Thứ năm 20/06/2024 16:44 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thừa Thiên – Huế: Tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động

10:00 | 03/05/2024

(Xây dựng) - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành Công văn yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các Sở, ngành có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thừa Thiên – Huế: Tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động
Tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt các công trình xây dựng, các cơ sở sử dụng bình chịu áp lực, thiết bị nâng, thang máy…

Công văn yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Kiểm tra các cơ sở dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để đảm bảo điều kiện và chất lượng chuyên môn đặc biệt là về huấn luyện các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tiếp tục triển khai Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 26/01/2024 của UBND tỉnh về Thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế năm 2024. Tổ chức điều tra tai nạn lao động theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn, phổ biến biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn. Tăng cường triển khai công tác phòng ngừa tai nạn lao động với sự hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Sở Y tế hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thống kê những trường hợp tai nạn lao động đến khám và điều trị tại cơ sở, tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh theo quy định; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp, chấn chỉnh việc quan trắc môi trường lao động.

Các Sở, ngành có liên quan phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp đảm bảo đúng trình tự, tránh chồng chéo. Chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý chủ động tự kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động

Công văn cũng đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động, hội viên, xã viên chấp hành tốt các nội quy, quy trình làm việc an toàn. Sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động, đảm bảo an toàn, sức khỏe và tính mạng cho người lao động.

UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tăng cường tuyên truyền, tập huấn, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trong đó, tập trung vào các công trình xây dựng, các cơ sở sử dụng bình chịu áp lực, thiết bị nâng, thang máy… Tổng hợp tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động xảy ra trên địa bàn, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động, chú trọng đến hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, có hại tại doanh nghiệp, phòng ngừa tai nạn lao động. Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động.

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load