Thứ sáu 23/02/2024 23:50 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Xử lý tài chính khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

10:49 | 17/09/2022

(Xây dựng) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

xu ly tai chinh khi chuyen doi don vi su nghiep cong lap thanh cong ty co phan 340172
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet).

Dự thảo bổ sung quy định về "Xử lý tài chính tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần" (Bổ sung khoản 6 Điều 8) như sau:

Đơn vị sự nghiệp công lập lựa chọn các phương pháp xác định giá trị theo quy định tại Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Giá trị của đơn vị sự nghiệp công lập được công bố phải đảm bảo nguyên tắc không thấp hơn giá trị của đơn vị sự nghiệp công lập xác định theo phương pháp tài sản.

Trường hợp giá trị của đơn vị sự nghiệp công lập xác định theo phương pháp khác để công bố có khoản chênh lệch tăng so với giá trị xác định theo phương pháp tài sản thì khoản chênh lệch tăng này được xác định là chi phí trả trước và phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ trong thời gian không quá 3 năm.

Thời điểm bắt đầu phân bổ là thời điểm đơn vị sự nghiệp công lập chính thức chuyển thành công ty cổ phần (được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần lần đầu). Khoản chi phí được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp cùng kỳ.

Công khai, minh bạch thông tin

Dự thảo nêu rõ, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi phải thực hiện công bố công khai thông tin về quá trình chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP và các nội dung hướng dẫn cụ thể sau:

Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các quyết định, văn bản của cấp có thẩm quyền về xử lý các vấn đề về tài chính, lao động, đất đai liên quan đến quá trình chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định của Nghị định số 150/2020/NĐ-CP, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi phải thực hiện công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, đồng thời gửi về Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp để theo dõi.

Định kỳ hàng quý (trước ngày 05 của tháng đầu quý tiếp theo), đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi có trách nhiệm báo cáo về tình hình, tiến độ triển khai công tác chuyển đổi thành công ty cổ phần theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo Biểu mẫu tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp để theo dõi.

Khánh Diệp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load