Thứ hai 27/05/2024 22:13 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thừa Thiên - Huế: Kiện toàn Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

10:26 | 25/04/2024

(Xây dựng) - Ông Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

Thừa Thiên - Huế: Kiện toàn Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản
Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Quyết định nêu rõ: Kiện toàn Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Thừa Thiên - Huế giao ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ông Huỳnh Minh Khang - Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm phó Trưởng ban.

Các thành viên gồm: Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công Thương; Sở Tư pháp; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo sẽ chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chương trình phát triển nhà ở, các chủ trương, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản.

Tham gia góp ý các chính sách liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản. Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản.

Định kỳ tổng kết, đánh giá tình hình quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, rút kinh nghiệm, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển, quản lý nhà ở và thị trường bất động sản phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh những chủ trương chính sách và giải pháp nhằm phát triển lành mạnh về nhà ở và thị trường bất động sản.

Rà soát các văn bản liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản, đề xuất sửa đổi, bổ sung đảm bảo hệ thống chính sách đồng bộ, thúc đẩy phát triển các hoạt động về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đề xuất nội dung, giải pháp thu thập và phổ biến thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản để các hoạt động về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững. Kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load