Thứ sáu 19/07/2024 22:59 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hướng dẫn hiệu chỉnh sai lệch trong hồ sơ thầu

08:53 | 30/06/2024

(Xây dựng) – Việc sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch thực hiện theo quy định tại Mục 31 Chương I Mẫu E-HSMT hàng hóa một giai đoạn hai túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 12/2022/TT-BKHĐT.

Hướng dẫn hiệu chỉnh sai lệch trong hồ sơ thầu
Ảnh minh họa.

Bên mời thầu đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp và vận chuyển hàng hóa theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế. Giá dự thầu được chào theo quy định tại Mẫu 13, 13(a1) và 13 (b1) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu tại Thông tư số 12/2022/TT-BKHĐT.

Khi dự thầu, tại Mẫu 13(a1), nhà thầu chỉ chào giá đơn giá CIF/EXW và thành tiền tổng giá CIF/EXW; thiếu cột chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác ở Việt Nam để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án.

Bà Hà Thị Anh Giang (Đà Nẵng) hỏi, chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác được xem là phần công việc nêu trong hồ sơ mời thầu và được phép hiệu chỉnh sai lệch thiếu như Điều 30 Thông tư số 12/2022/TT-BKHĐT không? Nếu không, thì các cột chào thiếu trên được xử lý như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 13.1 Mẫu E-HSMT hàng hóa một giai đoạn hai túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 12/2022/TT-BKHĐT, giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất tài chính (HSĐXTC) và trong các bảng giá cùng với các khoản giảm giá phải đáp ứng các quy định sau:

a) Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và các hạng mục phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu.

b) Giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu thuộc HSĐXTC, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu (chưa tính giảm giá) theo yêu cầu quy định tại Phần 2 – Yêu cầu về phạm vi cung cấp.

c) Nhà thầu phải nộp hồ sơ dự thầu cho toàn bộ công việc được mô tả trong Phần 2 – Yêu cầu về phạm vi cung cấp và ghi đơn giá dự thầu, thành tiền cho tất cả các công việc nêu trong các cột "Danh mục hàng hóa", "Mô tả dịch vụ" theo các Mẫu số 13(a1), 13(a2), 13(a3), 13(b1) và 13(b2) Chương IV - Biểu mẫu dự thầu. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu và trên cơ sở điều kiện giao hàng nêu tại Mục 13.6 CDNT.

Theo hướng dẫn tại Mục 13.6 Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu nêu trên, đối với hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam, giá dự thầu phải bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ cần thiết khác (đã bao gồm thuế VAT) ở Việt Nam để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án theo quy định tại Bảng dữ liệu đấu thầu (BDL); đối với hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước và sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam, giá dự thầu phải bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ cần thiết khác (đã bao gồm thuế VAT) ở Việt Nam để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án theo quy định tại BDL.

Theo đó, đối với gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu theo Thông tư số 12/2022/TT-BKHĐT, giá dự thầu của nhà thầu thực hiện trên cơ sở hướng dẫn nêu trên.

Việc sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch thực hiện theo quy định tại Mục 31 Chương I Mẫu E-HSMT hàng hóa một giai đoạn hai túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 12/2022/TT-BKHĐT.

Ngọc Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load