Thứ tư 07/06/2023 05:55 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hậu Giang: Giao hơn 5.000m2 đất xây dựng Khu đô thị mới Cát Tường

15:40 | 29/09/2022

(Xây dựng) – UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định số 1656/QĐ-UBND về việc giao đất (đợt 2) để Công ty TNHH Một thành viên Cát Tường thực hiện dự án Khu đô thị mới Cát Tường tại phường III, thành phố Vị Thanh. Theo Quyết định này, UBND tỉnh Hậu Giang giao 5.412,3m2 đất để Công ty TNHH Một thành viên Cát Tường thực hiện dự án Khu đô thị mới Cát Tường.

hau giang giao hon 5000m2 dat xay dung khu do thi moi cat tuong
Một góc thành phố Vị Thanh. 

Quyết định UBND tỉnh Hậu Giang giao đất (đợt 2) để Công ty TNHH Một thành viên Cát Tường thực hiện dự án Khu đô thị mới Cát Tường tại phường III, thành phố Vị Thanh, với diện tích 5.412,3m2, tờ bản đồ số 51 và 52, tọa lạc tại phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Trong đó: Đất ở đô thị (ODT) diện tích 4.713,6m2; Đất giao thông (DGT) diện tích 698,7m2.Thời hạn giao đất đến ngày 26/5/2067 (đồng bộ với thời hạn giao đất (đợt 1) tại Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang). Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất (đối với phần diện tích đất ở (giao đất cho nhà đầu tư khai thác). Giá đất tính tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định hiện hành.

Đối với phần đất đất giao thông (DGT), với diện tích 698,7m2: Sau khi đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt, Công ty TNHH Một thành viên Cát Tường có trách nhiệm bàn giao cho cơ quan chuyên ngành và UBND thành phố Vị Thanh quản lý theo quy định mà không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Vị trí, ranh giới đất xác định theo Bản đồ địa chính phường III số 136/HGR ngày 16/11/2021 do Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra xác nhận ký ngày 20/01/2022.

UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan xác định nghĩa vụ tài chính, phí và lệ phí (nếu có) và thông báo Công ty TNHH Một thành viên Cát Tường phải nộp theo đúng quy định. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh cùng các đơn vị có liên quan xác định tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và thông báo cho Công ty TNHH Một thành viên Cát Tường phải nộp theo đúng quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện: Hướng dẫn Công ty TNHH Một thành viên Cát Tường thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định. Phối hợp với các ngành chức năng và UBND thành phố Vị Thanh xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Một thành viên Cát Tường theo quy định. Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Một thành viên Cát Tường sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Vị Thanh cùng các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra Công ty TNHH Một thành viên Cát Tường thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy chuẩn thiết kế, quy hoạch được phê duyệt và nghiệm thu công trình theo thẩm quyền.

Giao UBND thành phố Vị Thanh có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý toàn bộ phần đất cơ sở hạ tầng kỹ thuật khi Công ty TNHH Một thành viên Cát Tường bàn giao theo đúng quy định.

Đề nghị Công ty TNHH Một thành viên Cát Tường có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ: Kê khai diện tích đất trồng lúa gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định. Thực hiện việc nộp tiền sử dụng đất, tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định; đăng ký cấp Giấy quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Sử dụng đất đúng mục đích được giao, chịu trách nhiệm về nguồn vốn đầu tư và hiệu quả của dự án, việc huy động vốn phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật công cộng của dự án theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, thiết kế và quy hoạch được phê duyệt theo đúng quy định. Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng và thủ tục đất đai dự án, Công ty TNHH Một thành viên Cát Tường có trách nhiệm bàn giao phần diện tích đất xây dựng cơ sở hạ tầng nêu trên cho cơ quan chuyên ngành và UBND thành phố Vị Thanh quản lý theo quy định. Quản lý quá trình đầu tư dự án, đảm bảo tiến độ đầu tư dự án theo đúng quy định, thực hiện bảo vệ môi trường và xây dựng công trình theo quy định pháp luật. Báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tình hình sử dụng phần đất được Nhà nước giao đất để thực hiện dự án nêu trên trong tháng thứ 12 tính từ ngày được UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load