Thứ sáu 09/06/2023 15:05 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phú Lương (Thái Nguyên): Chủ động trong phong trào xây dựng Nông thôn mới

12:03 | 01/12/2022

(Xây dựng) – Nhờ có sự chủ động trong tổ chức, thực hiện mà từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đến nay, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Phú Lương (Thái Nguyên): Chủ động trong phong trào xây dựng Nông thôn mới
100% trục xóm và đường liên xóm thuộc các xóm đạt nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Phú Lương đều được nhựa hóa hoặc bê tông hóa.

Cùng với các đơn vị trong tỉnh, năm 2011, huyện Phú Lương chính thức bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Xuất phát điểm là địa phương còn gặp khó khăn như: Là nơi tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức không đồng đều, sản xuất nông nghiệp phát triển kém bền vững; công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề phát triển chậm; các hình thức tổ chức sản xuất chậm đổi mới; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém; môi trường ô nhiễm; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn còn thấp, tỉ lệ hộ nghèo cao… Trong bối cảnh đó, để triển khai có hiệu quả mục tiêu xây dựng Nông thôn mới, Huyện ủy, UBND huyện Phú Lương đã hạ quyết tâm cao, đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các địa phương trên địa bàn huyện; ban hành các văn bản triển khai, tổ chức thực hiện, đồng thời tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tập huấn các nội dung về xây dựng Nông thôn mới, từ đó đã làm thay đổi nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân.

Cùng với đó, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; xây dựng kế hoạch thực hiện cho cả giai đoạn và từng năm, trong đó xác định rõ mục tiêu, giải pháp để tổ chức thực hiện gắn với thực hiện phong trào thi đua “Phú Lương chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Hàng năm, Ban Chỉ đạo huyện tổ chức kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình đối với các phòng, ban chuyên môn và các xã trên địa bàn. Tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện Chương trình hàng năm, giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020 theo đúng kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh.

Nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân, phong trào xây dựng Nông thôn mới của Phú Lương đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các mặt, tạo nên một diện mạo mới cho Phú Lương hôm nay. Qua đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm từng giai đoạn, Phú Lương cơ bản duy trì tốt tiến độ và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Chỉ tính riêng trong 10 năm đầu, tổng nguồn lực huy động xây dựng Nông thôn mới của toàn huyện Phú Lương đạt là trên 577 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước hơn 260 tỷ đồng; vốn tín dụng ưu đãi hơn 1,6 tỷ đồng; người dân đóng góp hơn 269 tỷ đồng; vốn tín dụng phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng nông thôn hơn 5 tỷ đồng; xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn là 56.190 tấn; nhân dân hiến trên 10ha đất để thực hiện các dự án. Toàn huyện đã làm mới, cải tạo, nâng cấp 115km đường trục xã, liên xã, đường đạt chuẩn, đạt tỷ lệ gần 91%, tăng 70km so với năm 2010; 100% số xã có đường nhựa từ trung tâm huyện đến trung tâm xã; cải tạo, nâng cấp 350 km đường trục xóm, liên xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, 689/853km đường đạt chuẩn, đạt tỷ lệ gần 81%, tăng 350km so với năm 2010.182 công trình thủy lợi và 153/163,3km kênh mương được kiên cố hóa hàng năm đảm bảo diện tích tưới, tiêu chủ động cho hơn 6.600ha đất sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động đạt 83,53% và tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp tiêu chủ động đạt 100%.

Tỷ lệ hộ sử dụng điện toàn huyện tăng từ 98,3% năm 2010 lên 99,95% năm 2019 trong đó, khu vực nông thôn tăng từ 98% năm 2010 lên 99,6% năm 2019. Đầu tư xây dựng, sửa chữa 146 công trình trường học với tổng kinh phí 107.411 triệu đồng, 77% trường học có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. Đầu tư xây dựng mới 13 nhà văn hóa xã; xây mới, cải tạo, nâng cấp 108 nhà văn hóa xóm, nâng số nhà văn hóa xóm đạt chuẩn lên 185/234 đạt 79%, qua đó từng bước đáp ứng nhu cầu hội họp và sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân vùng nông thôn.

Phú Lương (Thái Nguyên): Chủ động trong phong trào xây dựng Nông thôn mới
Ông Nguyễn Quốc Hữu - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Phú Lương thăm mô hình gia đình nông thôn mới kiểu mẫu tại xóm Trung Thành 1, xã Vô Tranh.

Đến hết năm 2021, toàn huyện có số tiêu chí Nông thôn mới bình quân là 18,3 tiêu chí/xã; hiện có 11/13 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (chiếm 84,61%). Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 38,5 triệu đồng/người/năm (tăng gấp 1,5 lần so với năm 2016); tỷ lệ hộ nghèo còn 1,9%; các điều kiện về y tế, giáo dục, văn hóa phục vụ đời sống người dân từng bước được cải thiện. Chỉ tính riêng 5 năm 2016-2021, người dân đã hiến hàng nghìn m2 đất, đóng góp trên 37 tỷ đồng xây dựng các công trình.

Trong giai đoạn 2022-2025, huyện Phú Lương đặt ra mục tiêu có thêm 2 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, đến năm 2025 toàn huyện có 13/13 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Đến hết năm 2025, toàn huyện có 3/13 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và 3 xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn huyện có 45 xóm đạt chuẩn xóm nông thôn kiểu mẫu.

Từ nay đến cuối năm 2022, Phú Lương phấn đấu xã Phủ Lý đạt chuẩn Nông thôn mới; xã Cổ Lũng, Vô Tranh đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; xã Tức Tranh phấn đấu đạt chuẩn xã Nông thôn mới kiểu mẫu. 4 xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí đã đạt để thẩm tra, thẩm định theo quy định. Chỉ đạo các xã hoàn thiện và ban hành xây dựng Đề án Nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025.Tiếp tục thực hiện xây dựng xóm Nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung các nguồn lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt của xã Yên Trạch, phấn đấu đạt 01 tiêu chí (Tiêu chí 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm) theo kế hoạch 2022. Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức đánh giá các sản phẩm tham gia phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 cũng như đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, xi măng trong xây dựng Nông thôn mới.

Phú Lương (Thái Nguyên): Chủ động trong phong trào xây dựng Nông thôn mới
Đoàn thẩm tra của huyện thăm mô hình hộ gia đình Nông thôn mới kiểu mẫu thuộc xóm Bờ Đậu, xã Cổ Lũng, Phú Lương.

Để đạt các mục tiêu đề ra trong những tháng cuối năm 2022, bà Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lương cho biết: Cùng với không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, chủ động, tích cực đóng góp công sức, tài sản xây dựng Nông thôn mới. Huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới. Đặc biệt tập trung chỉ đạo thực hiện các công trình xây dựng như giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa... Các phòng, ban, đơn vị phụ trách tiêu chí Nông thôn mới, 4 tổ công tác căn cứ vào hướng dẫn thực hiện của các Sở, ngành trong thực hiện tiêu chí Nông thôn mới để tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, hoàn thiện hồ sơ công nhận các tiêu chí đã đạt chuẩn theo quy định. Tiếp tục hoàn thành việc xây dựng và thông qua Đề án Nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2022 – 2025 và tổ chức thực hiện theo Đề án đã ban hành cũng rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2023.

Việt Hoan

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Hội Cấp thoát nước Việt Nam đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành Nước

  (Xây dựng) - Ngày 08/6, tại thành phố Hạ Long (Quang Ninh), Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn tham dự và phát biểu tại buổi lễ.

  21:21 | 08/06/2023
 • Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận: Hoàn thành lời hứa với hơn 20 triệu dân

  (Xây dựng) – Theo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận được khánh thành giữa năm 2022, là công trình có ý nghĩa quan trọng, hoàn thành trọn vẹn lời hứa với hơn 20 triệu người dân ĐBSCL.

  21:06 | 08/06/2023
 • Loạt cao tốc kết nối TP.HCM - miền Tây: Xích lại gần hơn với trung tâm kinh tế lớn

  (Xây dựng) – 1.234 km đường cao tốc từ TP.HCM đi các tỉnh phía Đông, phía Tây và các đường cao tốc ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Hiện có 3 tuyến đã đưa vào khai thác, 3 tuyến sắp hoàn thành và nhiều tuyến khác đang triển khai; giúp các tỉnh khu vực phía Nam xích lại gần hơn với trung tâm kinh tế lớn TP.HCM.

  21:04 | 08/06/2023
 • Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng: Tháo gỡ “điểm nghẽn”

  (Xây dựng) – Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia, chiếm 18% GDP toàn quốc, với hơn 19,6 triệu người. Toàn vùng có 1 đô thị loại đặc biệt trực thuộc Trung ương là TP Cần Thơ, 1 đô thị loại I trực thuộc tỉnh, là TP Mỹ Tho (Tiền Giang), 7 đô thị loại II và 6 đô thị loại III.

  21:03 | 08/06/2023
 • An Giang: Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng

  (Xây dựng) – Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đặt ra: “Đầu tư hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch” là một trong ba khâu đột phá. Triển khai nghị quyết, UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch giao thông đường bộ và đường thủy đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo hướng hiện đại, đồng bộ với mạng lưới giao thông cấp vùng và khu vực.

  20:57 | 08/06/2023
 • Nâng cao chất lượng nhân lực ngành Xây dựng

  (Xây dựng) – Là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của đất nước nhưng chất lượng nguồn nhân lực tại khu vực ĐBSCL còn thấp, gây khó khăn cho thu hút đầu tư của các địa phương trong vùng. Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã đánh giá thực trạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học trong ngành Xây dựng tại khu vực và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực này.

  20:56 | 08/06/2023
 • Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đưa các giải pháp giảm thiểu nguy cơ cháy nổ tại các hộ gia đình và hộ gia đình sản xuất kinh doanh

  (Xây dựng) - Nhằm giảm thiểu nguy cơ gây mất an toàn cháy nổ tại các các hộ gia đình, đặc biệt là các hộ gia đình sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an Thành phố Hà Nội.

  18:15 | 08/06/2023
 • Hà Nội: Bao giờ xử lý được xe tập kết rác lấn chiếm lòng đường

  (Xây dựng) - Quanh các phố ở Hà Nội, người dân thường bắt gặp tình trạng xe rác, xe thu gom rác đỗ tràn lan dưới lòng đường, các ngõ nhỏ nơi dân cư gây mất ATGT, vệ sinh môi trường khiến người dân bức xúc. Quyết định số 24/2020 của UBND Thành phố Hà Nội nêu rõ: “Xe vận chuyển, thu gom rác, chỉ được hoạt động từ 19h30 - 6h sáng hôm sau”. Song thực tế, nhiều xe vẫn vận chuyển, thu gom rác trong giờ cấm gây ô nhiễm và ùn tắc giao thông.

  15:05 | 08/06/2023
 • Bài 6: Đưa điện lưới quốc gia lên sơn khu, ra hải đảo

  (Xây dựng) - Năm nay, Quảng Ninh kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh (30/10/1963-30/10/2023). Chặng đường 6 thập kỷ, địa phương có nhiều thành tựu tiêu biểu trong xây dựng công trình hạ tầng để phát triển kinh tế - xã hội. Với người dân vùng sơn khu, hải đảo thì ghi lòng khi điện lưới quốc gia vượt núi cao biển cả đến thắp sáng cho căn nhà mình là công trình xây dựng để đời.

  11:51 | 08/06/2023
 • Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc

  (Xây dựng) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  09:51 | 08/06/2023
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load