Thứ tư 28/02/2024 02:51 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phổ Yên (Thái Nguyên): Đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới trong giai đoạn mới

20:35 | 24/11/2022

(Xây dựng) – Sau khi trở thành thành phố, nhiều xã Nông thôn mới của thành phố Phổ Yên (Thái Nguyên) đã trở thành phường và hiện tại thành phố Phổ Yên còn 5 xã tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Trong giai đoạn mới, thành phố đã có nhiều giải pháp tích cực để các xã hoàn thành các mục tiêu đề ra theo kế hoạch, phấn đấu từng bước để các xã trở thành phường trong tương lai.

Phổ Yên (Thái Nguyên): Đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới trong giai đoạn mới
Phong trào xây dựng Nông thôn mới đã góp phần quan trọng làm thay đổi toàn diện diện mạo thành phố trẻ Phổ Yên, nhất là ở các vùng nông thôn.

Nói về phong trào xây dựng Nông thôn mới ở thành phố Phổ Yên không thể không nhắc đến xã Đắc Sơn nay là phường Đắc Sơn, sau khi được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới, xã Đắc Sơn tiếp tục thực hiện các tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong xây dựng Nông thôn mới. Qua đó, diện mạo nông thôn và đời sống nhân dân địa phương có nhiều khởi sắc, hệ thống giao thông, thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống an sinh xã hội. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng/người/năm, tăng trên 21 triệu đồng so với năm 2016. Mới đây, sau khi được nâng cấp lên phường, Đắc Sơn tiếp tục tập trung mọi nguồn lực xây dựng đô thị văn minh.

Chia sẻ về những kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới, ông Lê Văn Bảy - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đắc Sơn cho biết: Để Đắc Sơn liên tục hoàn thành các mục tiêu xây dựng Nông thôn mới ở các cấp bậc từ thấp tới cao, vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp phải được đặt lên hàng đầu. Với quan điểm “cán bộ, đảng viên đi trước, làng nước theo sau” trong đó từng cán bộ, đảng viên phải nắm rõ được nội dung tất cả các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới để gương mẫu đi đầu, tự giác tham gia thực hiện cũng như vận động, tuyên truyền nhân nhân, tạo sự đồng thuận trong xây dựng Nông thôn mới ngay từ mỗi người dân, mỗi hộ gia đình. Đặc biệt phải phát huy tốt vai trò làm chủ của người dân theo đúng quan điểm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, khi đã phát huy được vai trò làm chủ của người dân thì “khó vạn lần dân liệu cũng xong”, cùng với đó phải biết tranh thủ các nguồn lực, nhất là sự ủng hộ của các cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn để tăng cường nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở…

Phổ Yên (Thái Nguyên): Đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới trong giai đoạn mới
Một góc xóm Nông thôn mới kiểu mẫu tại phường Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên.

Sau khi trở thành thành phố, nhờ phong trào chung sức xây dựng Nông thôn mới, nhiều xã Nông thôn mới như Đắc Sơn đã đáp ứng ngay các tiêu chí, đủ điều kiện nâng cấp lên phường, Từ kinh nghiệm đó, Phổ Yên tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới cho 5 xã còn lại là: Minh Đức, Phúc Tân, Phúc Thuận, Thành Công và Vạn Phái.

Để các đơn vị triển khai thực hiện tốt phong trào xây dựng Nông thôn mới trong giai đoạn mới, thành phố Phổ Yên đã chủ động xây dựng Đề án xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, với các mục tiêu được xác định cụ thể: Là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, lâu dài theo hướng bền vững với sự tham gia của người dân là chủ yếu; lồng ghép có hiệu quả nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án thực hiện trên địa bàn nông thôn; nâng cao chất lượng chương trình xây dựng Nông thôn mới bằng xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, xã Nông thôn mới kiểu mẫu. Tăng cường quản lý, xây dựng và bảo vệ môi trường nông thôn, phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh thị trường của sản phẩm nông sản hàng hóa. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với phát triển dịch vụ; hướng mạnh việc sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, bảo đảm quy mô, tính chuyên nghiệp.

Cụ thể, sẽ tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu đến 2025 có 100% số xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; có 3 xã đạt xã Nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt xã Nông thôn mới kiểu mẫu; triển khai xây dựng mỗi xã có một xóm đạt chuẩn xóm Nông thôn mới kiểu mẫu; nâng cao tất cả các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới tại các xã và có 3 sản phẩm được xếp hạng OCOP từ 3 sao trở lên.

Phổ Yên (Thái Nguyên): Đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới trong giai đoạn mới
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” của thành phố Phổ Yên đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Về nguồn kinh phí thực hiện, dự kiến riêng năm 2022, tổng nguồn vốn huy động thực hiện là 659,6875 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Nhà nước là 227,0306 tỷ đồng; ngân sách Trung ương 4,0 tỷ đồng; vốn lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ mục tiêu khác 4,0 tỷ đồng; ngân sách địa phương 219,0306 tỷ đồng. Vốn tín dụng, vốn huy động người dân, doanh nghiệp và các nguồn khác là 432,6569 tỷ đồng, trong đó riêng huy động đóng góp của cộng đồng dân cư là 69,4269 tỷ đồng.

Để triển khai có hiệu quả mục tiêu xây dựng Nông thôn mới này, ông Dương Văn Hiến - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng thành phố Phổ Yên cho biết: Những năm qua, phong trào xây dựng Nông thôn mới của thành phố Phổ Yên đã mang lại những hiệu quả thiết thực, làm thay đổi toàn bộ diện mạo cũng như nâng cao đời sống vật chất văn hóa tinh thần của người dân, qua đó đã khơi gợi, tạo được niềm tin để nhân dân tiếp tục ủng hộ phong trào. Hiện tại, Phổ Yên còn 5 xã đang tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, phòng kinh tế hạ tầng thành phố đã tham mưu cho HĐND thành phố ban hành Nghị quyết chuyên đề về cơ chế hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới liên quan đến cơ sở hạ tầng, chính sách phát triển nông nghiệp; yêu cầu các xã rà soát các tiêu chí cụ thể để xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai phù hợp, làm đến đâu chắc đến đó.

Phổ Yên (Thái Nguyên): Đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới trong giai đoạn mới
Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên cùng đoàn công tác của thành phố, kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện xây dựng Nông thôn mới tại cơ sở.

Nói về nội dung này, ông Trần Xuân Trường - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Phổ Yên cũng cho biết thêm: Thành phố Phổ Yên luôn xác định xây dựng Nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân thông qua xây dựng những vùng quê vốn khó khăn, nghèo khó trở thành những vùng quê phát triển, đáng sống, nên trong thời gian tới thành phố Phổ Yên hạ quyết tâm sẽ về đích và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu đã đề ra thông qua những việc làm cụ thể như: Tăng cường, sâu sát hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương xây dựng nông thôn mới; rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để các hạn chế trong 10 năm thực hiện trước đó; ban hành các cơ chế chính sách sát với đặc thù từng địa phương nhất là việc đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, quyết tâm đưa các xã đạt các tiêu chí cao hơn từ nông thôn mới lên nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao tiến tới phấn đấu 100% các xã đạt các tiêu chí của phường trong tương lai.

Với những kết quả đã đạt được trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, đặc biệt là sự chung tay, chung sức, đồng lòng của các các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, sự đồng thuận của nhân dân và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, Phổ Yên sẽ không những hoàn thành thắng lợi các mục tiêu xây dựng Nông thôn mới đề ra, tạo thêm các vùng quê đáng sống mà còn góp phần quan trọng để Phổ Yên thực sự là một thành phố phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại và thông minh.

Việt Hoan

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load