Thứ sáu 23/02/2024 23:18 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Chưa có kế hoạch chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

11:34 | 12/07/2023

(Xây dựng) - Nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp, tỉnh Thái Nguyên đang tích cực xây dựng kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2023-2025.

Thái Nguyên: Chưa có kế hoạch chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Theo kế hoạch ban đầu, 2 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng là Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thái Nguyên và Viện Quy hoạch xây dựng Thái Nguyên đã thực hiện xong cổ phần hóa từ năm 2018.

Báo cáo đánh giá của UBND tỉnh Thái Nguyên 6 tháng đầu năm 2023 cho biết: Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2023-2025 được tỉnh thực hiện theo các nội dung, hình thức cụ thể là: Duy trì Công ty TNHH MTV giai đoạn 2023-2025 (doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ giai đoạn 2022-2025) đối với 2 công ty: Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Thái Nguyên; Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên.

Thực hiện cổ phần hóa, sáp nhập, giải thể giai đoạn 2023-2025 với Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên (Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện cổ phần hóa, sáp nhập, giải thể giai đoạn 2022 - 2025): Tỷ lệ vốn Nhà nước dự kiến nắm giữ sau cổ phần hóa theo khung tỷ lệ quy định tại Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg: Trên 50% đến dưới 65%.

Đối với Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Đại Từ: Đến thời điểm hiện tại chưa có chỉ đạo, hướng dẫn mới của Trung ương do đó chưa xây dựng được kế hoạch cổ phần hóa công ty giai đoạn 2023-2025.

Đối với nội dung chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần có 3 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Nguyên, Trung tâm Kiểm định chất lượng và tư vấn xây dựng giao thông Thái Nguyên và Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thái Nguyên thuộc các ngành, các lĩnh vực mà pháp luật chuyên ngành quy định (lĩnh vực kiểm định xây dựng và kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới); đến thời điểm hiện tại chưa có chỉ đạo, hướng dẫn từ Trung ương đối với việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần đối với các ngành, các lĩnh vực mà pháp luật chuyên ngành quy định. Do đó, tỉnh Thái Nguyên chưa có cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2023-2025.

Về kế hoạch thực hiện thoái vốn, sau khi thực hiện thoái vốn xong trong năm 2022 tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên, Thái Nguyên đã thực hiện tỷ lệ vốn nhà nước còn lại sau khi thoái 0,00% (giai đoạn 2022-2023) tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sông Công.

Trong giai đoạn 2024-2025 tỉnh Thái Nguyên sẽ thực hiện tỷ lệ vốn Nhà nước còn lại sau khi thoái là 0,00% tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên.

Riêng tại Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tỉnh sẽ giữ nguyên phần vốn Nhà nước giai đoạn 2022- 2025 với tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ đến năm 2025 là 42,27%.

Trước đó, năm 2018, thực hiện chủ trương về cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch thực hiện chuyển 4 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Nhà nước không giữ cổ phần, gồm: 2 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giao thông vận tải là Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Nguyên và Trung tâm Kiểm định chất lượng và tư vấn xây dựng giao thông Thái Nguyên; 2 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng là Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thái Nguyên và Viện Quy hoạch xây dựng Thái Nguyên.

Thái Nguyên Nhân

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load