Thứ hai 24/06/2024 14:27 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bà Rịa – Vũng Tàu: Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chỉ số PAR INDEX và SIPAS

09:42 | 26/05/2024

(Xây dựng) – Năm 2023, Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được những thành tích ấn tượng trong việc cải thiện hai chỉ số quan trọng đánh giá hiệu quả cải cách hành chính (CCHC). Chỉ số PAR INDEX xếp hạng thứ 5/63 tỉnh thành phố, chỉ số SIPAS xếp hạng thứ 8/63 tỉnh thành phố. Cả hai chỉ số này đều dẫn đầu khu vực Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn đang tiếp tục cải thiện để nâng cao chỉ số PAR INDEX và SIPAS.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chỉ số PAR INDEX và SIPAS
Các chỉ số PAR INDEX và SIPAS của Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023 đạt lần lượt 91,03 điểm và 8,99 điểm, đều ghi nhận tăng so với 2022.

Nỗ lực của cả Bà Rịa – Vũng Tàu

Năm 2023, các chỉ số đánh giá hiệu quả cải cách hành chính của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đều tăng so với năm 2022. Cụ thể, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đạt 91,03 điểm, tăng 3,56 điểm so với năm 2022; Chỉ số Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt 8,99 điểm (tăng 0,83 điểm so với 2022). Với kết quả như trên, công tác cải cách hành chính của Bà Rịa – Vũng Tàu được xếp hạng 05/63 tỉnh, thành phố, tăng 01 bậc so với năm 2022, đứng đầu trong nhóm các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và được xếp vào nhóm A.

Đây là thành công từ sự quyết tâm của chính quyền địa phương các cấp khi tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính. Là sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị khi cải thiện quy trình thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, đây là kết quả của sự tham gia của người dân và doanh nghiệp khi tích cực giám sát việc thực hiện cải cách hành chính, góp ý kiến xây dựng để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

Năm 2023, để nâng cao chỉ số PAR INDEX và SIPAS, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả như: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Từ đó, nhiều thủ tục được đơn giản hóa, quy trình được tinh gọn, thời gian giải quyết được rút ngắn, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Thái độ phục vụ của cán bộ công chức được cải thiện, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính. Việc thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, xử lý nghiêm các vi phạm trong cải cách hành chính, góp phần xây dựng môi trường hành chính công minh, minh bạch.

Tiếp tục cải cách

Để tiếp tục nâng cao chỉ số PAR INDEX và SIPAS, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế đang phải đối mặt và cần khắc phục. Theo đại diện Sở Tư pháp, năng lực, trình độ của đội ngũ xây dựng văn bản của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn yếu, chưa đáp ứng được tình trạng số lượng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm tăng, đồng thời nội dung, tính chất ngày càng phức tạp. Chất lượng lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động vào dự thảo văn bản chưa cao và sự tham gia của người dân đối với các dự thảo văn bản còn hạn chế…

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng cho biết một số khó khăn trong công tác tuyên truyền, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin như: Công tác tuyên truyền về chuyển đổi số của các cấp, các ngành chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa đa dạng về hình thức, chậm đổi mới về nội dung, phương thức, dẫn đến hiệu quả chưa cao. Thủ tục thực hiện thuê Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh còn chậm so với quy định.

Một số Sở, ngành chưa kịp thời xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, qua đó dữ liệu vẫn đang quản lý rời rạc, theo hình thức thủ công. Việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao kiến thức số, kỹ năng số, chuyển đổi số chưa được xuyên suốt. cùng với sự e dè của một bộ phận người dân, chưa thật sự tin tưởng khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến do các bước thực hiện còn rườm rà là một rào cản, thách thức lớn.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng cho rằng, vẫn còn tình trạng công khai thủ tục hành chính và các quy định có liên quan hết hiệu lực thi hành. Chưa đồng bộ giữa Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh về Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ. Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện trong năm 2023 vẫn còn để xảy ra tình trạng trễ hẹn. Việc khắc phục hạn chế sau kiểm tra; việc xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra chưa đạt yêu cầu….

Từ những hạn chế, tồn tại trên, các Sở, ban, ngành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã kiến nghị những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao các chỉ số PAR INDEX và SIPAS. Trong đó, ý kiến chủ yếu tập trung vào con người.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Các Sở, ngành, địa phương cần khắc phục các hạn chế trong công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Các địa phương và các Sở, ngành của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đều khẳng định, năm 2024 cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, trong đó cần phổ cập dịch vụ hành chính công trực tuyến, triển khai thanh toán trực tuyến, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ hành chính dễ dàng, thuận tiện.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức thông qua việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, đạo đức, văn hóa ứng xử công vụ cho cán bộ công chức.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về cải cách hành chính, khuyến khích người dân và doanh nghiệp tham gia giám sát việc thực hiện cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn xác định cần tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng số đặc biệt là Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu tỉnh coi đây là nhiệm vụ ưu tiên, là giải pháp đột phá thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của tỉnh. Triển khai các ứng dụng nhằm nâng cao sự tương tác giữa chính quyền và người dân. Hoàn thiện hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; tận dụng các kênh xã hội để tương tác và gia tăng sự tham gia của người dân…

Với những nỗ lực và quyết tâm của chính quyền và nhân dân địa phương, Bà Rịa - Vũng Tàu được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tạo môi trường hành chính thông thoáng, minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công Danh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load