triển thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2045.

Bắc Giang: Đô thị Chũ sẽ trở thành thành phố vào năm 2045
Phát triển theo định hướng đô thị sinh thái nông nghiệp - du lịch và dịch vụ để phát huy thế mạnh của vùng vải thiều là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đô thị Chũ.

Theo quyết định này, tổng diện tích được phê duyệt để phát triển đô thị Chũ khoảng 25.155ha, bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của 10 xã, thị trấn: Thị trấn Chũ và các xã Mỹ An, Nam Dương, Quý Sơn, Phượng Sơn, Trù Hựu, Kiên Thành, Kiên Lao, Hồng Giang, Thanh Hải (không bao gồm thôn Khuôn Rẽo); được chia thành 3 phân khu.

Trong đó, phân khu số 1 (Khu đô thị sinh thái dịch vụ - công nghiệp) có vị trí nằm phía Tây Nam và ven sông Lục Nam gồm các xã: Phượng Sơn, Mỹ An, Nam Dương; phát triển theo các trục chính là ĐT.293C, ĐT.289, QL.31, hành lang sông Lục Nam; diện tích khoảng 6.805ha; dân số đến năm 2045 khoảng 46 nghìn người; thực hiện phát triển không gian đô thị mới kết hợp chỉnh trang đô thị hiện hữu.

Phân khu số 2 (Khu đô thị sinh thái nông nghiệp - du lịch và dịch vụ trung tâm) nằm phía Đông gồm: Thị trấn Chũ và các xã Quý Sơn, Trù Hựu, Thanh Hải, Hồng Giang, với diện tích khoảng 10.115ha; dân số đến năm 2045 khoảng 160 nghìn người; được chia thành các tiểu phân khu phát triển đô thị truyền thống, dịch vụ - công nghiệp, nông nghiệp đô thị, thương mại và dịch vụ.

Phân khu số 3 (Khu vực dân cư nông thôn) gồm có 2 xã Kiên Lao và Kiên Thành với tổng diện tích khoảng 8.234ha; có dân số dự báo đến năm 2045 khoảng 34 nghìn người. Là khu vực dân cư nông thôn phía Bắc sản xuất hàng hóa nông lâm nghiệp gắn với việc bảo tồn cảnh quan đồi núi tự nhiên và là vùng có tiềm năng phát triển du lịch, tạo động lực cho đô thị như khu hồ Khuôn Thần và một phần hồ Bầu Lầy. Xây dựng, phát triển các khu vực dân cư nông thôn gắn với điều kiện cụ thể của từng địa phương trên cơ sở bổ sung các tiêu chí về xã nông thôn mới và tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Mục tiêu nhằm phát triển đô thị Chũ đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2024 và hướng tới tiêu chí của đô thị loại III sau năm 2030; đủ điều kiện thành lập thị xã vào năm 2024 và đến năm 2045 bảo đảm các điều kiện phát triển thành thành phố trực thuộc tỉnh Bắc Giang; là đô thị trung tâm của vùng kinh tế phía Đông của tỉnh

UBND tỉnh giao UBND huyện Lục Ngạn chủ trì tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình theo quy định của pháp luật; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc (nếu có); tổ chức sơ kết, báo cáo kết quả thực hiện chương trình phát triển đô thị theo từng giai đoạn.

Sở Xây dựng và các Sở, ban, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, phối hợp và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; đồng thời giải quyết kịp thời hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Chương Huyền

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load