Thứ sáu 06/12/2019 03:02 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung thiếu cơ chế điều phối đủ mạnh

08:53 | 19/08/2019

Thiếu một cơ chế điều phối đủ mạnh là một trong những nguyên nhân khiến sự liên kết, phối hợp giữa các địa phương vùng kinh tế trọng điểm miền Trung còn rời rạc, chưa tạo ra sức mạnh tổng hợp.


Khách du lịch tại phố cổ Hội An, Quảng Nam.

Trước thực tế này, một trong những mục tiêu của Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung  diễn ra ngày 20/8 tại Bình Định là hoàn thiện thể chế vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) miền Trung nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động điều phối và liên kết vùng trong thời gian tới.

Vùng KTTĐ miền Trung gồm 5 tỉnh, thành phố: Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Vùng đã được xác định sẽ phát triển thành trung tâm kinh tế biển mạnh, tạo thế tiến ra biển nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; trở thành vùng động lực phát triển cho toàn vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, là cửa ngõ ra biển quan trọng của các tỉnh vùng Tây Nguyên.

Thời gian qua Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã có nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy, triển khai liên kết vùng, trong đó có vùng KTTĐ miền Trung. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 113/2005/QĐ-TTg về Chương trình hành động của Chính phủ nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội vùng miền Trung sớm tiến kịp các vùng khác trong cả nước và khu vực, cải thiện căn bản đời sống vật chất, văn hoá tinh thần nhân dân; từng bước xây dựng vùng KTTĐ miền Trung trở thành vùng phát triển năng động của cả nước, đóng vai trò hạt nhân tăng trưởng và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung.

Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 13/10/2014 về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng KTTĐ miền Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Các Bộ, ngành cũng đã ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách để phát triển vùng, như quy hoạch phát triển công nghiệp, quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng…

Hội đồng vùng KTTĐ miền Trung được thành lập và tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, giao ban để đánh giá thực trạng, bàn các giải pháp về liên kết phát triển vùng, tổng hợp, đề xuất nhiều nội dung với Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành Trung ương, có những sáng kiến, kiến nghị hỗ trợ phát triển quan hệ liên kết hợp tác phát triển giữa các địa phương, thống nhất chủ trương liên kết trong xây dựng hạ tầng, phân khu chức năng, liên kết phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế xã hội trong phân công vai trò các khu kinh tế, khu công nghiệp…

Hội đồng đã tiếp tục thực hiện các hoạt động liên kết cụ thể trong xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá du lịch, liên kết trong lĩnh vực vận tải. Đến nay, đã hình thành các tour du lịch “Con đường di sản miền Trung”, “Ba địa phương một điểm đến”, tiếp tục hợp tác xây dựng tuyến du lịch hành lang kinh tế Đông-Tây...

Vùng cũng đã ưu tiên hoàn thành các trục kết nối liên tỉnh, liên vùng, hệ thống đường cao tốc, đường bộ, cảng biển, cảng hàng không… Thông qua các chương trình mục tiêu của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, ngân sách Trung ương đã hỗ trợ vùng xây dựng các công trình trọng điểm, kết nối giao thông mang ý nghĩa vùng.

Chưa thể hiện được vai trò hạt nhân tăng trưởng

Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, liên kết vùng KTTĐ miền Trung cũng còn nhiều tồn tại, vướng mắc. Vùng chưa thể hiện được vai trò là hạt nhân tăng trưởng, đầu tầu dẫn dắt kinh tế miền Trung. GRDP của vùng KTTĐ miền Trung đến 2018 chỉ chiếm 6,93% GDP của cả nước. Tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2019 của 4/5 địa phương tăng trưởng thấp hơn bình quân chung của vùng và cả nước.

Đáng chú ý, cho tới nay, vẫn chưa có thể chế rõ ràng về liên kết vùng với cơ chế điều phối đủ mạnh, rõ ràng để Hội đồng vùng và các địa phương trong vùng phối hợp hiệu quả.

Vai trò của Hội đồng vùng KTTĐ hiện nay không phải là cơ quan chuyên trách có chức năng quản lý nhà nước, chưa có địa vị pháp lý đầy đủ cũng như không đủ hoặc không có nguồn lực để điều phối sự phát triển chung của vùng, không ra quyết định hành chính. Hội đồng vùng chưa được trao “quyền” trong việc quyết định các nguồn ngân sách cho các dự án mang tính liên kết địa phương.

Sự liên kết, phối hợp giữa các địa phương còn rời rạc, chưa tạo ra sức mạnh tổng hợp, còn mang tính hình thức. Những hoạt động gần đây của Hội đồng vùng chủ yếu là sự phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các Bộ, ngành và các địa phương chứ chưa điều hành hiệu quả việc phối hợp giải quyết những lĩnh vực chủ yếu trong liên kết vùng, chưa có khả năng xây dựng định hướng, chiến lược, quy hoạch, hoạch định những chính sách riêng biệt thống nhất cho toàn vùng, thiếu sự gắn kết, phân công giữa các địa phương trong vùng.

Sự năng động trong phát triển ở một số địa phương chủ yếu do sáng kiến của lãnh đạo ở từng tỉnh. Thiếu sự liên kết trong khai thác những giá trị tài nguyên, văn hóa đặc thù riêng của từng địa phương “lồng” vào trong sản phẩm du lịch; thiếu những sản phẩm du lịch đặc sắc mang tính vùng, khu vực có sức cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế để thu hút khách từ những thị trường trọng điểm.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu chung các ngành kinh tế, xã hội của vùng KTTĐ miền Trung là nhiệm vụ chính của Hội đồng vùng và các thành viên trong vùng. Tuy nhiên, việc thiết lập hệ thống thông tin của vùng chưa được quan tâm một cách đúng mức, chưa được cập nhật thường xuyên nên đến nay chưa thiết lập được hệ thống cơ sở dữ liệu chung cho vùng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho rằng, hiện chưa có cơ chế chính sách đặc thù, phát huy tiềm năng, thế mạnh trong các lĩnh vực thu hút hoặc đủ hấp dẫn các hoạt động liên kết vùng.          Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và các quy hoạch ngành theo vùng miền Trung chưa thực sự là công cụ hữu hiệu trong định hướng, điều phối và phân bổ ngân sách.

Vẫn còn hiện tượng ‘mỗi địa phương một nền kinh tế’

Trong khi đó, một số nơi còn có tư tưởng lợi ích theo địa giới hành chính. Một trong các rào cản làm cho liên kết vùng chưa phát huy hiệu quả là lợi ích kinh tế của các địa phương đang được phân chia theo địa giới hành chính, hiện tượng mỗi địa phương là một nền kinh tế nên các địa phương trong vùng chưa mặn mà trong liên kết phát triển, thậm chí còn cạnh tranh với nhau trong thu hút đầu tư, làm triệt tiêu lợi thế của toàn vùng.

Về liên kết các ngành, lĩnh vực, sản phẩm du lịch chưa đa dạng, chưa có sự kết nối chặt chẽ với các giá trị văn hóa trong vùng. Ngành nông nghiệp chưa có sự liên kết theo từng khâu đoạn sản xuất. Về kết nối hạ tầng giao thông, cảng biển, đường sắt, đô thị còn nhiều bất cập, chưa phát huy lợi thế, thúc đẩy giao thông hàng hóa giữa các địa phương trong vùng. Việc tiến hành kêu gọi đầu tư nhìn chung còn thiếu đồng bộ, dàn hàng ngang, chưa tận dụng được lợi thế riêng của từng địa phương.

“Do chưa có một “nhạc trưởng” điều tiết, quy hoạch, nên việc đầu tư xây cảng biển ở miền Trung thiếu trọng tâm, hiệu quả kinh tế không cao, khiến nhiều cảng chỉ hoạt động 20% - 30% công suất”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định.

Về tổng thể, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, cấu trúc không gian phát triển Vùng KTTĐ miền Trung chủ yếu tập trung phát triển dải ven biển, trong khi các khu vực miền núi phía Tây chưa được phát triển cân đối hài hòa. Tình trạng quá tải diễn ra cả giao thông đô thị và trên một số tuyến đường bộ, cảng hàng không, cảng biển. Đây chính là điểm nghẽn kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội trong vùng nếu không sớm được cải thiện.

Cùng với đó, kết nối về đào tạo và sử dụng lao động chưa có trọng tâm, chưa đáp ứng quy mô của vùng. Kết nối về khoa học, công nghệ, thông tin truyền thông chưa cao. Kết nối về đầu tư còn rời rạc, chưa có cơ chế thống nhất, nhất là trong các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Các vấn đề trên cần có sự quan tâm, giải quyết thích đáng trong quá trình triển khai liên kết vùng và dự kiến sẽ được "mổ xẻ" tại Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung sắp tới.

Theo Hà Chính/Baochinhphu.vn

Cùng chuyên mục
 • song duong sinh sau muon nuot thi phan cong ty di truoc

  Nhà máy nước sông Đuống giai đoạn 1 với thiết kế 300.000m3 nước/ngày đêm vừa khánh thành vào đầu tháng 9. Tuy đi vào hoạt động sau nhưng nhiều khu vực dân cư đông đúc như các khu đô thị vốn dĩ là thị phần truyền thống của các nhà máy nước khác, bỗng nhiên phải sử dụng nước sông Đuống...

 • ngan ty tien thue treo tren dau sua ngay go kho cho doanh nghiep

  Sau nhiều tiếng kêu của doanh nghiệp, phân tích của chuyên gia, quy định khống chế chi phí lãi vay được trừ sẽ được sửa đổi theo hướng nâng mức áp trần từ 20% lên 30%.

 • mb bank bat tay hop tac toan dien cung tms group

  (Xây dựng) - Tiếp nối quá trình hợp tác hiệu quả từ năm 2017, TMS Group và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) chính thức bắt tay hợp tác toàn diện vào ngày 03/12/2019, đánh dấu bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác sâu rộng, đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh của hai đơn vị trước xu thế hội nhập quốc tế.

 • khi nguon luc be tac

  Trong một bài viết gần đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thể hiện quan điểm phải khơi thông mọi nguồn lực để đưa đất nước phát triển. Một trong những yếu tố được nhấn mạnh trong bài viết là khơi thông nguồn lực tư nhân đầu tư vào sản xuất kinh doanh.

 • nam 2020 chinh phu tap trung cho the che va giai phong nguon luc

  Một trong những nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng trong năm 2020 sẽ là tập trung tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể về thể chế để khai thông, giải phóng tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá trong các ngành, lĩnh vực.

 • quang ninh khai mac techfest viet nam 2019

  (Xây dựng) - Ngày 4/12, tại Quảng Ninh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp cùng tỉnh Quảng Ninh tổ chức Khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Techfest Việt Nam 2019).

Xem thêm
 • cu the hoa co che chinh sach de phat trien cong nghe dien rac

  Việc xây dựng nhà máy xử lý rác phát điện với công nghệ hiện đại, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn trong khi doanh nghiệp đang gặp không ít rào cản, nhất là về cơ chế chính sách.

  10:02 | 05/12/2019
 • kiem toan kien nghi xu ly sai pham dat dai ngan sach o gia lai

  Ngày 4/12, nguồn tin của phóng viên Tiền Phong cho biết, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về báo cáo kiểm toán chuyên đề công tác quản lý, sử dụng đất đai của các công ty nông, lâm nghiệp và đất đai đô thị giai đoạn 2014-2018 của tỉnh Gia Lai.

  09:38 | 05/12/2019
 • thanh uy da nang xac dinh thu hut dau tu vao 5 linh vuc mui nhon

  Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh năm 2020, Đà Nẵng vẫn xác định tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư với việc ban hành các chính sách ưu đãi mới.

  20:56 | 04/12/2019
 • kinh te tu nhan cai kho bo cai khon

  Trước khi nghĩ về những giấc mơ lớn, doanh nghiệp tư nhân đang phải đối mặt với không ít rào cản đến từ rủi ro chính sách, thủ tục đầu tư kinh doanh, phương án tiếp cận vốn…

  20:39 | 04/12/2019
 • yen bai huyen yen binh ve dich dau tien cac chi tieu kinh te xa hoi truoc 01 thang

  (Xây dựng) - Yên Bình là huyện nằm phía Nam tỉnh Yên Bái, được biết đến với hồ Thác Bà nước trong xanh quanh năm, diện tích 3.300ha, 1.300 hòn đảo lớn nhỏ được ví như vịnh Hạ Long trên núi và còn rất nhiều những danh lam, thắng cảnh khác mà thiên nhiên ưu ái ban tặng. Yên Bình còn nổi tiếng với những vườn bưởi đặc sản quốc gia - bưởi Khả Lĩnh Đại Minh... Nếu ai đó một lần đến với Yên Bình sẽ lưu luyến và mong đợi ngày trở lại.

  17:48 | 04/12/2019
 • vay von oda xay dai hoc viet nhat no chinh phu se tang 006

  Báo cáo về dự án đầu tư xây dựng trường Đại học Việt - Nhật dự kiến sử dụng ODA vay vốn Nhật Bản mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa gửi Thủ tướng Chính phủ, cho biết, nếu tính theo GDP kế hoạch của năm 2019, khoản vay cho dự án sẽ làm chỉ tiêu nợ công, nợ Chính phủ so với GDP tăng 0,06%.

  16:18 | 04/12/2019
 • 3 tieu chi xet chon san pham dat thuong hieu quoc gia viet nam

  Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 33/2019/TT-BCT quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Theo đó, có 3 tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

  15:49 | 04/12/2019
 • thay gi tu thuong vu ty do giua vingroup va masan

  Cú bắt tay lịch sử giữa Vingroup và Masan trong những ngày cuối năm 2019 được đánh giá là một động thái tích cực, thể hiện tính năng động và đoàn kết của khối doanh nghiệp tư nhân trong nước - hợp tác để cùng phát triển

  09:00 | 04/12/2019
 • the manh cua idico tai ba ria vung tau

  (Xây dựng) - Mới đây, tại Hội nghị xúc tiến thương mại và kết nối giữa phái đoàn đại diện ngoại giao, đại diện thương mại nước ngoài tại Việt Nam với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng Công ty IDICO - CTCP đã giới thiệu về tiềm năng cơ hội đầu tư vào các Khu công nghiệp của IDICO.

  21:15 | 03/12/2019
 • khai truong gian hang nong san chu luc bac giang tai ha noi

  (Xây dựng) - Ngày 1/12, Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại, Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang phối hợp Sở Công Thương thành phố Hà Nội và Công ty Cổ phần Đại Phát khai trương gian hàng nông sản chủ lực, đặc trưng tỉnh Bắc Giang và quảng bá cam, bưởi huyện Lục Ngạn trong siêu thị Thành Công tại số 86, đường Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

  21:09 | 03/12/2019
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load