Thứ năm 25/04/2024 21:16 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tam Kỳ (Quảng Nam): Nhiều chủ cơ sở kinh doanh karaoke, khách sạn cải tạo, sửa chữa nhưng chưa xin cấp giấy phép xây dựng

19:39 | 17/02/2024

(Xây dựng) – Kết luận kiểm tra chỉ rõ, UBND thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) có các ưu điểm khi đã chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn thành phố theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Tuy nhiên, địa phương cũng có nhiều tồn tại, hạn chế khi chưa hướng dẫn cho các cơ sở kinh doanh thương mại chấp hành pháp luật khi thực hiện việc kinh doanh thương mại trên đất đã cấp giấy chứng nhận.

Tam Kỳ (Quảng Nam): Nhiều chủ cơ sở kinh doanh karaoke, khách sạn cải tạo, sửa chữa nhưng chưa xin cấp giấy phép xây dựng
Karaoke Hoàng Linh được cấp phép xây dựng là nhà ở riêng lẻ, thực tế hiện nay chủ đầu tư đang sử dụng công trình với mục đích kinh doanh, dịch vụ, chủ nhà có thực hiện cải tạo, sửa chữa cho phù hợp với công năng sử dụng nhưng chưa thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng điều chỉnh theo quy định.

Chỉ đạo và ban hành kế hoạch thực hiện công tác PCCC&CNCH kịp thời

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Trưởng Đoàn kiểm tra công tác PCCC&CNCH tỉnh đã có kết luận kiểm tra kết quả thực hiện công tác PCCC&CNCH năm 2023 đối với UBND thành phố Tam Kỳ.

Kết luận nêu rõ, UBND thành phố Tam Kỳ có các ưu điểm khi đã ban hành 4 kế hoạch, 11 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PCCC&CNCH trên địa bàn thành phố theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Đã thành lập Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH thành phố, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách công tác PCCC&CNCH làm Trưởng ban.

Qua rà soát, trên địa bàn thành phố có 51 cơ sở và 1 kho khí đốt (gas) thuộc diện áp dụng giải pháp về PCCC theo Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh. Qua kiểm tra, rà soát UBND thành phố đã loại khỏi danh sách 42 cơ sở do đã cải tạo, xây mới lại sau năm 2001 hoặc đã ngừng hoạt động và 1 kho khí đốt (gas) thuộc Công ty TNHH MTV gas Chính (tại phường Hòa Hương) đảm bảo khoảng cách an toàn về PCCC đến các công trình lân cận theo quy định, loại khỏi diện di dời; còn 9 cơ sở thuộc diện áp dụng giải pháp theo Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh. Qua đó, đã tiến hành kiểm tra đối với 9/9 cơ sở. Đến nay, đã có 4/9 cơ sở thực hiện xong các giải pháp đảm bảo an toàn về PCCC theo quy định.

Về việc thực hiện các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh về lĩnh vực xây dựng đối với các dự án, công trình liên quan đến PCCC&CNCH từ năm 2020 đến nay, UBND thành phố Tam Kỳ đã thực hiện cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, công trình cho các cá nhân và tổ chức được 3.840 trường hợp.

Qua kiểm tra xác suất 2 hồ sơ cấp phép xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo (chùa, tịnh xá), 3 hồ sơ đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và 3 nhà ở riêng lẻ; Đoàn kiểm tra nhận thấy quá trình thực hiện công tác thẩm định và cấp phép xây dựng cơ bản đảm bảo về trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; thẩm quyền cấp phép xây dựng đảm bảo theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 17 Thông tư số 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 22/4/2020, Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Cải tạo, sửa chữa cơ sở để kinh doanh nhưng chưa thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng

Kết luận cũng nêu rõ về việc thực hiện các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh về lĩnh vực xây dựng đối với các dự án, công trình liên quan đến PCCC&CNCH có những tồn tại, hạn chế cụ thể tại thành phố Tam Kỳ.

Trong đó, việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực xây dựng theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Xây dựng chưa đảm bảo.

UBND thành phố Tam Kỳ chưa thống kê được số lượng công trình chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ sang các loại hình công trình karaoke, vũ trường, quán bar, nhà hàng, khách sạn... Theo báo cáo của UBND thành phố Tam Kỳ, từ trước đến nay địa phương chưa thực hiện cấp giấy phép xây dựng, chuyển đổi công năng đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố.

Thực tế hiện nay trên địa bàn thành phố có các công trình chuyển đổi công năng được thực hiện từ nhà ở riêng lẻ, các chủ sở hữu công trình này thực hiện các thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động và một số cơ sở đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.

Tam Kỳ (Quảng Nam): Nhiều chủ cơ sở kinh doanh karaoke, khách sạn cải tạo, sửa chữa nhưng chưa xin cấp giấy phép xây dựng
Công trình này được cấp phép xây dựng là nhà ở riêng lẻ, thực tế hiện nay các chủ đầu tư đang sử dụng công trình với mục đích kinh doanh, dịch vụ (cụ thể là kinh doanh khách sạn). Chủ nhà có thực hiện cải tạo, sửa chữa cho phù hợp với công năng sử dụng nhưng chưa thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng điều chỉnh theo quy định.

Về công tác quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng được cấp, qua làm việc với UBND thành phố Tam Kỳ và một số xã, phường nhận thấy quá trình chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ sang các loại hình công trình khác như karaoke, khách sạn… thì chủ nhà có thực hiện cải tạo, sửa chữa cho phù hợp với công năng sử dụng nhưng chưa thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định; UBND thành phố chưa tổ chức kiểm tra, xử lý việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình của chủ đầu tư.

Đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực quản lý mục đích sử dụng đất đối với công trình liên quan đến PCCC&CNCH, qua kiểm tra hồ sơ và thực tế Đoàn kiểm tra nhận thấy vẫn còn có những tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, tất cả báo cáo, hồ sơ cung cấp cho Đoàn kiểm tra của UBND thành phố, UBND phường An Mỹ, phường An Sơn, xã Tam Phú đều chưa có số liệu về số cơ sở kinh doanh thương mại sử dụng đất đúng hoặc chưa đúng mục đích giữa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép đăng ký kinh doanh và Giấy phép xây dựng. Do đó về mặt hồ sơ không có để đánh giá công tác chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai.

Qua khảo sát thực tế tại 3 cơ sở (khách sạn Vĩnh Trinh, karaoke Hoàng Linh, Kho trung chuyển vải rẻo của ông Nguyễn Cường), nhận thấy việc chấp hành pháp luật đất đai tại các cơ sở kinh doanh, thương mại là chưa được thực hiện. Cơ quan quản lý chuyên môn của địa phương chưa hướng dẫn cho các cơ sở kinh doanh thương mại chấp hành pháp luật khi thực hiện việc kinh doanh thương mại trên đất đã cấp Giấy chứng nhận.

Cụ thể, tại Khách sạn Vĩnh Trinh (đường Nguyễn Tất Thành, phường An Mỹ) hồ sơ thể hiện, công trình xây dựng trên diện tích đất 150m2, gồm 1 tầng hầm, 5 tầng nổi và 1 tầng tum; có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mục đích sử dụng là đất ở đô thị; có Giấy phép xây dựng là xây dựng nhà ở riêng lẻ; có giấy phép kinh doanh khách sạn; chủ sử dụng đất đã hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh khách sạn.

Công trình được cấp phép xây dựng là nhà ở riêng lẻ, thực tế hiện nay các chủ đầu tư đang sử dụng công trình với mục đích kinh doanh, dịch vụ (cụ thể là kinh doanh khách sạn). Chủ nhà có thực hiện cải tạo, sửa chữa cho phù hợp với công năng sử dụng nhưng chưa thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng điều chỉnh theo quy định. UBND thành phố chưa tổ chức kiểm tra, xử lý việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình của chủ đầu tư. Chủ cơ sở chưa thực hiện đăng ký biến động đối với đất ở sang đất kinh doanh thương mại. Tại kho trung chuyển vải rẻo ông Nguyễn Cường (địa chỉ: thôn Phú Bình, xã Tam Phú), qua khảo sát, công trình có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn (ONT 300m2) và đất cây lâu năm (CLN 2.478,9m2); không có Giấy phép xây dựng công trình nhà kho. Hiện chủ cơ sở đã xây dựng nhà kho chứa phế liệu trên gần như toàn bộ diện tích đất nêu trên. Việc xây dựng nhà kho trên đất đã được chính quyền địa phương kiểm tra, lập biên bản yêu cầu tháo dỡ, nhưng đến nay vẫn còn tồn tại. Hiện tại, bên trong cơ sở đang chứa nhiều vật liệu có nguy cơ ô nhiễm và cháy nổ, ảnh hưởng đến môi trường và gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Cơ sở nói trên chưa có giấy phép xây dựng công trình do cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Đối chiếu với quy định tại Luật Xây dựng 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 thì công trình này không thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định. Chủ cơ sở chưa thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất (phải xin phép đối với đất trồng cây).

Kết quả khảo sát thực tế tại Karaoke Hoàng Linh (số 530 đường Hùng Vương, phường An Sơn). Cơ sở kinh doanh Karaoke Hoàng Linh được xây dựng trên khu đất diện tích 210m2, diện tích xây dựng công trình khoảng 180m2, gồm 6 tầng nổi; có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mục đích sử dụng là đất ở đô thị (ODT); có Giấy phép xây dựng là xây dựng nhà ở; có giấy phép kinh doanh dịch vụ Karaoke.

Công trình được cấp phép xây dựng là nhà ở riêng lẻ, thực tế hiện nay chủ đầu tư đang sử dụng công trình với mục đích kinh doanh, dịch vụ (cụ thể là kinh doanh karaoke). Chủ nhà có thực hiện cải tạo, sửa chữa cho phù hợp với công năng sử dụng nhưng chưa thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng điều chỉnh theo quy định. UBND thành phố chưa tổ chức kiểm tra, xử lý việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình của chủ đầu tư. Tại thời điểm khảo sát, cơ sở karaoke Hoàng Linh đang dừng hoạt động; Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Thanh Đức

Theo

Cùng chuyên mục
 • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

  (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

 • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

  (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

 • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

  (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

 • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

  (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

 • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

  (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

 • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

  (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load