Thứ ba 23/07/2024 01:30 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”

Triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số ngành Xây dựng

11:05 | 08/10/2023

(Xây dựng) – Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà toàn ngành Xây dựng hướng tới. Là cơ quan đi đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số của ngành, Bộ Xây dựng đã và đang triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số ngành Xây dựng
Chuyển đổi số là yếu tố quan trọng góp phần phát triển ngành Xây dựng hiệu quả và bền vững.

Nâng cấp hạ tầng thông tin, cải cách thủ tục hành chính

Trong những năm qua, Bộ Xây dựng đã không ngừng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý, mang lại nhiều lợi ích thiết thực để phục vụ người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Năm 2023, Bộ đã tiến hành nâng cao công tác chỉ đạo điều hành, hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số.

Tính đến quý III/2023, Bộ đã ban hành nhiều Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch như Quyết định số 119/QĐ-BXD ngày 28/02/2023 phê duyệt “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2023”; Quyết định số 149/QĐ-BXD ngày 09/3/2023 về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Bộ Xây dựng; Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Xây dựng năm 2023; Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở của Bộ Xây dựng giai đoạn 2023 – 2025…

Bộ đã ban hành bổ sung mã định danh điện tử của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ theo Quyết định số 967/QĐ-BXD ngày 12/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương, người dân và doanh nghiệp, hiện đã đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ phục vụ thẩm định và xem xét thông qua.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, Bộ Xây dựng hiện đã hoàn thành tích hợp Cổng Dịch vụ công và phần mềm một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ https://dichvucong.xaydung.gov.vn để giải quyết TTHC phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ đã được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia để đồng bộ trạng thái hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC. Bộ cũng đã kết nối chính thức Hệ thống thông tin giải quyết TTHC với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ.

Về hạ tầng thông tin, Bộ Xây dựng hoàn thành triển khai nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và triển khai IPv6; hoàn thành việc chuyển đổi IPv6 cho Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng; hoàn thành việc chuyển đổi mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu và gửi, nhận văn bản điện tử thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

Bộ đã cơ bản hoàn thành xây dựng nền tảng tích hợp dùng chung (LGSP) Bộ Xây dựng, phục vụ kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành địa phương; xây dựng Khung quản lý, quản trị dữ liệu số ngành Xây dựng, nâng cấp hạ tầng máy chủ cho Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ.

Bên cạnh đó, Bộ đã triển khai hiệu quả việc ảo hóa hạ tầng máy chủ tại Trung tâm dữ liệu để phục vụ công tác cài đặt, quản lý và vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ. Việc triển khai phần mềm, ứng dụng trên nền tảng ảo hóa đã tối ưu được hiệu năng hạ tầng công nghệ thông tin sẵn có, kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số tại cơ quan Bộ.

Các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin theo từng cấp độ cũng đã được Bộ chú trọng thực hiện. Hạ tầng công nghệ thông tin, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu được vận hành tại Trung tâm dữ liệu Bộ hiện hoạt động an toàn, ổn định, đảm bảo phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường mạng; đảm bảo sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ xây dựng chính phủ điện tử và chuyển đổi số tại cơ quan Bộ Xây dựng.

Mặt khác, Bộ cũng đã xây dựng Kho dữ liệu dùng chung ngành Xây dựng; tiến hành nâng cấp Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ theo Thông tư số 01/2023/TT-BXD Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ…

Cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu cần thiết trên nền tảng số

Về hệ thống thông tin, dữ liệu, Bộ Xây dựng đã thu thập, tạo lập, chuẩn hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu do các Bộ, ngành ban hành giai đoạn 2010 - 2019 bao gồm 95 bộ định mức, 224 bộ đơn giá, 5.189 quyết định công bố giá, 29 quyết định công bố đơn giá nhân công, 51 quyết định giá ca máy và thiết bị thi công, 897 quyết định chỉ số giá xây dựng, 9 quyết định suất vốn đầu tư. Tổng số tin dữ liệu đã thu thập, số hóa là hơn 100.000.000 trường thông tin, dữ liệu.

Đối với lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ đã nâng cấp Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa chỉ https://batdongsan.xaydung.gov.vn, đồng thời tổ chức chức tập huấn, đào tạo và hướng dẫn sử dụng Hệ thống trên phạm vi toàn quốc. Hiện nay, hệ thống đã và đang hoạt động hiệu quả, cung cấp đầy đủ thông tin về nhà ở và bất động sản cho các đối tượng quan tâm.

Triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số ngành Xây dựng
2.493 đồ án quy hoạch đã được cập nhật tại Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam.

Bộ cũng đã hoàn thiện hệ thống dữ liệu, số hóa trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm; triển khai xây dựng, quản lý và vận hành Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam; tổ chức ứng dụng thí điểm hệ thống thông tin địa lý (GIS) trên Cổng thông tin quy hoạch; hướng dẫn, đôn đốc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện cập nhật, báo cáo về Bộ và công khai trên Cổng thông tin về công tác quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn.

Theo báo cáo, hiện Cổng thông tin đã cung cấp 228 tài khoản quản trị cho 63 địa phương, đang hoạt động tại địa chỉ https://quyhoach.xaydung.gov.vn. Bộ đã phối hợp với các địa phương số hóa và cập nhật thông tin 184 đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Tổng số đồ án đã cập nhật lên Cổng thông tin là 2.493 đồ án.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiên cứu xây dựng nền tảng mô hình thông tin công trình (BIM) trong quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý việc quy hoạch theo xây dựng và quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên toàn quốc; ứng dụng BIM trong các dự án đầu tư xây dựng công trình tại đô thị.

Hiện nay, Bộ đã triển khai ứng dụng tại một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Sơn La và sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới…

Với quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tiếp cận được hệ thống thông tin, đơn giản hóa TTHC, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện các nhiệm vụ đã đề ra. Bộ sẽ sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

Đồng thời, chủ động hoàn thành triển khai xây dựng Kho dữ liệu dùng chung ngành Xây dựng; triển khai nâng cấp Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ theo Thông tư số 01/2023/TT-BXD quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; triển khai ứng dụng thí điểm hệ thống thông tin địa lý (GIS) trên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Việt Nam.

Bộ sẽ xây dựng hiệu quả Cổng dữ liệu mở của Bộ; xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng phiên bản 3.0; tiếp tục triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ để cập nhật lên kho dữ liệu kết quả giải quyết TTHC kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia; nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ để tối ưu hóa giao diện người dùng trên các thiết bị cầm tay.

Yến Mai

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load