Thứ hai 04/12/2023 11:15 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khánh Hòa: Tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý

13:43 | 15/05/2023

(Xây dựng) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28/3/2023 về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Khánh Hòa: Tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý
Tiếp tục rà soát, phân loại, lập hồ sơ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Theo đó, đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức đơn vị, doanh nghiệp đang được giao quản lý tài sản tiếp tục rà soát, phân loại lập hồ sơ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch nông thôn tập trung và đô thị thuộc phạm vi quản lý để thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý để lập phương án khai thác tài sản báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.

Đối với hạ tầng thủy lợi, Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang được giao quản lý tài sản tiếp tục rà soát, phân loại, lập hồ sơ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý để thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định.

Đối với hạ tầng giao thông (đường bộ, đường thủy nội địa...), Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang được giao quản lý tài sản tiếp tục rà soát, phân loại, lập hồ sơ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý để thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định.

Đối với các tài sản kết cấu hạ tầng khác do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh (hạ tầng cung cấp điện, hạ tầng đô thị, hạ tầng cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, hạ tầng thương mại, hạ tầng thông tin, hạ tầng giáo dục và đào tạo, hạ tầng khoa học và công nghệ, hạ tầng y tế, hạ tầng văn hóa, hạ tầng thể thao, hạ tầng du lịch và hạ tầng khác) quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công: Trong thời gian cấp có thẩm quyền chưa ban hành quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng khác nêu trên, trường hợp có phát sinh vướng mắc, các sở, ban, ngành đơn vị cấp tỉnh tổng hợp, dự thảo văn bản để UBND tỉnh báo cáo các bộ chuyên môn xem xét, hướng dẫn xử lý (báo cáo của các cơ quan tổ chức, đơn vị cần nêu rõ loại tài sản, nguồn gốc hình thành, hiện trạng quản lý, sử dụng, khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án xử lý)…

UBND tỉnh Khánh Hòa giao các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện trong quý III/2023.

Hoàng Sơn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load