Thứ hai 15/07/2024 09:01 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Thủy (Phú Thọ): Xuân Lộc khởi sắc từ xây dựng Nông thôn mới

21:06 | 16/10/2023

(Xây dựng) - Xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy là một trong những xã về đích Nông thôn mới đầu tiên của huyện Thanh Thủy. Sau nhiều năm triển khai thực hiện, đến nay diện mạo nông thôn ở xã đã có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống người dân ngày một nâng cao.

Thanh Thủy (Phú Thọ): Xuân Lộc khởi sắc từ xây dựng Nông thôn mới
Xã Xuân Lộc ngày càng phát triển văn minh hiện đại.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc xây dựng nông thôn việc xây dựng nông thôn mới đang chuyển biến mạnh mẽ. Do vậy, việc hoàn thiện các tiêu chí mới và giữ vững các tiêu chí đã đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, tỉnh đang triển khai thống kê, rà soát các tiêu chí nông thôn mới đạt và chưa đạt của từng xã để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, thành viên trong Ban Chỉ đạo để hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm duy trì và phát triển bền vững các tiêu chí, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tại các khu, xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thanh Thủy (Phú Thọ): Xuân Lộc khởi sắc từ xây dựng Nông thôn mới
Đường xá giao thông xanh sạch đẹp.

“Trong năm 2023, trên địa bàn xã Xuân Thủy có những thuận lợi cơ bản như tình hình kinh tế, xã hội cơ bản ổn định, an ninh quốc phòng được củng cố, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân nâng lên, bộ mặt nông thôn mới có nhiều khởi sắc; cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện tạo tiền đề thu hút các công ty, doanh nghiệp quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có những khó khăn do giữa năm việc cắt giảm điện thường xuyên đã tác động không nhỏ đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, giá cả thị trường luôn có sự biến động... những yếu tố trên đã tác động đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Song dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của chính quyền, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng với đó là sự nỗ lực của nhân dân, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn xã có bước phát triển khá tốt trong các lĩnh lực” - Ông Lê Anh Đoàn – Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc cho biết.

Cụ thể, tổng sản lượng cây có hạt (lúa, ngô) cả năm đạt 1.845,5 tấn (giảm 164,1 tấn so với cùng kỳ) vượt so kế hoạch; Bình quân lương thực đạt 261kg/người/năm đạt so với kế hoạch (kế hoạch 260kg/người/ năm trở lên); Tổng thu nhập trên địa bàn xã là: 398,1 tỷ đồng (tăng 34 tỷ so với cùng kỳ); Bình quân thu nhập đạt 56,3 triệu đồng/người/năm, tăng 4,1 triệu đồng so với cùng kỳ; đạt so kế hoạch (kế hoạch trên 50 triệu đồng/người/năm). Tỷ trọng các nguồn thu: Thu từ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi là: 83,0 tỷ đồng, chiếm: 21,3%; Thu từ thương mại, dịch vụ là: 103,7 tỷ đồng, chiếm: 26,6%; Thu từ tiểu thủ công nghiệp và thu khác: 203,1 tỷ đồng, chiếm: 52,1%; Tỷ lệ hộ nghèo: 1,07%, giảm 0,35% so với năm 2022, đạt so kế hoạch (Kế hoạch dưới 2%); Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,17%; đạt so kế hoạch (Kế hoạch dưới 1%); Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 9,1%, giảm 0,1% so cùng kỳ; đạt so kế hoạch (Kế hoạch dưới 9,2%); Tỷ lệ khu dân cư văn hóa: 8/8 khu; đạt so kế hoạch (Kế hoạch 8/8 khu); tỷ lệ hộ gia đình văn hóa: 93,1%; đạt so với kế hoạch (Kế hoạch trên 80%); Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 93,7%, chưa đạt kế hoạch (KH 95%); Giữ vững phổ cập giáo dục cả ba nhà trường; Tỷ lệ thu, chi ngân sách: Đạt và vượt kế hoạch giao.

Như ông Nguyễn Tiến Dũng – Người dân khu 5 xã Xuân Lộc chia sẻ: Những năm qua, từ khi trương trình nông thôn mới được triển khai bà con chúng tôi rất phấn khởi khi các công trình đường xá giao thông nội đồng được xây dựng sửa sang rộng dãi sạch đẹp, diện mạo quê hương đổi thay từng ngày góp phần lan tỏa tinh thần đồng lòng chung sức của người dân địa phương quyết tâm vun đắp xây dựng cuộc sống mới ngày càng ấm no hạnh phúc.

Thanh Thủy (Phú Thọ): Xuân Lộc khởi sắc từ xây dựng Nông thôn mới
Đường giao thông tại xã Xuân Lộc được tu sửa phục vụ việc đi lại của người dân được thuận lợi.

Để xây dựng nông thôn mới xã đã huy động vốn đóng góp của cộng đồng dân cư để xây dựng Nông thôn mới là trên 6,5 tỷ đồng. Trong đó, người dân đóng góp tiền mặt là hơn 1,2 tỷ đồng; đóng góp ngày công lao động là gần 4,1 tỷ đồng; hiến đất là 1,1 tỷ đồng.

Công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, về đấu thầu được tăng cường; thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đầu tư công, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các chủ đầu tư trong việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư, kế hoạch đấu thầu, hoạt động quản lý đầu tư tư nhân được quan tâm.

Trong năm 2023, tổng số vốn đầu tư xây dựng các công trình 33,713 tỷ đồng, cụ thể: Cải tạo, nâng cấp nhà bếp ăn và các công trình phụ trợ trường Mầm Non tổng vốn đầu tư 673,6 triệu đồng; khởi công xây dựng công trình nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học với tổng vốn đầu tư 11,45 tỷ đồng; triển khai thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nối từ đường liên huyện đi nghĩa trang trung tâm xã Xuân Lộc + đường giao thông từ khu 2 đi Khu công nghiệp Trung Hà và các nhánh rẽ, tổng vốn đầu tư 14,76 tỷ đồng. Lắp đặt toàn bộ hệ thống đài truyền thanh thông minh tổng số vốn đầu tư 1,1 tỷ đồng. Triển khai xây dựng dự án cải tạo vỉa hè, rãnh thoát nước tuyến đường trung tâm xã từ khu 8 đến khu 5 mức kinh phí đầu tư 5,73 tỷ đồng.

Trong năm nhân dân đã đầu tư xây mới 50 nhà kiên cố, 09 nhà bán kiên cố, sửa chữa 02 nhà và xây dựng các công trình phụ với tổng số vốn đầu tư xây dựng trong dân là 55,07 tỷ đồng.

Cùng với đó, các nguồn vốn đầu tư cho chương trình xây dựng Nông thôn mới được UBND xã phân bổ, quản lý, sử dụng đảm bảo đúng nguyên tắc mục đích và đối tượng. Ngân sách giao hàng năm luôn được xã ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hoàn thiện các tiêu chí: Giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa của xã, khu dân cư và đầu tư phát triển sản xuất.

Xã Xuân Lộc đã tập trung triển khai có trọng tâm, trọng điểm nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án trên địa bàn, trong đó ưu tiên đầu tư các công trình phục vụ phát triển sản xuất, phục vụ dân sinh như: Nạo vét kênh mương thủy lợi, xử lý rác thải, giao thông, trường học, trạm y tế...

Tổng số vốn đầu tư hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỉnh, địa phương (bao gồm cả các nguồn vốn lồng ghép từ các công trình dự án) là hơn 75 tỷ đồng, được đầu tư vào 25 hạng mục công trình trên địa bàn xã.

Định hướng 2024, xã Xuân Lộc sẽ tập trung chỉ đạo, xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, đi vào chiều sâu; tích cực tuyên truyền, vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới nhằm phát huy vai trò làm chủ của người dân; hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND huyện công nhận 02 khu dân cư (khu 6 và khu 8) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các hạng mục trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn để nhân dân hiểu và tích cực tham gia. Từ đó, các phong trào thực hiện có hiệu quả tạo được sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân trong việc xây dựng Nông thôn mới. Giai đoạn 2020-2025, xã Xuân Lộc phấn đấu có 02 khu đạt Nông thôn mới kiểu mẫu và đạt xã Nông thôn mới nâng cao.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, xã Xuân Lộc sẽ đẩy mạnh triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới theo chiều sâu, với các tiêu chí phù hợp hơn, ở mức cao hơn nhằm đạt được sự phát triển một cách hài hòa, bền vững, phấn đấu đạt xã Nông thôn mới nâng cao trước năm 2025 đúng như mục tiêu đã đề ra.

Thái Lâm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load