Thứ bảy 20/07/2024 00:36 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Tĩnh: Tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

16:19 | 10/07/2024

(Xây dựng) - “Thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, tăng trưởng GRDP là các nhiệm vụ hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ để đạt kết quả cao nhất” - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh tại cuộc họp nghe tình hình tài chính - ngân sách - quản lý tài sản công và giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024.

Hà Tĩnh: Tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải phát biểu tại cuộc họp nghe tình hình tài chính - ngân sách - quản lý tài sản công và giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, 6 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách Nhà nước đạt 9.495 tỷ đồng (bằng 61% dự toán Trung ương giao, 54% dự toán tỉnh giao, tăng 8% so cùng kỳ năm trước). Trong đó, thu nội địa đạt 4.849 tỷ đồng, bằng 80% dự toán Trung ương giao và bằng 60% dự toán tỉnh giao, tăng 8% so cùng kỳ năm trước; thu xuất nhập khẩu đạt 4.642 tỷ đồng (bằng 49% dự toán Trung ương và tỉnh giao, tăng 8% so cùng kỳ năm trước). Chi ngân sách địa phương đạt 9.941 tỷ đồng, bằng 49% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2024, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn toàn tỉnh đạt hơn 2.378 tỷ đồng, bằng 43,5% kế hoạch Thủ tướng và HĐND tỉnh giao và bằng 43,2% kế hoạch vốn đã phân bổ, cao hơn tỷ lệ giải ngân chung cả nước (cả nước ước đạt 27% kế hoạch vốn giao), cao hơn cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước 33,6% kế hoạch vốn giao).

Về quản lý, xử lý tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn, Sở Tài chính đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định mua sắm tổng tài sản giá trị 23,6 tỷ đồng. Sở Tài chính cũng tham mưu UBND tỉnh tiếp nhận 9 cơ sở nhà đất của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn chuyển giao về cho tỉnh, giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận để quản lý, xử lý.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số tồn tại hạn chế trong công tác quản lý tài chính, ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm như: Có những khoản thu lớn trong dự toán nhưng tỷ lệ thu còn thấp; dự toán chi một số nhiệm vụ gắn với các mục tiêu của tỉnh chưa được phân bổ chi tiết ngay những tháng đầu năm; khó khăn trong cân đối nguồn vốn cho các nhiệm vụ chi đầu tư; tiến độ giải ngân một số nguồn vốn còn thấp…

Tại cuộc họp, lãnh đạo một số Sở, ngành cũng đã giải trình những nội dung liên quan đến các vướng mắc về hồ sơ, thủ tục làm ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận những kết quả đạt được và sự nỗ lực của ngành Tài chính, các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, thu chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm đồng thời nhấn mạnh: Thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, tăng trưởng GRDP là các nhiệm vụ hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ để đạt kết quả cao nhất, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch.

Theo đó, cần tập trung rà soát nguồn thu, làm rõ các sắc thuế đạt thấp và có giải pháp chỉ đạo; tăng cường thu hồi nợ thuế; đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra; chống thất thu.

Phát huy vai trò 3 tổ công tác của tỉnh về đôn đốc giải ngân đầu tư công; tham mưu điều chỉnh vốn đối với các dự án giải ngân chậm; tập trung cao, quyết liệt giải ngân đầu tư ngân các chương trình mục tiêu quốc gia...

Ngành Tài chính, các đơn vị, địa phương tham mưu điều hành chi ngân sách đảm bảo dự toán giao đầu năm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, chấp hành dự toán ngân sách theo quy định của pháp luật. Tiếp tục triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; kịp thời phân bổ chi tiết các khoản chi chưa được phân bổ.

Tập trung rà soát, tham mưu ban hành các văn bản quản lý giá, thẩm định giá tại địa phương. Tăng cường quản lý tài sản công; tập trung xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, nhất là tại các xã, huyện thực hiện sắp xếp, các cơ sở nhà, đất của Trung ương đã chuyển giao về địa phương…

Phương Dung

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load