Thứ bảy 24/02/2024 06:04 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Yên Bái: Bế mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

19:05 | 09/12/2023

(Xây dựng) - Sáng 08/12/2023, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã họp phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp.

Yên Bái: Bế mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái đã khẳng định, “Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp”; các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu tài liệu, phát huy dân chủ, tích cực tham gia ý kiến và quyết định các nội dung của kỳ họp. HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kết quả hoạt động giữa nhiệm kỳ của HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp; Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện “Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021 - 2026”; Báo cáo giữa nhiệm kỳ về phát triển kinh tế - xã hội; Báo cáo thực hiện các nghị quyết, chính sách của HĐND tỉnh đã ban hành giai đoạn 2021 – 2025 và dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và cho ý kiến đối với các báo cáo theo luật định.

Các đại biểu HĐND đã nêu cao trách nhiệm, thẳng thắn, đưa ra nội dung chất về những vấn đề bức xúc được cử tri, nhân dân quan tâm. Cùng với đó là việc giải trình đã thể hiện được trách nhiệm trong quản lý ngành thông qua việc trả lời đúng nội dung đại biểu đã chất vấn và đưa ra nhiều giải pháp thực hiện những lĩnh vực mà ngành mình quản lý, được sự đồng tình cao của đại biểu và cử tri trong tỉnh Yên Bái.

Về thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đạt rất cao, cho thấy sự thống nhất và tín nhiệm của các đại biểu đối với các chức danh được HĐND tỉnh bầu.

Yên Bái: Bế mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Về nhiệm vụ năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được xác định là năm tăng tốc, tạo nền tảng thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen không ít những khó khăn, thách thức, cùng với yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Yên Bái, HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình mới, nhằm thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Trong thời gian còn lại của năm 2023, tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh năm 2023 đã đề ra. Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, kịp thời cụ thể hóa, chỉ đạo, điều hành hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu của năm 2024 mà HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua, trong đó chỉ đạo quyết liệt, bài bản 3 chương trình mục tiêu quốc gia và 3 đột phá chiến lược theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm đồng bộ, hiệu quả; Tập trung chỉ đạo và huy động tối đa các nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình, đề án, các công trình, dự án trọng điểm; Triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ; Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp;…

Yên Bái: Bế mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Toàn cảnh kỳ họp.

Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả “Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021 - 2026” nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng các kỳ họp và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền, các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri.

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thông qua 37 nghị quyết. Đây là những nghị quyết quan trọng, bao trùm toàn bộ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, nhất là, đã thống nhất biểu quyết thông qua chỉ tiêu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 với những mục tiêu đồng bộ, đột phá và toàn diện.

Ngọc Giang Sơn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load