Thứ sáu 21/06/2024 10:28 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quản lý việc đánh và gắn biển số nhà: Sẽ sớm có Thông tư quy định thống nhất

15:20 | 13/03/2024

(Xây dựng) - Trong một thời gian dài, việc cấp biển số nhà được quy định chung tại Quy chế đánh số và gắn biển số nhà do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 05/2006/QĐ-BXD (Quy chế 05). Sau gần 18 năm, những quy định này dần “lỗi thời” không còn phù hợp với thực tiễn, đến lúc cần phải sửa đổi, bổ sung và nâng thành văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn.

Quản lý việc đánh và gắn biển số nhà: Sẽ sớm có Thông tư quy định thống nhất
Bộ Xây dựng đang đôn đốc các địa phương báo cáo việc thực hiện Quy chế đánh số và gắn biển số nhà.

Đang tích cực triển khai

Sau 02 năm thực hiện, Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (gọi tắt là Đề án 06) có những bước tiến quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính từng phát biểu tại một Hội nghị rằng: “Chuyển đổi số nói chung, trong đó có Đề án 06, là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân”.

Chính vì vậy, mới đây, trong tháng 02/2024, tại kết luận cuộc họp giao ban, Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ có yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam khẩn trương hoàn thành Hướng dẫn các địa phương thực hiện thu thập, cung cấp thông tin địa chỉ, dữ liệu định danh vị trí nhà ở, công trình xây dựng tại đô thị và điểm dân cư nông thôn gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đề phục vụ chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số và hoàn thành trong tháng 5/2024. Bên cạnh đó, đánh giá, sửa đổi Quy chế 05 và hoàn thành sớm.

Theo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các địa phương tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quy chế 05 và đang tiếp tục đôn đốc nhiều địa phương báo cáo. Trên cơ sở các tồn tại, vướng mắc, kiến nghị, Cục sẽ tổng hợp, trình Bộ trưởng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Thứ hai, Bộ Xây dựng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) để hoàn thiện dự thảo Quy trình “Thực hiện rà soát và tổ chức nhập dữ liệu thông tin chỗ ở hợp pháp trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đã dự thảo Hướng dẫn các địa phương thu thập, cung cấp thông tin địa chỉ, dữ liệu định danh vị trí nhà ở, công trình xây dựng tại đô thị và điểm dân cư nông thôn gửi để xin ý kiến các Bộ, ngành: Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Sớm ban hành Thông tư

Trong quá trình quản lý, Bộ Xây dựng nhận thấy Quy chế 05 về cơ bản vẫn đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trong việc thực hiện giao dịch dân sự, hoạt động thương mại... góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý xã hội, quản lý dân cư, bảo đảm an ninh trật tự, tạo dựng nếp sống văn minh đô thị.

Tuy nhiên, căn cứ pháp lý đề ban hành Quy chế 05 là Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ đã lâu và được thay thế bởi Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 thì Quyết định của Bộ trưởng không còn là văn bản quy phạm pháp luật nữa, tính pháp lý sẽ không cao. Do vậy, việc ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để quy định về đánh số và gắn biển số nhà thay thế cho Quy chế 05 như nhiệm vụ Chính phủ giao, kết luận của Tổ công tác Đề án 06 là hết sức cần thiết.

Việc ban hành Thông tư này sẽ có đủ cơ sở pháp lý theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và đáp ứng được yêu cầu mà Tổ công tác Đề án 06 đặt ra.

Quản lý việc đánh và gắn biển số nhà: Sẽ sớm có Thông tư quy định thống nhất
Thông tư quy định giải pháp quản lý đánh số nhà, gắn biển số nhà tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Ông Hoàng Hải - Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết: Thời gian này, Bộ đang khẩn trương, nghiên cứu, xây dựng để trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 để tạo sự đồng bộ khi các luật quan trọng này có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Đáng chú ý có Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản.

Trong dự thảo Nghị định này, tại khoản 5 Điều 4, Bộ Xây dựng đưa nội dung về thông tin, dữ liệu liên quan đến việc đánh số và gắn biển số nhà tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng để Bộ có đầy đủ cơ sở pháp lý trong việc xây dựng, ban hành Thông tư quan trọng này.

Từ đó, nhiều giải pháp quản lý, quy định về thu thập, cung cấp thông tin địa chỉ, dữ liệu định danh vị trí nhà ở, công trình xây dựng gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đúng theo quy định pháp luật.

Bộ Xây dựng cũng đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc tổng kết, đánh giá việc Quy chế 05, trên cơ sở đó sửa đổi, bố sung các quy định để bảo đảm Thông tư này được ban hành có hiệu lực đồng thời với thời điểm Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản có hiệu lực thi hành đáp ứng các yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Với các lý do trên, Bộ Xây dựng đề xuất được nhập nhiệm vụ “Xây dựng thống nhất giải pháp quản lý đánh số nhà, đánh số và gắn biển số nhà hướng dẫn UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện” (hoàn thành trong tháng 3/2024) và nhiệm vụ “Hướng dẫn thu thập, cung cấp thông tin địa chỉ, dữ liệu định danh vị trí nhà ở, công trình xây dựng tại đô thị và điểm dân cư nông thôn” (hoàn thành trong tháng 5/2024) thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng gộp thành 01 nhiệm vụ và điều chỉnh thời hạn hoàn thành nhiệm vụ này trong tháng 7/2024. Bởi lẽ cả 02 nhiệm vụ nêu trên sẽ được giải quyết trong Thông tư quy định giải pháp quản lý đánh số nhà, gắn biển số nhà tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Nếu được Chính phủ đồng ý thì tới đây khi Thông tư được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành sẽ tạo được sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật và là căn cứ pháp lý rất quan trọng để tích hợp quản lý dân cư với quản lý số nhà, công trình.

Minh Khánh - Lê Trang

Theo

Cùng chuyên mục
 • Công tác phòng cháy, chữa cháy ở Hà Nội: Siết chặt quản lý, nâng cao ý thức người dân

  (Xây dựng) - Trong thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội liên tục xảy ra những vụ cháy nhà dân, cơ sở cho thuê trọ… gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Trước những nguy cơ cháy nổ vẫn còn đang tiềm ẩn, UBND TP Hà Nội đã có những chỉ đạo, biện pháp quyết liệt, siết chặt công tác quản lý PCCC trên địa bàn để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

 • Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng

  (Xây dựng) - Cục Quản lý hoạt động xây dựng với vai trò là cơ quan nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, thời gian qua đã có những đóng góp quan trọng trong công tác tham mưu hoạch định chính sách, kiến tạo môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, thông thoáng và tổ chức thực thi kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động xây dựng...

 • Khắc phục ngập úng đô thị: Nguyên nhân và giải pháp

  (Xây dựng) - Hiện tượng ngập úng, nhất là ở các đô thị đang trở thành nỗi lo của người dân. Những năm gần đây, chúng ta ghi nhận hiện tượng này ở nhiều đô thị trên cả nước. Để hiểu rõ nguyên nhân và giải pháp, phóng viên Báo Xây dựng đã có cuộc trao đổi với ông Tạ Quang Vinh - Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng.

 • Quảng Trị: Tổng kết và trao Giải báo chí lần thứ 7

  (Xây dựng) – Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024), ngày 20/6 UBND tỉnh Quảng Trị - Hội đồng giải Báo chí tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ tổng kết, trao Giải báo chí lần thứ 7 năm 2023.

 • Bắc Giang: Sống tiết kiệm, an toàn trong những khu nhà ở công nhân

  (Xây dựng) - Những năm qua, tỉnh Bắc Giang là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), đặc biệt là NƠXH cho công nhân và người có thu nhập thấp, nhờ đó, đã tạo điều kiện cho hàng nghìn công nhân được tiếp cận với môi trường sống tiết kiệm, an toàn và văn minh.

 • Báo Xây dựng: Chặng đường hội nhập và phát triển

  (Xây dựng) - Trải qua chặng đường dài hình thành và phát triển, Báo Xây dựng - cơ quan ngôn luận của Bộ Xây dựng đã tích cực đổi mới, vươn lên bứt phá, trở thành một tờ báo ngành uy tín, có bản sắc. Báo Xây dựng đã tham gia thể hiện vai trò quan trọng đối với sự phát triển của ngành Xây dựng, dần khẳng định được vị thế trong lòng độc giả.

Xem thêm
 • Báo Xây dựng đồng hành cùng địa phương

  (Xây dựng) - Trên chặng đường phát triển lớn mạnh của ngành Xây dựng, với sự tích cực đổi mới, bám sát thực tiễn để thông tin, tuyên truyền, Báo Xây dựng đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về chất lượng và số lượng. Cùng với đó là đội ngũ phóng viên, nhà báo đang công tác tại Báo Xây dựng được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trách nhiệm xã hội và năng lực nghề nghiệp cao. Nhân dịp kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam Báo Xây dựng đón nhận được nhiều sự quan tâm, gửi gắm niềm tin và đánh giá cao của lãnh đạo các Sở, ngành tại tỉnh, thành trên cả nước.

  07:20 | 21/06/2024
 • Hậu Giang: Mong muốn báo chí đồng hành, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh

  (Xây dựng) – Sáng 20/6, UBND tỉnh Hậu Giang đã long trọng tổ chức họp mặt Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/4/2024).

  22:50 | 20/06/2024
 • Báo Xây dựng đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Bình Dương

  (Xây dựng) - Bình Dương là tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hiện, Bình Dương có 7 cơ quan báo chí đặt Văn phòng đại diện, trong đó có Văn phòng đại diện của Báo Xây dựng. Thời gian qua, cùng với các cơ quan báo chí khác, Báo Xây dựng đã tích cực thông tin, tuyên truyền trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội, nhất là các thông tin chính thống về lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, đất đai và các dự án bất động sản của tỉnh được kịp thời và chính xác. Đặc biệt, từ khi Báo Xây dựng đặt Văn phòng đại diện Đông Nam bộ tại Bình Dương thì việc thông tin, tuyên truyền thuận lợi hơn, hiệu quả hơn.

  22:47 | 20/06/2024
 • Yên Thế (Bắc Giang): Khởi công 176 công trình nhà ở mới cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

  (Xây dựng) - Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) đã khởi công 176 công trình nhà ở mới trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, cận nghèo, người có công trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành việc khởi công cho 100% số hộ trong tháng 6 năm nay.

  22:41 | 20/06/2024
 • Quảng Bình: Nâng cấp, mở rộng 3 công trình trên Quốc lộ 1

  (Xây dựng) - Bộ Giao thông vận tải vừa có quyết định phê duyệt Dự án nâng cấp, mở rộng một số cầu, hầm trên Quốc lộ 1 với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Riêng tại Quảng Bình có 3 công trình là cầu Gianh, cầu Quán Hàu và hầm Đèo Ngang.

  22:39 | 20/06/2024
 • Thanh Hóa: Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án Nhà máy xi măng Long Sơn

  (Xây dựng) – Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2542/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án dây chuyền 3 và dây chuyền 4 Nhà máy xi măng Long Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (giai đoạn 2).

  20:23 | 20/06/2024
 • Hải Phòng: Cử tri quận Lê Chân kiến nghị các vấn đề về chỉnh trang đô thị và đảm bảo an sinh xã hội

  (Xây dựng) – Ngày 19/6, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên cùng các thành viên Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri nhằm chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 18, HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

  20:01 | 20/06/2024
 • Tác nghiệp ở công trường “siêu” dự án điện Nhơn Trạch 3 và 4

  (Xây dựng) - Việc tác nghiệp ở các công trường xây dựng, đặc biệt là những dự án lớn, phóng viên, nhà báo phải tuân thủ nhiều quy định nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo sự an toàn.

  19:50 | 20/06/2024
 • Hải Phòng: Cử tri huyện Cát Hải quan tâm, kiến nghị một số vấn đề về hạ tầng giao thông, nước sạch, các dự án trọng điểm

  (Xây dựng) - Ngày 19/6, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng và Tổ đại biểu HĐND thành phố số 1 tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải nhằm chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố khóa 16.

  19:48 | 20/06/2024
 • Vĩnh Phúc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại

  (Xây dựng) - Triển khai Kết luận số 72 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 204 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, xây dựng Vĩnh Phúc trở thành tỉnh phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đáp ứng các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương.

  19:21 | 20/06/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load