Thứ tư 29/05/2024 12:35 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ông Bùi Hoài Nam tiếp tục làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

10:42 | 13/10/2023

(Xây dựng) - Đại hội XI Công đoàn tỉnh Khánh Hòa đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XI. Ông Bùi Hoài Nam tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa.

Ông Bùi Hoài Nam tiếp tục làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa
Ông Bùi Hoài Nam tiếp tục làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa.

Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI diễn ra trong 3 phiên làm việc với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đại hội có 420 đại biểu tham dự, trong đó 300 đại biểu chính thức đại diện cho tiếng nói của hơn 88.000 công đoàn viên toàn tỉnh.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018-2023, quyết định các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng thời, Đại hội tổ chức kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Khánh Hòa khóa X; tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XIII; ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đại hội cũng thống nhất bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 34 người. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ I đã bầu Ban Thường vụ gồm 10 người, Ủy ban Kiểm tra 8 người; ông Bùi Hoài Nam tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, 3 Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh gồm: Ông Bùi Đăng Thành, ông Nguyễn Đức Trí và bà Trần Thị Hương. Đồng thời, Đại hội đã bầu 10 đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam…

Ông Bùi Hoài Nam tiếp tục làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa
Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Khánh Hòa đặt ra 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: Tập trung chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động. Nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động người lao động vào tổ chức Công đoàn; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đồng thời, tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh, xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trong đoàn viên, người lao động.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ công nhân viên chức lao động trong tình hình mới. Xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn. Đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn thích ứng với bối cảnh trong tình hình mới.

Hoàng Sơn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load