Thứ năm 20/06/2024 02:51 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ngãi: Khối thi đua Kinh tế ngành triển khai nhiệm vụ năm 2024

19:08 | 05/01/2024

(Xây dựng) - Chiều 5/1, Khối thi đua Kinh tế ngành tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Quảng Ngãi: Khối thi đua Kinh tế ngành triển khai nhiệm vụ năm 2024
Năm 2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi là Khối trưởng Khối thi đua Kinh tế ngành.

Khối thi đua Kinh tế ngành có 8 cơ quan, đơn vị gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi; các Sở Xây dựng; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Công thương; Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 2023, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Khối. Nhiều cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, với nhiều chỉ tiêu hoàn thành, hoàn thành vượt mức như: Giải ngân vốn đầu tư công, vận chuyển, luân chuyển hàng hóa, hành khách, giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ; kim ngạch xuất khẩu; nộp ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm mới và thu hút đầu tư; chỉ số sản xuất công nghiệp, tỷ lệ đô thị hóa, cây xanh đô thị, trồng mới rừng tập trung, sản lượng thủy sản…

Quảng Ngãi: Khối thi đua Kinh tế ngành triển khai nhiệm vụ năm 2024
Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2024.

Các cơ quan, đơn vị trong khối thi đua cũng đã tiếp tục nỗ lực tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát động và đã đạt kết quả cao: Phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; phong trào “Quảng Ngãi vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; phong trào thi đua “Dân vận khéo”; “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”…

Quảng Ngãi: Khối thi đua Kinh tế ngành triển khai nhiệm vụ năm 2024
Năm 2023, Khối trưởng Khối thi đua Kinh tế ngành tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cũng luôn quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Quan tâm chăm lo, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc cho công chức, viên chức và người lao động; giữ gìn vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, an toàn về an ninh trật tự.

Quảng Ngãi: Khối thi đua Kinh tế ngành triển khai nhiệm vụ năm 2024
Năm 2024, Sở Xây dựng là Khối trưởng, Sở Tài nguyên và Môi trường là Khối phó Khối thi đua Kinh tế ngành tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 2024, các cơ quan, đơn vị Khối thi đua Kinh tế ngành thống nhất phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao trong năm, gắn với của nhiệm vụ cả nhiệm kỳ, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh nhân rộng các điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng, động viên các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Hội nghị đã trình bày dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2023, cũng như báo cáo kết quả chấm điểm của Tổ giúp việc Khối thi đua Kinh tế ngành năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; giới thiệu, bình bầu Khối trưởng và Khối phó Khối thi đua Kinh tế ngành năm 2024; phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Quảng Ngãi: Khối thi đua Kinh tế ngành triển khai nhiệm vụ năm 2024
Khối thi đua đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị Khối thi đua Kinh tế ngành tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất danh sách đề nghị Tặng cờ thi đua Chính phủ cho 1 cơ quan, đơn vị; UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 2 cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho 2 cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2024 với 3 nội dung chính: Thi đua thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; Thi đua thực hiện hoàn thành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Thi đua tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng.

Lê Danh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load