Thứ hai 22/04/2024 01:18 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tăng cường tuyên truyền hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

10:03 | 05/10/2023

(Xây dựng) - Thực hiện Văn bản số 509/CĐXD-TG ngày 28/9/2023 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam về tăng cường công tác truyên truyền Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Tăng cường tuyên truyền hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Theo Kế hoạch, Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam được tổ chức vào ngày 12 - 13/10/2023 tại Thủ đô Hà Nội; Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam được tổ chức trong tháng 12/2023; Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam, hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với những nội dung:

Trong thời gian Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: Tiếp tục tuyên truyền về lịch sử vẻ vang và những đóng góp của giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Xây dựng Việt Nam cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Xây dựng Việt Nam. Tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức lao động gửi tới Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Chủ đề, phương châm, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Các Công đoàn trực thuộc treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Sau khi bế mạc Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, tiếp tục tuyên truyền về kết quả Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Tuyên truyền Nghị quyết của Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, trọng tâm là phương hướng, nhiệm vụ, các khâu đột phá của tổ chức Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 -2028. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Tổ chức sơ kết thi đua, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CBCCVCLĐ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Lê Mỹ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load