Thứ ba 23/04/2024 18:47 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Làm tốt công tác tuyên truyền trong giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp

09:13 | 26/01/2024

(Xây dựng) - Thời gian qua, với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, các địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân có đất thu hồi, không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện.

Vĩnh Phúc: Làm tốt công tác tuyên truyền trong giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp
Cán bộ của Ban Quản lý dự án đầu tue xây dựng huyện Tam Dương và địa chính xã Hoàng Lâu tới tận hộ gia đình để vận động người dân ký kiểm kê và nhận tiền bồi thường GPMB Cụm công nghiệp Hoàng Lâu.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tại Thông báo số 2228/TB-TU ngày 18/9/2020 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc thành lập Cụm công nghiệp Hoàng Lâu, xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương và Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ số 571/TTg–NN, ngày 07/7/2022, Đảng ủy, chính quyền địa phương xã Hoàng Lâu đã thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên điạ bàn xã, về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về việc thu hồi đất nông nghiệp để phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên chấp hành trước để nhân dân thực hiện theo.

Theo đó, Đảng ủy xã Hoàng Lâu ban hành Nghị quyết để phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách các thôn trong công tác tuyên truyền, thực hiện giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Hoàng Lâu. Việc vận động, tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức như: Các thành viên các tổ thường xuyên đi vào tận hộ gia đình cá nhân để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, của thôn; tuyên truyền đến các ngành đoàn thể thông qua việc tổ chức các hội nghị…

Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến hết 31/12/2023, tổng diện tích đã bồi thường giải phóng mặt bằng và ký kiểm đếm là 37,92/48,38ha, đạt tỷ lệ 78,37%. Diện tích chưa ký kiểm đếm là 10,46ha, trong đó đất giao thông, thủy lợi, quỹ đất 2 của xã 4,77ha; đất hộ gia đình cá nhân là 5,69ha.

Để đảm bảo tiến đọ dự án và tính nghiêm minh của pháp luật, ngày 10/01/2024, Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư huyện Tam Dương phối hợp với xã Hoàng Lâu và các lực lượng chức năng đã thực hiện cưỡng chế thu hồi bắt buộc đối với 10 hộ gia đình cá nhân không chấp hành chủ trương thu hồi đất của 14 thửa đất với tổng diện tích là 5097m2.

Kết quả sau cưỡng chế thu hồi đã có tác dụng lan tỏa, về việc thu hồi đất là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó đến nay, số hộ còn lại đã có thay đổi về nhận thức và thực hiện kiểm đếm việc thu hồi đất. Đến nay chỉ còn 14 hộ/670 hộ chưa thực hiện kiểm đếm thu hồi đất. Trong thời gian tới, xã Hoàng Lâu tiếp tục tuyên truyền các hộ còn lại chấp hành theo chủ trương của nhà nước về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Hoàng Lâu.

Vĩnh Phúc: Làm tốt công tác tuyên truyền trong giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp
Huyện Yên Lạc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất (đợt 2) đối với 25 hộ dân thuộc xã Trung Nguyên để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Trung Nguyên.

Cụm công nghiệp Trung Nguyên là dự án Nhà nước thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng. Năm 2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho phép huyện Yên Lạc triển khai thực hiện dự án có tổng diện tích gần 18,28ha. Trong đó, diện tích thu hồi đất giai đoạn 1 là 9,95ha, giai đoạn 2 là 8,33ha.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, UBND xã Trung Nguyên đã phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Lạc, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện thực hiện kiểm kê, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhiều cách làm sáng tạo trong viêc vận động tuyên truyền các hộ dân thực hiện kiểm đếm, kê khai và nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án, đến nay dự án đã thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng 2 đợt với tổng diện tích là 3,56ha.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền xã Trung Nguyên tiếp tục xử lý các trường hợp tồn tại vi phạm đất đai trên diện tích đất nằm trong dự án, rà soát hồ sơ để quy chủ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyền truyền, vận động các hộ dân có đất thu hồi thực hiện kiểm kê và nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bích Huệ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load