Thứ ba 31/01/2023 13:22 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

14:28 | 20/11/2022

(Xây dựng) – Nhiều hộ gia đình có mảnh đất trồng cây lâu năm, tuy nhiên sau đó có nhu cầu chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc về trình tự, thủ tục để chuyển đất nông nghiệp thành đất ở.

Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp
Ảnh minh họa.

Điểm b, Khoản 1 và Điểm a, Khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai 2013 quy định về phân loại đất như sau:

1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

b) Đất trồng cây lâu năm;

2. Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

a) Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;

Khoản 1, Điều 6, Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất quy định về hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

1. Người sử dụng đất nộp 1 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ gồm:

a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định về trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Như vậy, trình tự, thủ tục để chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp được quy định như trên.

Diệu Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load