Thứ ba 03/10/2023 11:55 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sơn La: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

11:33 | 28/03/2023

(Xây dựng) – Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2023 và giai đoạn 2021 – 2025, UBND tỉnh Sơn La xác định việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng yếu cần phải làm ngay.

Sơn La: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Sơn La đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Theo Chỉ thị số 06/CT-UBND do chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh ký ngày 21/3, tỉnh Sơn La tăng cường kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ trách nhiệm cụ thể của các Sở, ban ngành, địa phương và các chủ đầu tư trong giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện cho từng dự án ngay từ đầu năm, nhất là các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án có tính chất kết nối, tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; trong đó, xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2023 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 2023.

“Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đã đề ra; khắc phục được những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và giải ngân; phát huy dân chủ, sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ hơn, có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công việc”, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh.

Xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trong để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan, thời gian tới, tỉnh Sơn La phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2023. Trong đó, đến quý III/2023 đạt trên 60%; đến hết quý IV/2023 đạt trên 90% (riêng kế hoạch vốn năm 2022 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2023 đạt 100%) và đến hết ngày 31/01/2024 giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch vốn năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh sẽ thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn thành công trình sử dụng vốn nhà nước năm 2023, trực tiếp làm việc với các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư để kiểm tra đôn đốc, đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn thành công trình sử dụng vốn nhà nước năm 2023, nhất là các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình mực tiêu quốc gia, các dự án trọng điểm; giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Phượng Nguyễn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load