Sự kiện & Bình luận

Một cách làm đổi mới mạnh mẽ…

15:10 | 06/04/2021

(Xây dựng) - Trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng nhiệm kì Đại hội XIII “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong điều kiện mới” có đề cập một vấn đề quan trọng là “Tăng cường ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động của Đảng”. Đây là nội dung mới tưởng khó triển khai nhưng tinh thần và tư tưởng chỉ đạo “nói đi đôi với làm” đã trở thành hiện thực ngay sau những ngày bế mạc Đại hội...

mot cach lam doi moi manh me
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Đó là việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến trong hai ngày 27 - 28/3/2021 cho 959.000 cán bộ, đảng viên ở các cấp, tại 7.439 điểm cầu trong cả nước. Hội nghị không chỉ nghiên cứu, quán triệt đường lối mà còn nhằm mục đích nâng cao nhận thức, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện. Từ đó, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện nghị quyết, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động. Điều quan trọng là sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm. Sau những Đại hội trước đây, để tổ chức học tập, quán triệt cho gần một triệu cán bộ, đảng viên từ cấp phòng trở lên ở Trung ương và địa phương, ít nhất phải mất 6 tháng, nay nhờ công nghệ thông tin diễn ra chỉ trong 2 ngày. Còn phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đến đảng viên ở cơ sở và nhân dân, trong các lực lượng vũ trang cũng phải mất một năm mới cơ bản hoàn thành. Ngoài thời gian thì điều quan trọng còn là chất lượng, hiệu quả. Nếu trước đây báo cáo viên ở các cấp là hàng nghìn cán bộ tuyên giáo thì vừa qua báo cáo viên cấp chiến lược là những Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp truyền đạt nguồn thông tin chính xác, đầy đủ, tạo sự thống nhất cao ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong nhân dân để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng đề ra. Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt này, các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức và đơn vị có điều kiện bắt tay ngay vào xây dựng chương trình hành động theo tư tưởng Hồ Chí Minh: “Kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần và quyết tâm 30 phần” để giành thắng lợi.

Kim Quốc Hoa

Theo

Xem thêm
Đang tải ...

Tin bài cuối cùng

Kim Quốc Hoa Nhà báo

Quan tâm nhiều