Thứ năm 20/06/2024 05:50 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Siết chặt công tác quản lý trật tự xây dựng

22:22 | 18/03/2024

(Xây dựng) – Thời gian qua, các Sở, ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác quản lý, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để phát sinh mới theo tinh thần Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý trật tự xây dựng (TTXD).

Vĩnh Phúc: Siết chặt công tác quản lý trật tự xây dựng
Lực lượng chức năng huyện Bình Xuyên xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 2.

Công tác quản lý TTXD được UBND các huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Năm 2023, các cơ quan, địa phương đã ban hành hơn 180 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác quản lý TTXD với 3 nội dung chính là đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về quản lý TTXD; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý TTXD, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, chủ động nắm chắc tình hình, tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý TTXD; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý TTXD, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các tồn tại, vi phạm.

Năm 2023, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đăng tải gần 40 dữ liệu, tin, bài, ảnh, phóng sự về tăng cường công tác quản lý TTXD theo Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các huyện, thành phố thực hiện công tác tuyên truyền trên cổng thông tin của huyện, loa phát thanh và ôtô lưu động của Đội quản lý trật tự đô thị tại các địa phương; lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các cuộc kiểm tra, hội nghị sơ kết, tổng kết công tác giải tỏa các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông, TTXD; cử cán bộ chuyên môn tham gia các lớp tập huấn về quy hoạch, quản lý TTXD do Sở Xây dựng tổ chức.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý TTXD, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phân cấp, ủy quyền quản lý TTXD trên địa bàn tỉnh, nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý TTXD, tạo cơ sở cho các địa phương xây dựng quy chế quản lý TTXD trong phạm vi quản lý; rà soát các quy định, quy chế, văn bản chỉ đạo liên quan đến quản lý TTXD, kịp thời sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý TTXD, kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan, đơn vị chuyên môn làm công tác quản lý TTXD.

Năm 2023, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố đã triển khai rà soát, điều chỉnh tổ chức lập mới 99 đồ án quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết; UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện những hạn chế, bất cập, vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quy hoạch.

Rà soát các trường hợp vi phạm TTXD tồn đọng để phân loại và có lộ trình xử lý dứt điểm, không để phát sinh vi phạm mới. Đồng thời, các địa phương đã tổ chức 530 cuộc kiểm tra và xử lý vi phạm về xây dựng, phát hiện và xử lý 48 trường hợp vi phạm; cấp mới gần 1.000 giấy phép xây dựng (tăng 9,3% so với năm 2022) theo thẩm quyền quy định.

Tại thành phố Phúc Yên, để nâng cao công tác quản lý Nhà nước về quản lý quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn, năm 2023, thành phố đã cấp 177 giấy phép xây dựng, trả lại 99 hồ sơ chưa đủ điều kiện.

Qua kiểm tra việc xây dựng nhà ở của 53 hộ gia đình thành phố đã phát hiện, lập biên bản đối với 2 trường hợp không có giấy phép xây dựng và 1 trường hợp xây dựng sai phép, yêu cầu ngừng thi công và hướng dẫn làm giấy phép xây dựng theo quy định.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng và chính quyền các địa phương, trong năm 2023, nhiều vụ việc vi phạm về xây dựng, đất đai đã được phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý dứt điểm, nhất là tại các huyện, thành phố: Vĩnh Yên, Phúc Yên, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương... Tại huyện Vĩnh Tường, năm 2023 có 57/57 trường hợp vi phạm mới phát sinh tại 20 xã, thị trấn đã được chính quyền địa phương kịp thời phát hiện, xử lý.

Hiện nay, các cơ quan, địa phương đã thực hiện việc lưu trữ hồ sơ quản lý TTXD trên máy tính, áp dụng một số phần mềm, ứng dụng trực tuyến để làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về TTXD; thiết lập kênh thông tin qua zalo kết nối với các Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế - Hạ tầng tại các địa phương để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin về vi phạm TTXD.

Thông qua công tác chỉ đạo điều hành, tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm về quản lý trật tự xây dựng đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, chủ đầu tư dự án và người dân chấp hành pháp luật về TTXD.

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý TTXD, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nghiên cứu các quy định của pháp luật đổi số trong công tác quản lý TTXD, đẩy nhanh tiến độ rà soát, lập và bổ sung quy hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm về trật tự xây dựng tồn đọng, không để phát sinh vi phạm mới.

Văn Nhất

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load