Thứ bảy 14/12/2019 12:07 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Góp ý về dự thảo Định mức dịch vụ công ích khu vực đô thị, nông thôn tại Tây Ninh

15:56 | 13/05/2019

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Tây Ninh góp ý dự thảo Định mức dịch vụ công ích khu vực đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Bộ Định mức dịch vụ công ích khu vực đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh xin ý kiến của Bộ Xây dựng kèm theo Văn bản số 2786/UBND-KTN bao gồm 23 định mức thuộc các lĩnh vực thu gom, vận chuyển chất thải rắn đô thị và duy trì cây xanh đô thị.

Định mức các công tác thuộc Bộ định mức nói trên được xây dựng trên phương pháp tổng hợp số liệu khảo sát thực tế, có vận dụng đối chiếu so sánh với các công tác có thành phần, tính chất công việc tương tự được Bộ Xây dựng công bố tại các Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị và Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 công bố định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị. Phương pháp xác định định mức này là phù hợp.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các đơn vị có liên quan căn cứ vào quy trình và biện pháp triển khai các công tác thực tế, số liệu khảo sát thực tế, đồng thời nghiên cứu các công tác có tính chất, điều kiện tương tự đã được công bố hoặc ban hành của Bộ Xây dựng tại Quyết định số 593/QĐ-BXD và một số địa phương khác để rà soát, xem xét lại tên công tác, thành phần công việc, trị số hao phí của các công tác sau:

Tưới nước giếng khoan thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm (mã hiệu CX1A.01.10); Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công (mã hiệu CX1A.01.20); Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách) bằng xe bồn (mã hiệu CX1A.01.60); Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy bơm (mã hiệu CX2A.01.10); Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng thủ công (mã hiệu CX2A.01.20); Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn (mã hiệu CX2A.01.30); Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng thủ công (mã hiệu CX2A.12.20); Duy trì cây bóng mát mới trồng (mã hiệu CX3A.01.00); Quét vôi gốc cây (mã hiệu CX3A.11.00).

Đối với các công tác còn lại, Bộ Xây dựng thống nhất để UBND tỉnh Tây Ninh xem xét, quyết định ban hành áp dụng, sau khi chuẩn xác lại một số nội dung sau:

Thuyết minh rõ điều kiện áp dụng định mức cho loại đô thị nào trong từng công tác có liên quan đến loại đô thị, hoặc thuyết minh rõ trong hướng dẫn áp dụng định mức;

Căn cứ Danh mục các định mức dịch vụ công ích đô thị, nông thôn cần điều chỉnh, lập mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kèm theo Văn bản số 486/UBND-KTN ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh, thì các công tác tại dự thảo bộ định mức dịch vụ công ích kèm theo Văn bản số 2786/UBND-KTN đều là các công tác dịch vụ công ích đô thị. Do vậy, đề nghị chỉnh sửa tên của bộ định mức là: “Định mức dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” (không có các công tác áp dụng cho khu vực nông thôn và không áp dụng cho khu vực nông thôn);

Rà soát, điều chỉnh lại cách thức ghi mã hiệu của các công tác cho thống nhất giữa các công tác của bộ định mức (công tác “Phát thảm cỏ thuần chủng và thảm cỏ không thuần chủng, mã hiệu CX1.02.00, đề nghị sửa thành CX1A.02.00);

Thống nhất lại cách đánh số của các bảng định mức;

Thống nhất, đồng bộ, các ghi chú liên quan đến loại đô thị của các công tác phù hợp với loại của các đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Xem xét quy định bổ sung lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn cảnh, hàng rào tại thành phần công việc của công tác duy trì bồn hoa (mã hiệu CX2A.01.00);

Đề nghị bỏ nội dung quy định về lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì cây cảnh trồng chậu cho các đô thị ở vùng I, vùng II tại thành phần công việc của công tác tước nước cây cảnh trồng chậu (mã hiệu CX2A.12.00), do theo quy định tại Bảng phụ lục phân vùng của Quyết định số 593/QĐ-BXD, thì tỉnh Tây Ninh thuộc vùng III.

Đề nghị chỉnh sửa hao phí của của thùng rác đối với trường hợp sử dụng xe ≥10 tấn của công tác MT2A.02.00 là 0,0044 cái cho phù hợp (tại Quyết định số 592/QĐ-BXD hao phí đúng trong trường hợp này là 0,0044 cái; 0,044 là trị số hao phí sai số số học).

Theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng, Bộ Xây dựng đã thực hiện rà soát hệ thống định mức dịch vụ đô thị (bao gồm cả tập định mức theo Quyết định số 592, 593/QĐ-BXD), đang hoàn thiện và sẽ sớm ban hành trong 2 - 3 tháng tới đây.

Vì vậy, căn cứ các ý kiến nêu trên, UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh nội dung các định mức cho phù hợp làm cơ sở xem xét, đồng thời cân nhắc về thời thời điểm ban hành áp dụng bộ định mức dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đảm bảo vừa phù hợp với thực tế triển khai trên địa bàn, vừa phù hợp với hệ thống định mức do Bộ Xây dựng công bố, ban hành.

Trong quá trình triển khai, UBND tỉnh Tây Ninh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát hao phí các định mức này và báo cáo Bộ Xây dựng để quản lý hoặc kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.

Huyền Trang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load